Spring naar content

Sportpsycholoog kan junioren voorbereiden op het seniorencircuit in tennis

Jonge tennissers voelen zich beter voorbereid op de overgang naar het seniorencircuit na tien weken begeleiding door een sportpsycholoog. Ook weten ze beter hoe het er aan toe gaat op internationaal niveau, wat mogelijk de overgang van de junioren naar de senioren verbetert.

Veel tennissers spelen als junior al wedstrijden bij de senioren, waardoor ze zich behoorlijk moeten aanpassen. Waar veel van de junioren kampioenen gewend zijn om te winnen, verliezen deze jonge spelers vaker wanneer ze toernooien gaan spelen bij de senioren in vergelijking met de juniorentoernooien. Ook kunnen ze minder support ervaren – (financiële) support van ouders of bond – en reizen ze de hele wereld rond.

Gelukkig kunnen verschillende dingen bijdragen aan een succesvolle overgang. Onderzoekers toonden eerder aan dat de transitie kan verbeteren wanneer spelers leren wat ze te wachten staat in het seniorencircuit: doelen leren stellen is hierbij onmisbaar. Ook helpt het wanneer spelers leren welke fysieke en mentale vaardigheden professionele spelers moeten hebben1.

Wat is er al bekend?

  • Vaak halen junioren kampioenen de top niet bij de senioren.
  • In veel sporten is de overgang van de junioren naar de senioren moeilijk.

Wat is nieuw?

  • Spelers voelen zich beter voorbereid op deze overgang na een tienweekse interventie met een sportpsycholoog.

Praten met een sportpsycholoog

Om junioren op deze overgang voor te bereiden, introduceerde een Engelse sportpsycholoog recentelijk een interventieprogramma bij zeven (inter)nationale jeugdtennissers. Tijdens de interventie voerden de junioren wekelijks gesprekken van anderhalf uur met een sportpsycholoog. Ze keken gezamenlijk naar video’s van interviews, waarin professionele spelers hun ervaringen met de overgang en het seniorcircuit bediscussieerden. Na deze video’s bespraken de junioren het onderwerp – zoals de onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid van professionele spelers – uitvoerig met de sportpsycholoog.

Beter voorbereid na interventie

De spelers die meededen aan de interventie voelen zich na de interventie beter voorbereid op de overgang. Zo benoemt één speler: ‘’Ik voel me meer voorbereid omdat ik gewoon meer weet over bijvoorbeeld toernooien, planning en zulk soort dingen. Ik heb het gevoel dat ik nu weet hoe ik mezelf moet voorbereiden op de overgang.’’.

Ook weten ze beter wat ze te wachten staat bij de overgang van de junioren naar de senioren. Zo beseffen ze bijvoorbeeld wat professionele spelers eerder hebben gedaan om zichzelf voor te bereiden op de overgang. Daarnaast denken ze bepaalde vaardigheden te hebben ontwikkeld die van pas komen bij de overgang. Zo leerden ze onder andere hoe ze toernooien kunnen plannen, hoe ze moeten omgaan met tegenslagen en wat ze het beste kunnen doen om zich voor te bereiden op wedstrijden.

En nu?

De onderzoekers benadrukken dat de langetermijneffecten van de interventie nog onbekend zijn. Hoewel het aannemelijk klinkt dat de transitie verbetert omdat junioren meer weten en zich beter voorbereid voelen, is dit op basis van deze studie niet te stellen. Om spelers op deze overgang voor te bereiden, kunnen coaches proberen om professionele spelers in te zetten als rolmodel voor de junioren – uiteraard onder begeleiding van een sportpsycholoog.

Bron

  1. Pummell EK, Lavallee D (2019) Preparing UK tennis academy players for the junior-to-senior transition: Development, implementation, and evaluation of an intervention program. Psychol. Sport. Exerc., 40, 156-164