Spring naar content

Talentherkenning en –ontwikkeling bij voetballers

De beste mannelijke voetballers onderscheiden zich onder andere doordat ze gedisciplineerder zijn en zich beter kunnen concentreren dan hun minder getalenteerde collega’s. Ook blinken ze uit in hun omgang met tegenslagen. Voor het bereiken van de top is het geen vereiste om op jonge leeftijd ook andere sporten te beoefenen dan voetbal.

Zoals in vrijwel alle sporten is talentherkenning en –ontwikkeling ook in de voetballerij een hot topic. In een sport waar veel transfers plaatsvinden met steeds hogere vergoedingen, kan een club zowel op sportief als op financieel gebied erg gebaat zijn bij vroegtijdige selectie van toptalenten. Daarom heeft een groep Portugese en Spaanse onderzoekers gekeken naar alle literatuur over talentherkenning en –ontwikkeling op het gebied van voetbal. Uit zeventig studies destilleerden zij een overzicht van de eigenschappen waar mannelijke topvoetballers aan voldoen. 

Wat is bekend?

  • Er is veel onderzoek gedaan naar talentontwikkeling bij voetbal.

Wat is nieuw?

  • Deze studie biedt een overzicht van de eigenschappen waar mannelijke topvoetballers aan voldoen.
  • Dit kan handvaten bieden bij talentherkenning en –ontwikkeling.

Zelfvertrouwen en veerkracht

Naast discipline, concentratie en omgang met tegenslag, scoren topvoetballers ook hoog op motivatie en zelfvertrouwen. Daarnaast zijn ze veerkrachtiger en committeren ze zich meer aan de sport. Ook zijn ze beter in mentale training zoals mental imagery, waarbij een speler zich een bepaalde voetbalbeweging inbeeld.

Talentontwikkeling bij voetbal vergt voetbaluren

Hoewel het bij andere sporten wel vaak geldt, is er vooralsnog geen bewijs dat voetballers op jonge leeftijd ook andere sporten moeten beoefenen om de top te bereiken. Wel is het belangrijk om vroeg te beginnen met voetballen (vanaf zes tot twaalf jaar) en om tot vijftienjarige leeftijd een goede balans te bewerkstelligen tussen doelbewust trainen (deliberate practice) en ongestructureerd spelen (deliberate play). 

Fysieke eigenschappen

Vanzelfsprekend onderscheiden de beste voetballers zich ook op fysiek gebied. Ze zijn over het algemeen zwaarder en langer dan hun minder succesvolle collega’s. Daarnaast zijn ze sterker, flexibeler en sneller, en hebben ze een betere coördinatie en behendigheid. Ook kunnen ze meer energie vrijmaken per tijdseenheid, zowel via het aerobe als het anaerobe systeem. Tot slot zijn ze tactisch en technisch beter. Technische aspecten waarop ze beter scoren zijn: dribbelen, korte en lange passen, behouden van balbezit en schieten. 

Wat nu?

Bovenstaande eigenschappen komen relatief vaak voor bij doorgebroken mannelijke topvoetballers. Of deze eigenschappen ook daadwerkelijk de reden zijn voor het doorbreken, is helaas niet te zeggen. Daarnaast is er weinig bekend over wanneer ‘goed’ goed genoeg is. Hoe gedisciplineerd moet een voetballer bijvoorbeeld zijn om door te breken?

Kortom, talentherkenning en –ontwikkeling blijft een moeilijke zaak, maar bovenstaande eigenschappen kunnen handvaten bieden bij de selectie van veelbelovende mannelijke topvoetballers. Daarbij benadrukken de onderzoekers dat coaches en scouts bij de selectie bewust moeten letten op de impact van fysieke en biologische volwassenheid. Oftewel; kijk niet alleen naar hoe krachtig een voetballer bijvoorbeeld is ten opzichte van andere teamgenoten, maar ook hoe krachtig hij is ten aanzien van zijn leeftijd en groeifase. Door op deze manier de lange termijn prestaties in ogenschouw te nemen, kunnen coaches en scouts het geboortemaand-effect minimaliseren. Hierdoor worden veelbelovende voetballers die later in het jaar geboren zijn minder vaak gemist tijdens de selectie.

Bron

  1. Sarmento H, Anguera MT, Pereira A, Araújo D (2018).Talent identification and development in male football: a systematic review. Sports Med.,48:907-931.