Spring naar content

Sporters presteren na hitte-acclimatisatie iets beter bij koele temperatuur

Het is bekend dat sporters die moeten presteren in de hitte gebaat zijn bij vooraf wennen aan de warmte. Maar ook bij koelere temperaturen zorgt hitte-acclimatisatie voor betere duurprestaties. Dat blijkt uit een recente overzichtsstudie.

Wat is al bekend?

  • Sporters presteren beter in de hitte nadat ze geacclimatiseerd zijn.

Wat is nieuw?

  • Hitte-acclimatisatie zorgt ook voor betere prestaties in koele omstandigheden, blijkt uit een overzichtsstudie.

Al jarenlang is er een discussie of trainen in de hitte niet alleen de aerobe prestaties in de hitte, maar ook de prestaties in koelere omstandigheden verbetert. In theorie is het mogelijk. Trainen in warme omstandigheden zou ervoor kunnen zorgen dat het lichaam meer rode bloedcellen aanmaakt, waardoor er meer zuurstof naar spieren kan worden getransporteerd. Maar studies naar de sportprestaties spreken elkaar tegen. Zo verschenen er studies waarbij sporters na hitte-acclimatisatie beter presteerden op een VO2max-test in koele omstandigheden, maar ook studies waarin dit niet werd aangetoond.

De tegenstrijdige resultaten zijn mogelijk te verklaren door de kleine hoeveelheid proefpersonen in de studies. Dit maakt het moeilijk om kleine verbeteringen aan te tonen. Reden voor een groep Britse onderzoekers om alle data van deze studies bijeen te voegen en gezamenlijk opnieuw te analyseren. Zo zijn er hardere conclusies te trekken.

Kleine verbetering

Hitte-acclimatisatie kan er inderdaad voor zorgen dat de aerobe prestaties bij koelere omgevingstemperaturen verbeteren, zo luidt de conclusie na analyse van 28 studies. Ook bij goed getrainde sporters zijn deze verbeteringen aangetoond, al is er maar een beperkte hoeveelheid studies bij deze groep. 

De vooruitgang is slechts klein. Zo verbeterde de geacclimatiseerde groep in één van de geanalyseerde studies de prestatie op een VO2max-test met 3,9%, terwijl de controlegroep zich met 2,8% verbeterde. Een verschil van slechts 1%, maar in de topsport kan dit wel het verschil maken. Hoe lang sporters beter blijven presteren, bespreken de onderzoekers in deze studie niet.

Protocol

Welk acclimatisatie-protocol voor de beste prestaties bij koele temperaturen zorgt, is nog niet bekend. Maar het lijkt in ieder geval wel belangrijk om aan voldoende hitte blootgesteld te worden om je kerntemperatuur te laten stijgen. Het acclimatisatie-protocol voor inspanning in de hitte zou hiervoor als handvat kunnen dienen. Over dit protocol lees je meer in de factsheet acclimatiseren en acclimeren. Ook is het belangrijk om te weten dat iedere sporter anders reageert op warmte. Het is daarom goed om het trainen in de warmte eens uit te proberen om te bekijken in hoeverre een individuele sporter daar baat bij heeft.

Bron

  1. Waldron, M., Fowler, R., Heffernan, S. et al. Effects of Heat Acclimation and Acclimatisation on Maximal Aerobic Capacity Compared to Exercise Alone in Both Thermoneutral and Hot Environments: A Meta-Analysis and Meta-Regression. Sports Med (2021). https://doi.org/10.1007/s40279-021-01445-6