Spring naar content

Standwijdte niet van invloed op de schietprestatie

Schieten is met meerdere disciplines een belangrijk onderdeel op de Olympische Spelen. Een van deze disciplines is het luchtpistool 10 m. Om met een zeer grote precisie te kunnen schieten is onder andere de mate waarin je stil kunt staan van belang.

De afstand tussen de voeten van de schutter zou weleens van invloed kunnen zijn op de mogelijkheid om stil te staan, en uiteindelijk op de schietprestatie. Vandaar dat Hawkins en Sefton in een studie het effect hebben onderzocht van de standwijdte op het zo stil mogelijk staan en de schietprestatie.

Er namen negen mannelijke Amerikaanse schutters (gemiddeld 38 jaar) van nationaal niveau deel aan de studie. De schutters stonden in vijf verschillende houdingen, waarbij de afstand zijdelings tussen de voeten verschilde. Er werd geschoten bij 30 centimeter, 45 centimeter, 60 centimeter, 75 centimeter en 90 centimeter standwijdte. De afstand tussen de voeten werd gemeten tussen het centrum van de linkerhiel en het centrum van de rechterhiel. De deelnemers stonden op een geavanceerde krachtplaat waarmee kon worden bepaald hoe stil de schutter voor en tijdens het schot stond. De bewegingen in voor-, zij- en achterwaartse richting werden gemeten. Per standwijdte werden tien schoten gelost en de gemiddelde score van deze tien schoten bepaalde de uiteindelijke prestatie bij een bepaalde standwijdte.

Uit de studie van Hawkins en Sefton bleek dat bij een standwijdte van dertig centimeter de schutter het beste stil kon staan. Naarmate de standwijdte toeneemt, neemt het vermogen om stil te staan af. De standwijdte lijkt geen effect te hebben op de precisie van de schoten, aangezien er geen verschil werd gevonden tussen de gemiddelde scores van de tien schoten bij de verschillende standwijdtes.

Uit het artikel van Hawkins en Sefton kan geconcludeerd worden dat, bij een standwijdte van dertig centimeter, luchtpistoolschutters van nationaal niveau stiller kunnen staan. Dit leidt in dit onderzoek niet tot een betere schietprestatie. De onderzoekers geven aan dat stiller staan eventueel zou kunnen bijdragen aan het creëren van optimale schietomstandigheden. Dit is echter speculatie en niet gebaseerd op de resultaten.

Al met al kan aan de hand van deze studie van Hawkins en Sefton geconcludeerd worden dat de standwijdte tussen de dertig en negentig centimeter niet bepalend is voor de te leveren schietprestatie. 

Bron

  1. Hawkins RN, Sefton JM (2011) Effects of stance width on performance and postural stability in national-standard pistol shooters. J. Sports Sci., 29: 1381-1387.