Spring naar content

Veel mondblessures bij handballers

Eén vijfde van de professionele handballers uit de Zwitserse competitie loopt minsten één keer in zijn of haar carrière een mondblessure op. In veertig procent van de gevallen gaat het om gebroken of verloren tanden. Toch blijkt slechts één op de twintig handballers een bitje te dragen.

Handbal staat bekend om het snelle spel maar ook om het harde fysieke contact tussen spelers. Dit contact tussen spelers heeft als consequentie dat het risico op blessures toeneemt, waaronder blessures aan de mond. Mondblessures hebben vaak niet alleen fysieke gevolgen maar hebben ook een mentale impact doordat het gezicht van een sporter gehavend is. Daarom hebben bepaalde sportbonden besloten dat het dragen van bitjes verlicht is, zoals bij verschillende vechtsporten. Dit jaar is daar in Nederland ook de hockeybond bijgekomen. Navraag bij het Nederlands Handbal Verbond leert dat handballers daarentegen niet verplicht zijn bitjes te dragen.

Zwitserse en Kroatische onderzoekers hebben onderzocht welke blessures, met name aan de mond, in het handbal voorkomen, en hoeveel spelers er een bitje dragen.

Veel mondblessures

Eén op de vijf tophandballers en handbalsters uit de twee hoogste Zwitserse divisies heeft tijdens zijn of haar carrière een (zware) mondblessure opgelopen. In veertig procent van de gevallen ging het om afgebroken of geheel verloren tanden. Andere blessures aan de mond die frequent voorkomen zijn een gescheurde lip en ontwrichting van de kaak. Dit blijkt uit interviews die zijn afgenomen bij driekwart van alle coaches, spelers en speelsters van deze Zwitserse divisies.

Zeventig procent geeft aan het niet nodig te vinden om een bitje te dragen en slechts één op de twintig handballers draagt daadwerkelijk een bitje. Verder geeft bijna één op de vijf vrouwen aan geen bitje te willen dragen omdat ze dat niet mooi vinden terwijl één op de acht mannen dit argument aandraagt.

Tot slot

Vier op de tien handballers lopen een mondblessure op gedurende hun carrière. Het is dan ook aan te raden om samen met een sportarts een gedegen afweging te maken om al dan niet met een (op maat gemaakt) bitje te spelen.

Hoewel dit onderzoek is uitgevoerd bij Zwitserse tophandballers is het niet te verwachten dat deze getallen erg afwijken van de situatie in Nederland. Navraag bij bondsarts Oei leert dat bij de nationale selectie de laatste jaren één zwaar incident heeft plaatsgevonden waarbij een speelster haar voortanden verloor. Dit lijkt weinig, maar het gaat hier om een zware blessure die wellicht voorkomen had kunnen worden. Hoeveel minder ernstige mondblessures er bij de nationale selecties zijn geweest is niet bekend. Daarnaast gaat het om blessures de afgelopen jaren, terwijl de getallen uit deze studie gaan over blessures gedurende een carrière. Oei geeft verder aan dat er nauwelijks speelsters zijn die bitjes dragen.

Bron

  1. Petrović M, Kühl S, Šlaj M, Connert T, Filippi A (2016) Dental and general trauma in team handball. Swiss Dent. J., 126: 682-6