Spring naar content

Twijfel over mondspoelen met koolhydraatdrank bij langdurige inspanning

Het 5 seconden lang spoelen van de mond met een koolhydraatrijke drank zonder deze door te slikken heeft geen positief effect op een 1-uur durende fietsprestatie, onafhankelijk van de concentratie koolhydraten. Dit blijkt uit een Britse studie bij 9 redelijk getrainde wielrenners, die 3 uur voor de inspanning een laatste maaltijd gehad hadden.

Uit sommige studies blijkt dat het spoelen van de mond en het daarna uitspugen van een koolhydraatrijke drank een duurprestatie korter dan 1 uur kan verbeteren. Adviezen variëren van 5 tot 10 seconden spoelen met 25 ml van een glucose-oplossing met 60 gram glucose per liter (6%) en dit elke 8 à 10 minuten te herhalen. De vraag is echter of en welke concentratie invloed heeft op de prestatie van ongeveer 1 uur. Onderzoekers uit Engeland hebben daarom de effecten op de prestatie van mondspoelingen met verschillende concentraties glucose vergeleken.

Wielrenners

Negen redelijk getrainde en ervaren wielrenners van ongeveer 30 jaar deden mee aan deze studie. Zij moesten voorafgaand aan de studie een duurinspanningstest doen waarbij hun maximale vermogen (gemiddeld 347 W) en VO2max (58,7 ml/kg.min) zijn bepaald. Vervolgens moesten zij 4 maal met steeds een week ertussen een fietstest doen op 75% van hun maximale vermogen. De belasting tijdens de test was zo gekozen dat zij in principe de vooraf bepaalde arbeid in 60 minuten zouden moeten kunnen leveren. In willekeurige volgorde kregen de wielrenners eenmaal voor en 8 maal tijdens de inspanning (ongeveer elke 8 minuten) 25 ml van een mondspoeling die zij 5 seconden in de mond moesten houden en daarna uitspugen. De spoelingen bevatten 0% (placebo) 4%, 6%, of 8% glucose. Ook waren citroensmaakstof, zout en aspartaam toegevoegd zodat de smaak steeds hetzelfde was. De wielrenners moesten 3 uur voor de test een standaard maaltijd eten, en deze voor alle andere tests herhalen. Voor, tijdens en na de tests zijn onder andere de VO2, de concentraties glucose en melkzuur in het bloed, de hartfrequentie en de gevoelens van vermoeidheid, fitheid en dorst gemeten.

Er was geen verschil in prestatie na het spoelen met de 4 dranken. De wielrenners legden namelijk na het spoelen met 0%, 4%, 6% en 8% glucose-oplossing de test in vergelijkbare tijd af (in respectievelijk 62:00; 62,48; 63,24 en 63:00 minuten). De onderzoekers vonden ook geen verschillen in de andere gemeten waarden tussen de 4 condities.

Conclusie

Het spoelen van de mond met een koolhydraatrijke drank lijkt bij gevoede en getrainde wielrenners geen effect te hebben op de fietsprestatie van ongeveer 1 uur. Dit is in tegenspraak met de resultaten die in andere studies zijn gevonden. De auteurs geven aan dat dit zou kunnen komen doordat in sommige studies de proefpersonen nuchter moeten presteren. Het spoelen met een koolhydraatrijke vloeistof zou dan het pleziercentrum in de hersenen sterker kunnen stimuleren, en zo voor een effect zorgen. Ook zouden de verschillen te verklaren kunnen zijn doordat in sommige studies waarin wel een positief effect is gevonden, 10 seconden in plaats van 5 seconden lang is gespoeld. Op basis van deze resultaten en aangezien nog niet duidelijk is waarom een koolhydraatrijke mondspoeling een positief effect zou kunnen hebben op de prestatie, lijkt mondspoeling de prestatie van ongeveer een uur niet te verbeteren

Bron

  1. Ispoglou T, O’Kelly D, Angelopoulou A, Bargh M, O’Hara JP, Duckworth LC (2015). Mouth-rinsing with carbohydrate solutions at the postprandial state fail to improve performance during simulated cycling time trials. J. Strength Cond. Res. 29: 2316–2325