Spring naar content

Volledig herstel na een voetbalwedstrijd duurt langer dan gedacht

Hoewel de spronghoogte en zenuwaansturing minimaal één etmaal nodig hebben om te herstellen, duurt het minimaal 48 uur voordat de spierkracht volledig hersteld is na een voetbalwedstrijd. De sprintsnelheid herstelt daarentegen binnen 24 uur. Het mentale herstel kan echter zelfs drie dagen in beslag nemen.

Niet alleen spieren kunnen vermoeid raken na een zware inspanning, maar ook de spieraansturing door de zenuwen raakt hierdoor verstoord. Daarnaast raken sporters mentaal vermoeid na een wedstrijd. Deze vermoeidheid kan bijvoorbeeld zijn weerslag hebben op de motivatie om te trainen. Inzicht krijgen in de duur van zowel het fysieke als mentale herstel, geeft trainers houvast voor het inschatten van de op te leggen belasting tijdens trainingen na een wedstrijd.

Door goed getrainde voetballers aan allerlei fysieke, mentale en neurale tests te onderwerpen, kwamen Engelse en Zuid-Afrikaanse onderzoekers tot de conclusie dat het wel even duurt voordat er volledig herstel is opgetreden na een wedstrijd. Alle gemeten variabelen waren direct na de wedstrijd verslechterd vergeleken met voor de wedstrijd, maar hoe lang er nodig was om deze te herstellen verschilde.

Ook mentaal vermoeid

Naast alle fysieke tests die de voetballers hebben ondergaan, kregen zij ook een vragenlijst voorgeschoteld waarmee de onderzoekers de mentale gesteldheid van de voetballers in kaart hebben gebracht. Uit de gegeven antwoorden bleek dat de spelers zich 48 uur na de wedstrijd nog steeds vermoeid voelden, pijn ervoeren en minder gemotiveerd waren om te trainen. Na drie dagen was de pijn verdwenen, maar was er nog steeds sprake van een vermoeid gevoel en verminderde motivatie om te trainen. Gelet op het feit dat de vragen erg algemeen waren, is niet te achterhalen waar de voetballers pijn ervoeren, of waarom ze nog vermoeid waren. Het is verstandig specifiek uit te vragen waar de pijn en vermoeidheid vandaan komt, om rekening te houden met de trainingsbelasting.

Het is belangrijk om te weten dat het volledige fysieke herstel minimaal 48 uur en het volledige mentale herstel 72 uur duurt, maar dat dit niet betekent dat een voetballer meerdere dagen niet kan trainen. Een trainer zal alleen rekening moeten houden met de intensiteit en de soort trainingsbelasting die hij zijn sporters oplegt.

Bron

  1. Brownstein CG, Dent JP, Parker P, Hicks KM, Howatson G, Goodall S, Thomas K (2017) Etiology and recovery of neuromuscular fatigue following competitive soccer match play. Front. Physiol,. In Press DOI: 10.3389/fphys.2017.00831