Spring naar content

Kick-off Paralympic Science Support NL 

Op 27 januari vond de kick-off bijeenkomst van Paralympic Science Support NL (toen nog bekend als High-Five) plaats op Papendal. Deze bijeenkomst bood de gelegenheid om in gesprek te gaan met Paralympische bondscoaches, embedded scientists en enkele wetenschappers om antwoorden te verkrijgen op de vraag: waar hebben jullie behoefte aan als het gaat om ondersteuning?

Tijd voor meer wetenschap in de Paralympische topsport

André Cats heette de aanwezigen welkom en benadrukte het belang van deze bijeenkomst. Hij vertelde  hoe ver de Paralympische sporten zijn gekomen en welke indrukwekkende prestaties atleten hebben geleverd. Vervolgens introduceerde Cats het initiatief van Paralympic Science Support NL en plaatste hij het in de bredere context van de ontwikkeling van de Paralympische topsport. Hij deelde de noodzaak om wetenschappelijke ondersteuning te integreren in het trainings- en ondersteuningsprogramma voor Paralympische atleten. Daarbij benadrukte hij dat deze stap cruciaal is voor verdere groei en prestatieverbetering. Met krachtige woorden sloot Cats zijn opening af: “Het is tijd voor meer wetenschap binnen de Paralympische topsport.” Deze inspirerende boodschap legde de fundering voor de rest van de bijeenkomst, waarin verdere plannen en initiatieven werden besproken om de wetenschappelijke ondersteuning binnen de Paralympische topsport te versterken.

Het team achter Paralympic Science Support NL

De introductie van het team achter Paralympic Science Support NL volgde, waarbij de stuurgroepleden zichzelf voorstelden en hun betrokkenheid bij het initiatief toelichtten. De stuurgroep bestaat uit: Thomas Janssen vanuit het Amsterdam Institute of Sport Science, Kamiel Maase en Eelke van der Wal vanuit NOCNSF, Monique Berger vanuit de Haagse Hogeschool, Cees Vervoorn vanuit het Kenniscentrum Sport en Bewegen, en Riemer Vegter vanuit het Sport Science Institute Groningen. Aan het einde van de introductie werd Eline Blaauw voorgesteld als de coördinator van Paralympic Science Support NL. Zij onderhoudt het contact met de Paralympische topsportprogramma’s en kennisinstellingen. Haar rol werd benadrukt als cruciaal voor een effectieve samenwerking tussen alle betrokken partijen.


Behoeftes richting Parijs en positie ten opzichte van concurrentie

Na een toelichting van Kamiel over de beoogde werkzaamheden en doelen van Paralympic Science Support NL gingen de deelnemers in groepen uiteen om gezamenlijk input te leveren op twee thema’s: ‘Behoeftes richting Parijs’ en ‘Concurrentie’. De groepen bestonden uit een mix van coaches, onderzoekers en embedded scientists, geleid door een van de Paralympic Science Support NL stuurgroep leden. Tijdens de twee rondes werd er volop met elkaar gesproken, zijn ideeën op tafel gegooid en situaties geschetst voor de toekomst. Daarnaast kwamen veel verschillende thema’s naar voren die erg actueel zijn en waarop behoefte is naar meer kennis. Deze varieerden van talentontwikkeling tot specifieke kennis over beperkingen tot aan materiaalontwikkelingen

Vervolg

Alle belangrijke punten, thema’s en vraagstukken die tijdens de groepssessies naar voren kwamen, werden genoteerd. Het was duidelijk dat er een breed scala aan behoeften en uitdagingen bestaat binnen de Paralympische topsport. Er is behoefte aan structurele en langdurige samenwerking, van ad hoc naar structureel. Paralympic Science Support NL zet in de komende periode de gesprekken voortdoor de coaches en experts van de Paralympische programma’s op trainingslocatie te bezoeken. Met als doel  een verdiepende dialoog aangaan en  concrete actieplannen maken.