Spring naar content

Vraag aanpassingen materiaal jeugdpadel

Theoretische onderbouwing

Volgens de theorie van de ‘constraint-led-approach’ kunnen kleiner sportmateriaal, kleinere banen en andere ballen leiden tot beter aanleren van spelsporten [1]. Doordat de baan en het materiaal beter passen bij de capaciteiten van de jeugdspeler wordt de taak simpeler. Hierdoor kunnen spelers taken uitvoeren die op een grote baan niet mogelijk zijn, zoals de hele diepte en breedte van de baan benutten bij tennis, of een lay-up maken bij basketbal. Ook zou een kleinere baan, waarop spelers minder fouten maken, zorgen voor meer succeservaringen. Dit kan impliciet leren bevorderen, waarbij een speler een vaardigheid aanleert zonder zich bewust te zijn van de manier waarop hij of zij de beweging uitvoert. Tenslotte zouden de aangeleerde bewegingen efficiënter zijn wanneer het materiaal past bij de grootte van het kind. Een normale tennisbal stuit bij een kind bijvoorbeeld vaak te hoog op, waardoor het kind de bal steeds vanaf een oncomfortabele hoogte moet terugslaan [2]. Ballen met een lagere compressie kunnen ervoor zorgen dat de hoogte van balcontact comfortabeler is voor kinderen, waardoor ze efficiënter kunnen slaan.

Onderzoek

In de tabel staat een opsomming van studies naar aangepast materiaal voor jeugdspelers. Dit is geen volledig overzicht, maar geeft een indruk van de literatuur die beschikbaar is. Het overgrote deel van dit soort studies is gedaan bij tennis, de bevindingen hieruit zijn waarschijnlijk ook het meest toepasbaar voor padel. In de laatste kolom staan voor iedere studie de belangrijkste uitkomsten voor de vraag wat de veranderingen in het spel zijn bij aangepast materiaal. Voor de volledige onderzoeksresultaten kunnen de bijbehorende referenties geraadpleegd worden.

Materiaalaanpassingen

Bij padel is het gebruik van ballen met lage compressie de enige onderzochte aanpassing [3]. Bij tennis worden deze ballen ook gebruikt. Daarnaast werd onderzocht wat het effect is van een kleinere baan, kleinere rackets en een lager net.

Spelveranderingen

Uit de enige studie die tot nu toe gedaan is bij padelspelers, blijkt dat het gebruik van ballen met 25 procent minder compressie leidt tot een minder intensief padelspel [3]. De spelers vonden het leuker om met deze ballen te spelen, wat kan leiden tot meer motivatie en minder uitval onder spelers. De rallyduur veranderde niet, maar dat zou kunnen komen doordat de spelers beginners waren.

Uit de tennisstudies kunnen we concluderen dat aangepast materiaal leidt tot meer slagen [4–6] en meer succesvolle slagen [4,6–8]. Dit zorgt ervoor dat een speler meer leermogelijkheden heeft tijdens een training, omdat hij of zij meer ballen te slaan krijgt. Daarnaast blijkt uit sommige studies dat het spel sneller wordt op een kleinere baan, waarmee het meer lijkt op volwassen tennis [2,6,8]. Tenslotte gaven spelers aan dat het leuker is om met aangepast materiaal te spelen [4]. Aangepast materiaal kan dus het plezier en de motivatie bevorderen.

Wat weten we nog niet?

Een belangrijke tekortkoming van het beschikbare onderzoek naar spelen met aangepast materiaal is dat er nog amper onderzocht is of het leren met kleiner materiaal ook leidt tot betere prestaties op de lange termijn [1]. Verreweg de meeste onderzoekers keken alleen naar acute effecten; één studie had een trainingsperiode van enkele weken [4]. Ook is het niet duidelijk of de aangeleerde vaardigheden langer worden vastgehouden als er met aangepast materiaal wordt getraind. Tenslotte moeten de spelers natuurlijk ooit overstappen op ‘volwassen’ materiaal. Maar het beschikbare onderzoek geeft geen richtlijnen voor wanneer dit het juiste moment is.     

