Spring naar content

Voedingszout slikken tegen verzuring heeft geen zin

Sporters kunnen verzuring niet tegengaan door het voedingszout calciumlactaat (E327) langdurig in te nemen. Sporters die calciumlactaat slikken, presteren dan ook niet beter tijdens een intensieve inspanningstest. Waar dit E-nummer de houdbaarheid van onder andere ingeblikt fruit verlengt, heeft het voor de sporter dus geen meerwaarde.

Het slikken van calciumlactaat om verzuring tegen te gaan, klinkt misschien niet direct heel logisch. Wil je verzuring meten, dan gebruik je hiervoor tenslotte juist een lactaatbepaling. De hoeveelheid lactaat in het bloed geeft inderdaad een goede indicatie voor de mate van verzuring, maar lactaat is niet de daadwerkelijke boosdoener. Het is een opeenhoping van H+-ionen die ervoor zorgt dat sporters slechter presteren. De hoeveelheid H+-ionen en lactaat in het bloed gaan ongeveer gelijk op. De hoeveelheid H+-ionen is echter moeilijk te bepalen en daarom wordt de lactaatconcentratie vaak gebruikt als maat voor verzuring.

Hoe zou voedingszout kunnen helpen?

Een sporter die calciumlactaat slikt zou verzuring in theorie tegen kunnen gaan, omdat er bij het verteren van dit supplement H+-ionen nodig zijn. Zo zouden sporters hun lichaam dus een beetje kunnen helpen bij het opruimen van H+-ionen. Uit sommige eerdere studies komt inderdaad naar voren dat sporters beter presteren als ze vlak voor het sporten calciumlactaat innemen. Andere studies tonen echter geen verbetering aan.

Een groep Braziliaanse onderzoekers heeft nu bestudeerd of het bloed van achttien goed getrainde sporters een lagere zuurgraad heeft wanneer ze langdurig calciumlactaat slikken. Ook bekeken ze of deze sporters beter presteerden op een Wingate-test voor de armen. Hierbij moesten de sporters de trappers van een fietsergometer met hun armen zo snel mogelijk ronddraaien, gedurende dertig seconden. Dit is een intensieve test, die tot verzuring leidt.

Net zo zure sporters

Dat ze niet beter gingen presteren, komt mogelijk doordat de pH-waarde van het bloed, een maat voor de zuurgraad, niet veranderde nadat de sporters vijf dagen calciumlactaat hadden geslikt. Zoals verwacht veranderde deze zuurgraad ook niet nadat ze vijf dagen een placebosupplement ter controle hadden geslikt.

Bron

  1. Oliveira LF, de Salles Painelli V, Nemezio K, Gonçalves LS, Yamaguchi G, Saunders B, Gualano B, Artioli GG (2017). Chronic lactate supplementation does not improve blood buffering capacity and repeated high-intensity exercise. Scand. J. Med. Sci. Sports, In Press DOI: 10.1111/sms.12792.