Spring naar content

Sporters met een hoge bloeddruk presteren mogelijk slechter

Sporters met een verhoogde of een te hoge bloeddruk hebben een slechter aeroob prestatievermogen dan sporters met een optimale of een normale bloeddruk. Daarnaast zijn ze zwaarder, hebben zij een hoger vetpercentage en een hogere hartfrequentie in rust. Dit blijkt uit een studie onder 517 Servische topsporters.

Hoge bloeddruk

Voor een langere tijd een te hoge bloeddruk hebben kan leiden tot hart- en vaatziekten, maar kan ook schade aanrichten aan organen zoals de nieren en de hersenen. Bij het bepalen van de bloeddruk meet men de bovendruk (systolische bloeddruk) en de onderdruk (diastolische bloeddruk). De bovendruk geeft de hoogste waarde voor de bloeddruk weer en wordt gemeten wanneer het hart zich samentrekt. De onderdruk heerst al het hart zich ontspant. Het is bekend dat lichaamsbeweging een positief effect heeft op het verlagen van de bloeddruk in rust. Ook is het bekend dat patiënten met een hoge bloeddruk een slechter aeroob prestatievermogen hebben. Servische onderzoekers vroegen zich af in welke mate topsporters te maken hebben met een hoge bloeddruk en hoe zich dat bij hen verhoudt tot het prestatievermogen.

517 Topsporters

De onderzoekers hebben bij 517 Servische mannelijke topsporters (18-39 jaar) in rust de bloeddruk gemeten en een echografie van het hart gemaakt. Daarnaast is bij alle sporters de VO2max bepaald tijdens een opklimmende test op een lopende band. De sporters waren afkomstig uit 33 verschillende sporten en mochten aan de studie deelnemen indien ze aan internationale wedstrijden deelnamen, tenminste 5 jaar trainden, en minimaal 10 uur/week trainden. Geen van de sporters rookte of gebruikte medicijnen. De gemeten bloeddruk is volgens de Europese richtlijnen ingedeeld in 4 categorieën: (1) optimale bloeddruk <120/80 mmHg, (2) normale bloeddruk 120-129/80-84 mmHg, (3) verhoogde bloeddruk 130-139/85-89 mmHg en (4) te hoge bloeddruk ≥140/90 mmHg.

Uit de resultaten blijkt dat 56% van de sporters een optimale bloeddruk heeft, 29% een normale, 11% een verhoogde en 4% een te hoge bloeddruk. De sporters met een verhoogde of een te hoge bloeddruk zijn zwaarder, hebben een hoger vetpercentage, een lagere hartfrequentie in rust en een lagere VO2max dan de sporters met een optimale of normale bloeddruk.

Tot slot

Dat topsporters met een verhoogde of een te hoge bloeddruk een slechter aeroob prestatievermogen hebben dan diegene met een optimale of normale bloeddruk wil niet zeggen dat zij hierdoor in hun betreffende sport ook slechter presteren. Bij veel sporten is het aerobe prestatievermogen namelijk niet de meest prestatiebepalende factor. Wat overigens bij de onderzochte sporters de mogelijke oorzaken zijn van (te) hoge bloeddruk is niet onderzocht. Daarnaast is het de vraag in hoeverre de gevonden percentages ook op de Nederlandse topsportpopulatie van toepassing zijn. De in deze studie onderzochte topsporters zijn namelijk relatief zwaar, hetgeen op zich een risicofactor is voor een hoge bloeddruk. Dat de onderzochte sporters relatief zwaar zijn is mogelijk te verklaren door het feit dat Servië doorgaans goed is in teamsporten waarbij fysieke kracht een grote rol speelt zoals waterpolo, handbal en volleybal. Dat neemt niet weg dat het belangrijk is om regelmatig de bloeddruk te laten controleren. Zo kan, indien nodig, tijdig worden ingegrepen waardoor het risico op het ontwikkelen van bijvoorbeeld hart- en vaatziekten aanzienlijk te beperken is.

Bron

  1. Mazic S, Suzic Lazic J, Dekleva M, Antic M, Soldatovic I, Djelic M, Nesic D, Acimovic T, Lazic M, Lazovic B, Suzic S (2015) The impact of elevated blood pressure on exercise capacity in elite athletes. Int. J. Cardiol., 180: 171-177