Spring naar content

Statisch rekken heeft een negatief effect op de spierkracht

Statisch rekken tijdens de warming-up leidt tot verminderde spierfunctie. Zo nemen de maximale spierkracht, het maximale vermogen van de spier en de explosieve spierkracht af. Uit een zeer gedegen studie uit Kroatië blijkt dat deze afname in prestatie kan oplopen tot gemiddeld 5,4% direct na het rekken.

Het effect van rekken, en dan vooral van statisch rekken, is al vele jaren voer voor discussie. Statisch rekken betekent dat er rek op de spier staat en dat de lengte van de spier niet verandert tijdens het rekken. Ook Topsport Topics heeft al eerder twee samenvattingen aan dit onderwerp gewijd. Werkt het blessurepreventief? Vergroot het de lenigheid? Wat gebeurt er met de spierkracht? Allemaal vragen die terugkeren bij deze discussie over rekken. Simic en collega’s hebben in een zeer gedegen literatuuronderzoek de data van alle gevonden studies die sinds 1966 verschenen zijn samengevoegd en geanalyseerd (meta-analyse). De auteurs hebben onderzocht wat het effect van statisch rekken is op de maximale spierkracht (61 studies), het maximale vermogen dat de spier kan leveren (12 studies) en de maximale explosieve spierkracht (57 studies).

De maximale spierkracht (o.a. uitgedrukt in piekkracht) is in totaal bij 962 proefpersonen gemeten (593 mannen en 369 vrouwen). Voor de krachttest rekten de proefpersonen gemiddeld ongeveer vijf minuten de spiergroep die men ook onderwierp aan de test. Het verlies van de maximale spierkracht was gemiddeld 5,4 procent direct na het rekken. Hierbij is een onderscheid te maken in de geleverde statische kracht (isometrisch) en dynamische kracht (isokinetisch). Het verval in prestatie was respectievelijk 6,5 en 3,9 procent.

Het maximale vermogen van de spier (o.a. uitgedrukt in geleverd vermogen tijdens een sprong) is in totaal bij 195 proefpersonen gemeten (125 mannen en 70 vrouwen). Gemiddeld rekten zij de te belasten spiergroep ongeveer vier minuten. Het verval in vermogen direct na het rekken was gemiddeld 1,9 procent.

Tot slot ondergingen in totaal 1.072 proefpersonen (719 mannen en 353 vrouwen) explosieve krachtmetingen (o.a. sprint- en werpprestatie). De prestatie daalde met gemiddeld twee procent na ongeveer anderhalve minuut statisch rekken.

Alle resultaten waren onafhankelijk van geslacht, leeftijd en getraindheid.

Na het onderzoek van Simic en collega’s lijkt het overduidelijk dat statisch rekken leidt tot een afname van de kracht van de betreffende spier. Wellicht ten overvloede: dit onderzoek is niet verder ingegaan op de effecten van statisch rekken op blessurepreventie en lenigheid.

Aan de hand van dit uitgebreide literatuuronderzoek neemt Topsport Topics het advies van de auteurs over: minimaliseer het statisch rekken zo veel mogelijk tijdens de warming-up, zeker als een atleet maximale spierkracht moet leveren.

Bron

  1. Simic L, Sarabon N, Markovic G (2013) Does pre-exercise static stretching inhibit maximal muscular performance? A meta-analytical review. Scand. J. Med. Sci. Sports, 23: 131-148