Spring naar content

Veel talenten luisteren niet goed naar hun lichaam

Ruim een derde van de talentvolle jonge sporters ervaart druk van de omgeving om gezondheidsklachten te negeren. De bereidheid om met pijnklachten toch aan een wedstrijd deel te nemen is het grootst bij sporters die een technische sport beoefenen en een coach hebben met een autoritaire leiderschapsstijl.

Veel sporters hebben er veel voor over om uiteindelijk door te breken en een succesvol topsporter te worden. Zij moeten hiervoor opvallen bij de (bonds)coaches en dat betekent; bij belangrijke wedstrijden schitteren. Veel topsporters zijn daarom bereid om koste wat het kost aan wedstrijden deel te nemen.

Een groep Duitse onderzoekers is bij ruim 1100 jonge talentvolle sporters nagegaan in hoeverre gezondheidsklachten hen ervan weerhoudt om aan wedstrijden deel te nemen. Daarnaast wilden de onderzoekers weten wat de keuze van de talenten beïnvloedde om al dan niet gehoor te geven aan gezondheidsklachten. De sporters waren 14-18 jaar en kwamen uit in Duitse jeugdselecties van allerlei Olympische sporten. De resultaten zijn uiteengezet in twee studies.

Wat is er al bekend?

  • Sporters zijn bereid gezondheidsklachten te negeren om toch aan een wedstrijd deel te nemen.

Wat is nieuw?

  • Ruim een derde van alle jonge talenten ervaart druk van buitenaf om gezondheidsklachten te negeren.
  • Bijna de helft van de jonge sporters negeert gezondheidsklachten.

Tot de grens

Het blijkt dat een groot deel van de onderzochte talenten bereid is om gezondheidsklachten te negeren om hun coach niet teleur te stellen. Daarnaast geeft bijna de helft van de sporters aan gewrichtsklachten te negeren om toch aan een wedstrijd deel te nemen. Met andere woorden, talenten zijn dus geneigd om hun gezondheid op het spel te zetten en zelfs met pijn te spelen om de boot maar niet te missen. Daar komt nog eens bij dat het nemen van pijnmedicatie voor ruim veertig procent van alle ondervraagden geen legitieme reden is om wedstrijden over te slaan.

Sportcultuur en coach

Het blijkt dat autoritaire coaches voor meer druk zorgen bij talenten om ondanks gezondheidsklachten toch te gaan sporten dan meer democratisch ingestelde coaches. Dit geldt vooral voor sporters die een technische sport beoefenen. Sporters die het best naar hun lichaam luisteren zijn voornamelijk duur- en krachtsporters die geen druk voelen van buitenaf om koste wat het kost aan wedstrijden deel te nemen.

In de praktijk

Dit onderzoek is uitgevoerd bij Duitse toptalenten, of de getallen overeenkomen met die van Nederlandse talenten is natuurlijk niet met zekerheid te zeggen. Het ligt echter voor de hand dat de situatie in Nederland vergelijkbaar is. Het is voor coaches in ieder geval belangrijk om te weten dat veel talenten bereid zijn gezondheidsklachten te negeren. Een coach zal dus een duidelijk beeld moeten hebben van klachten die er spelen om zo blessures of langdurige gezondheidsklachten te voorkomen. Daarnaast zal de coach zich bewust moeten zijn van zijn rol en de druk die hij de sporters op kan leggen.

Bron

  1. Diehl K, Mayer J, Thiel A, Zipfel S, Schneider S (2018) „Playing hurt“: der Umgang jugendlicher Leistungssportler mit Gelenkschmerzen. Schmerz., In Press DOI: 10.1007/s00482-017-0263-5