Spring naar content

Totaal gelopen afstand geeft geen inzicht in vermoeidheid voetballers

Coaches registreren vaak de totaal gelopen afstand van professionele spelers om vermoeidheid in kaart te brengen na een voetbalwedstrijd. Dit geeft echter geen goed beeld. Alleen de afstand boven de veertien kilometer per uur doet dat: hoe meer meters een voetballer aflegt boven deze snelheid, des te groter de vermoeidheid.

Dat blijkt uit een overzichtsstudie naar welke indicatoren het meest geschikt zijn om vermoeidheid na een voetbalwedstrijd te voorspellen. De totaal gelopen afstand blijkt het uit deze studie niet te zijn, ondanks dat de sportieve kijker dit vaak ziet bij wedstrijden op televisie. Een wedstrijd zorgt vaak direct voor vermoeidheid als reactie op lichamelijke stress. Dit kan gedurende drie dagen aanhouden. Hoewel vermoeidheid van meerdere factoren afhangt, kunnen indicatoren van externe belasting (de gelopen afstand, sprintafstand of het aantal versnellingen/vertragingen) hier wel inzicht in geven. Met deze informatie zouden coaches individuele trainingsprogramma’s kunnen aanpassen; met een lager blessurerisico en sneller herstel van de wedstrijd tot gevolg.

Wat is er al bekend?

 • Huidige meetsystemen stellen trainers in staat om steeds meer te meten tijdens een training of wedstrijd.
 • Hiermee proberen ze inzicht te krijgen in vermoeidheid, herstel en blessurerisico.

Wat is nieuw?

 • Alleen de sprintafstand op (zeer) hoge snelheid lijkt vermoeidheid te voorspellen. De totaal gelopen afstand zegt hier het minste over.

  Weinig voorspellers vermoeidheid

  Opvallend genoeg blijken weinig indicatoren de vermoeidheid te voorspellen. Zo toonden onderzoeker Karim Hader en zijn collega’s aan dat er géén verband bestaat tussen de totaal gelopen afstand en verschillende maten voor vermoeidheid, zoals biologische, perceptuele en spiergerelateerde maten. Het maakte bijvoorbeeld niet uit hoeveel meters spelers aflegden tijdens de wedstrijd; ze hadden evenveel spierschade. Ook konden spelers nog evenveel kracht leveren, hadden ze dezelfde mate van spierpijn en vonden ze de inspanning even zwaar, ongeacht het aantal afgelegde meters. Dit verbaasde de onderzoekers echter niet. Veel meters leggen spelers namelijk af door te wandelen of te joggen. Deze inspanning brengt over het algemeen weinig vermoeidheid met zich mee.

  Meer sprintmeters, meer spierschade

  De onderzoekers ontdekten wel een verband tussen de afstand die spelers aflegden op (hoge) snelheid – boven de veertien kilometer per uur – en de hoeveelheid creatine kinase in het bloed: een maat voor spierschade. Hoe meer meters spelers maakten op deze snelheid, des te groter de spierschade. Bij een snelheid van twintig kilometer per uur bleek dit verband nog sterker. Met andere woorden: iedere honderd meter die een speler aflegde boven deze snelheid, verhoogde de creatine kinaseactiviteit met dertig procent.

  Bovendien bleek uit de gezamenlijk analyse van 11 losse studies dat de spierkracht verminderde na het sprinten op hoge snelheid. Zo leverden spelers een half procent minder kracht bij een countermovement jump na iedere honderd meter die ze sprintten.

  Ervaren vermoeidheid en relatieve belasting

  Hoewel weinig externe belastingindicatoren inzicht geven in de vermoeidheid van spelers, blijkt uit deze studie de afgelegde afstand op hoge snelheid het beste een beeld te geven. Wanneer een coach echter het blessurerisico van een speler wil schatten aan de hand van de wedstrijdbelasting, kan hij hiervoor het beste de ervaren vermoeidheid of de relatieve belasting gebruiken. De relatieve belasting houdt in hoe de belasting van bijvoorbeeld de huidige week zich verhoudt tot de belasting van de afgelopen vier weken.

  Bron

  1. Hader K, Rumpf MC, Hertzog M, Kilduff LP, Girard O, Silva JR (2019). Monitoring the athlete match response: can external load variables predict post-match acute and residual fatigue in soccer? A systematic review with meta-analysis. Sports Med. Open, 5:48.