Spring naar content

Veel wielrensters vinden zichzelf te zwaar

Wielrensters die deelnemen aan kampioenschappen van Australië en Oceanië blijken zichzelf in de week voor een wedstrijd te zwaar te vinden. Zij willen in de laatste dagen voor een wedstrijd gemiddeld nog 1,6 kg gewicht verliezen. Verder blijkt dat bij 14% van de onderzochte wielrensters ooit een eetstoornis is vastgesteld.

Gewichtsproblematiek bij wielrensters

Lichaamsgewicht speelt bij veel sporten een belangrijke rol. Niet alleen gewichtsklassesporters maar ook wielrenners zijn geregeld met hun lichaamsgewicht bezig. Bij sporten waar gewicht, en dan voornamelijk zo min mogelijk gewicht, een belangrijke rol speelt bestaat het gevaar op het ontstaan van eetstoornissen. Een groep onderzoekers werkzaam in Australië heeft de mening van een aantal zeer goed getrainde wielrensters onderzocht als het gaat om de rol van het eigen lichaamsgewicht op een wedstrijddag.

Te zwaar?

Met behulp van meerdere vragenlijsten, waaronder de “Female Cyclist Weight Management Questionnaire”, is bij 37 wedstrijdrijdsters van nationaal niveau onderzocht hoe zij kijken naar gewichtsverlies en prestatie. Zij waren gemiddeld 1,70 m en wogen ongeveer 58 kg. Een paar dagen voor een wedstrijd moesten zij antwoord geven op vragen zoals: “Is je huidige gewicht optimaal voor het rijden van een race?” en “Hoeveel gewicht zou je nog willen verliezen om goed te kunnen presteren?”.

Uit de analyse van de vragenlijsten blijkt dat op 1 na alle wielrensters vonden dat wielrensters gewichtsbewuste sporters zijn. Ongeveer twee derde van de wielrensters vond dat zij enkele dagen voor de race nog niet het ideale gewicht hadden en gemiddeld nog 1,6 kg moesten afvallen. Drie kwart van de wielrensters gaf aan af te vallen door minder te eten. Daarnaast gaven ongeveer evenveel wielrensters aan dat het laagste gewicht dat zij ooit hadden gehad toen zij volwassen waren positief of zelfs heel positief was voor het leveren van een goede prestatie. Verder is bij 5 wielrensters ooit een eetstoornis vastgesteld en bij 11 van de 18 wielrensters die geen hormonale anticonceptie gebruikte was sprake van een verstoorde menstruatiecyclus.

Conclusie 

Op basis van dit onderzoek is niet te zeggen of (prof)wielrensters een groot risico hebben op het krijgen van eetproblemen. Het is echter wel duidelijk dat zij nadrukkelijk bezig zijn met hun gewicht en het blijkt dat een groot deel van hen niet tevreden is met het huidige gewicht als er een wedstrijd aankomt. Het is voor een coach belangrijk om te waken voor het ontstaan van een eetstoornis. Goede voorlichting kan helpen eetstoornissen te voorkomen (zie hier).

Bron

  1. Haakonssen EC, Martin DT, Jenkins DG, Burke LM (2014) Race weight: perceptions from elite female road cyclists. Int. J. Sport Physiol. Perf, In Press. DOI: 10.1123/ijspp.2014-0070