Spring naar content

Sprongtraining met een ‘verminderd’ lichaamsgewicht

Spronghoogte neemt toe door bij sprongtrainingen een deel van het gewicht van een atleet te ondersteunen, zo concluderen Tran en collega’s. De onderzoekers uit Amerika hebben een literatuurstudie uitgevoerd waarbij de resultaten van 9 studies over het trainen met een verminderd lichaamsgewicht zijn samengevat.

In sporten zoals volleybal en basketbal is het belangrijk hoog te kunnen springen. Om de spronghoogte van atleten te laten toenemen, zijn verschillende trainingsvormen mogelijk. Zo kunnen atleten met gewichten in hun handen springen om de kracht bij het springen te verhogen. Ook worden plyometrische trainingsvormen gebruikt; explosieve oefeningen waarbij veelal met het eigen lichaamsgewicht wordt gesprongen.

Een laatste trainingsvorm is het ondersteunen van het lichaamsgewicht van atleten om spronghoogte te doen toenemen. Door een atleet te ondersteunen, en dus een deel van het lichaamsgewicht als het ware weg te nemen, kan de atleet meer snelheid opwekken en hoger springen. Wat zijn de resultaten van het trainen met een verminderd lichaamsgewicht? Tran en collega’s laten zien dat bij sprongtraining waarbij ondersteuning van het lichaamsgewicht plaatsvindt, verbeteringen in de spronghoogte zijn gevonden van ruim 4,5 cm bij topvolleyballers.

Het is mogelijk het lichaamsgewicht door elastieken of door een tegengewicht te ondersteunen. Helaas is er nog weinig bekend over de eigenschappen van de elastieken. Ook zijn er geen normen voor de hoeveelheid tegengewicht. Wel wijzen de samengevatte studies uit dat het verminderen van het lichaamsgewicht met 10 tot 40% zorgt voor de meeste prestatieverbetering. Train daarbij de sprongbeweging zo realistisch mogelijk en gebruik dus ook de armen voor het beste resultaat.

Opvallend is dat positieve effecten vooral optreden bij getrainde atleten, en minder bij ongetrainde atleten. Een verklaring hiervoor geven de auteurs niet. Op basis van de resultaten van de literatuurstudie van Tran en collega’s is het aan te raden getrainde atleten sprongtraining te laten doen waarbij elastieken (of een gewicht) het lichaamsgewicht ondersteunen. Het beste kan daarbij gekozen worden voor het ondersteunen van 10 tot 40% van het gewicht.

Auteur: S. (Susan) Vrijkotte

Bron

  1. Tran TT, Brown LE, Coburn JW, Lynn SK, Dabbs NC (2012) Effects of assisted jumping on vertical jump parameters. Curr. Sports Med. Rep., 11: 155-159