Spring naar content

Synchroon roeien zorgt niet voor minder bootbewegingen

Wanneer roeiers synchroon roeien, maakt hun boot niet minder overbodige bewegingen dan wanneer ze hun roeibewegingen slechter op elkaar afstemmen. Dit komt niet overeen met wat coaches en wetenschappers vaak denken.

Roeicoaches veronderstellen vaak dat onnodige bootbewegingen, zoals het kantelen van de boot, minder voorkomen bij ploegen die perfect synchroon roeien. Roeiers doen er volgens hen goed aan dergelijke bootbewegingen te beperken, omdat deze de boot zouden kunnen afremmen. Mede om deze reden trainen roeiers veel op een goede onderlinge afstemming van roeibewegingen.

Deze veronderstelling wordt echter ontkracht door bewegingswetenschapper Laura Cuijpers. Zij toont aan dat alleen de zijwaartse schommeling minder wordt bij een beter afgestemde roeiploeg. De andere bootbewegingen, zoals de op- en neerwaartse beweging, de voor- achterwaartse beweging en het kantelen over de lengte van de boot, veranderen niet, of nemen juist toe bij een beter afgestemde roeiploeg.

Hoe is dit onderzocht?

Dit ontdekte de Groningse onderzoekster na analyse van de bewegingen van boot en riemen van 27 toproeiers. Roeiploegen werden gevormd van twee roeiers die al jaren met elkaar roeiden en van roeiers die slechts enkele keren met elkaar in een boot hadden gezeten. Hierbij roeiden sommige roeiers in meerdere combinaties. De sporters roeiden op meerdere slagtempo’s, terwijl sensoren de bootbewegingen en de bewegingen van de riemen registreerden.

Bij een perfect synchrone roeiploeg is de afstemming tussen beide roeiers continu gelijk. Uiteraard varieert deze onderlinge timing echter steeds een beetje per slag. Deze variatie is waar de onderzoekster naar gekeken heeft in relatie tot de bootbewegingen.

Tot slot

Dat een betere synchroniciteit over het algemeen niet zorgt voor minder bootbewegingen betekent volgens de onderzoekster allerminst dat roeiers zouden moeten stoppen met trainen op een goede onderlinge afstemming. Dat synchrone ploegen minder efficiënt zijn, betekent niet direct dat ze slechter presteren.

Bron

  1. Cuijpers LS, Passos PJ, Murgia A, Hoogerheide A, Lemmink KA, de Poel HJ (2016). Rocking the boat: does perfect rowing crew synchronization reduce detrimental boat movements? Scand. J. Med. Sci. Sports, epub ahead of print, doi: 10.1111/sms.12800