Referentie SportSpelersAanpassingGemeten variabelenBelangrijkste uitkomst
[3]Padel16 beginnende spelers (9-11 jaar).Lage compressie bal (-25%).HF, RPE, vragenlijst over plezier, duur van de set, aantal punten en slagen per set, aantal ballen in het net, duur van een rally.(Acuut effect): lagere hartslagfrequentie, meer plezier.
[4]Tennis23 absolute beginners, 8 jaar oud.Kleinere baan (50%), tragere bal.Aantal slagen per training, aantal rake ballen, plezier (vragenlijst).(Na 5 weken training): groter volume slagen per training, meer slagen binnen de lijnen, maakt de training leuker. Effect van baan verkleinen is groter dan effect van tragere bal. Geen effect van trainen in aangepaste omstandigheden op kwaliteit van de slag.
[7]Tennis80 absolute beginners, 6-8 jaar.3 maten rackets (48,3, 58,4 en 68,6 cm), 3 typen ballen (100, 75 en 25 % compressie).Aantal keren bal geraakt, plaatsing van de bal, forehand techniek volgens Tennis Australia’s technical fundamentals checklist.(Acuut effect): betere technische prestaties met kleinste racket en bal met laagste compressie.
[2]Tennis20 spelers op nationaal topniveau onder 11 jaar.Bal met 75% compressie.Aantal punten, slagen, forehands, backhands, winners, gedwongen fouten, ongedwongen fouten, eerste services in, dubbele fouten, punten aan het net en volleys. Rally snelheid, contacthoogte.(Acuut effect): lage compressiebal zorgt voor hogere rallysnelheid en lagere contacthoogte (comfortabeler).
[6]Tennis16 spelers op nationaal topniveau onder 10 jaar.Kleinere baan (18,14 x 6,28m), lager net (0,69m).Racket-to-racket tijd, slagen per rally, winners, gedwongen fouten, ongedwongen fouten.(Acuut effect): meer slagen, kortere racket-to-racket time, meer winners, meer gedwongen fouten, meer volleys, comfortabeler contacthoogte.
[5]Tennis48 recreatieve spelers, 7-14 jaar.Kleinere baan, lager net, kleiner racket, lage compressie bal, volgens ‘The Lawn Tennis Association’s mini tennis’ programma.Rallylengte, aantal forehands, backhands, ballen aan het net, winners, fouten, goede eerste services, aces, dubbele fouten, punten na eerste service, punten na tweede service.Acuut effect: langere rally’s, meer forehands.
[8]Tennis16 goede junior tennissers (9-10 jaar).Lager net (0,78m, 0,65m, 0,52m), lage compressie bal.Eerste services in, eerste services in het net, service richting, aces; type slag, locatie van de slag, richting van de bal, resultaat van de bal; rally lengte, racket-to-racket time.(Acuut effect): aanvallender spel, meer winners, meer ballen in. Meer eerste services raak. Laagste net (0,52m): kortere rally’s.
Overzicht van onderzoeken naar aangepast materiaal bij jeugdige tennis- en padelspelers. HF = hartslagfrequentie, RPE = Rating of Perceived Exertion.

Bronnen

  1. Buszard T, Reid M, Masters R, Farrow D. Scaling the equipment and play area in children’s sport to improve motor skill acquisition: a systematic review. Sport Med. 2016;46(6):829–43.
  2. Kachel K, Buszard T, Reid M. The effect of ball compression on the match-play characteristics of elite junior tennis players. J Sports Sci. 2015;33(3):320–6.
  3. Sánchez-Pay A, García-Castejón A, Courel-Ibáñez J, Sánchez Alcaraz BJ. Influence of low-compression balls in padel. Rev.int.med.cienc.act.fís.deporte. 2020;20(79):419–34.
  4. Farrow D, Reid M. The effect of equipment scaling on the skill acquisition of beginning tennis players. J Sports Sci. 2010;28(7):723–32.
  5. Fitzpatrick A, Davids K, Stone JA. Effects of Lawn Tennis Association mini tennis as task constraints on children’s match-play characteristics. J Sports Sci. 2017;35(22):2204–10.
  6. Timmerman E, De Water J, Kachel K, Reid M, Farrow D, Savelsbergh G. The effect of equipment scaling on children’s sport performance: the case for tennis. J Sports Sci. 2015;33(10):1093–100.
  7. Buszard T, Farrow D, Reid M, Masters RSW. Modifying equipment in early skill development: A tennis perspective. Vol. 85, Research Quarterly for Exercise and Sport. Taylor & Francis; 2014. p. 218–25.
  8. Limpens V, Buszard T, Shoemaker E, Savelsbergh GJP, Reid M. Scaling constraints in junior tennis: the influence of net height on skilled players’ match-play performance. Res Q Exerc Sport. 2018;89(1):1–10.