Spring naar content

Vernauwing van het strottenhoofd vaak oorzaak van benauwdheid bij atleten

Een vernauwing van het strottenhoofd is vaak de oorzaak van benauwdheid bij atleten. Dit hebben Deense onderzoekers gevonden door het strottenhoofd van atleten tijdens inspanning van binnenuit te filmen.

Een vernauwing van het strottenhoofd, in het Engels ‘Exercised Induced Laryngeal Obstruction’ (EILO), kan ademhalingsproblemen en benauwdheid bij atleten veroorzaken. De symptomen hiervan, zoals een piepende ademhaling en kortademigheid, lijken op die van astma. EILO bij atleten is echter niet eenvoudig aan te tonen. Nielsen en collega’s hebben daarom 88 atleten die met ademklachten naar hen zijn doorverwezen nauwgezet onderzocht.

Onderzoek naar ademhalingsklachten van atleten

De deelnemende atleten trainden allen meer dan tien uur per week. Hun ademhalingsklachten zijn onderzocht door een ervaren longarts. Ook ondergingen ze een longfunctietest en een bronchoprovocatietest om te onderzoeken of zij aan astma leden. Vervolgens is bij elke atleet een laryngoscopie uitgevoerd tijdens het sporten. Hiervoor is bij elke atleet via de mond een kleine camera aangebracht in de keel. De atleten liepen op een loopband die elke negentig seconden ongeveer 1,3 km/uur sneller ging draaien, tot zij het niet meer konden volhouden. Tijdens de looptest zijn videobeelden gemaakt, die vervolgens door twee experts zijn beoordeeld op de mate van vernauwing van het strottenhoofd.

Resultaten uit het onderzoek naar EILO

Hieruit bleek dat 31 van de 88 atleten last hadden van EILO. Daarnaast hadden ook 38 atleten astma, en 12 van deze 69 atleten hadden zowel EILO als astma. De symptomen van atleten die aan EILO leden waren vergelijkbaar met die van de astmapatiënten. Verder waren er 33 atleten die astmamedicatie gebruikten, terwijl in deze studie geen indicatie van astma bij hen is gevonden.

Het is voor coaches en atleten belangrijk om te weten dat andere aandoeningen dan astma ook de oorzaak kunnen zijn van benauwdheid en andere ademhalingsproblemen. In deze populatie atleten met benauwdheidsklachten had één derde EILO.

Het is dus belangrijk om een duidelijke diagnose te laten stellen in het geval van benauwdheid en andere ademhalingsklachten. Na een juiste diagnose van EILO kan een operatie het probleem verhelpen. De auteurs raden dan ook aan om tijdens inspanning de vernauwing van het strottenhoofd te meten.

Betrouwbare laryngoscopie tijdens de inspanning

Uit deze studie blijkt dat het mogelijk is om bij atleten een betrouwbare laryngoscopie te doen tijdens de inspanning. Andere methoden (zoals meten voor en na de inspanning) hebben in het verleden niet altijd een betrouwbaar beeld gegeven van de vernauwing van het strottenhoofd tijdens de inspanning. Verder is het opvallend dat van de 50 atleten zonder astma er 33 onterecht op de dopinglijst staande astmamedicatie gebruiken.

Bron

  1. Nielsen EW, Hull JH, Backer V (2013) High prevalence of exercise-induced laryngeal obstruction in athletes. Med. Sci. Sports Exerc., 45: 2030-5