Spring naar content

Vraag Aquadraat ®

Kort antwoord

Het drinken van Aquadraat ® (met zuurstof verrijkt water) zou volgens de fabrikant allerlei positieve effecten hebben. Zo zou Aquadraat ® “meer energie geven aan de spieren en de hersenen” en leiden tot een “verhoogde mentale scherpte”. Ook het duurvermogen zou stijgen met 9%. Het effect van Aquadraat ® op de fysieke prestatie is echter niet wetenschappelijk onderzocht. De fabrikant beroept zich op een eigen ‘onderzoek’ dat zo slecht beschreven is dat er geen conclusies te trekken zijn. Er is echter wel degelijk enig wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de effecten van het drinken van zuurstofrijk water van andere fabrikanten. Hieruit blijkt dat het overduidelijk is dat het drinken van zuurstofrijk water niet leidt tot een verbetering van de fysieke prestatie. Dat er geen effect gevonden wordt is niet vreemd. Het is vanuit een fysiologisch standpunt namelijk volstrekt onlogisch zuurstof ‘te drinken’. Het enige mogelijke effect dat het drinken van zuurstofrijk water kan hebben, is een placebo-effect. De fabrikanten verkopen in ieder geval letterlijk en figuurlijk lucht.

Uitgebreid antwoord

Het drinken van Aquadraat ® zou volgens de fabrikanten allerlei positieve effecten hebben. Zo claimt Aquadraat ® dat het water “meer energie geeft aan de spieren en de hersenen” en dat het water ook kan leiden tot een “verhoogde mentale scherpte”. Daarnaast zou het drinken van het water “vermoeidheid en stress verminderen” [6]. Wanneer naar de fysieke prestatie wordt gekeken zou het drinken van Aquadraat ® er onder andere toe leiden dat het duurvermogen met 9% stijgt [7]. Het is echter zeer twijfelachtig of deze claims terecht zijn.

Voor zover bekend is er namelijk geen wetenschappelijk onderzoek verricht naar de effecten van het drinken van Aquadraat ® op de fysieke prestatie. Het enige ‘onderzoek’ waarop de fabrikant de claims baseert, is afkomstig van de website van de fabrikant zelf [7]. In dat ‘onderzoek’ hebben een 8-tal proefpersonen (7 mannen, 1 vrouw; 4 proefpersonen ouder dan 50 jaar) twee keer een maximale fietstest uitgevoerd. Eenmaal zonder het drinken van het met zuurstof verrijkte water en eenmaal nadat gedurende 5 dagen, elke dag 3,8 liter (!) van het water was gedronken. Wat bleek, alle proefpersonen fietsten langer nadat ze het zuurstofrijke water hadden gedronken. Zowel de zuurstofopname, de hartfrequentie als de gemeten hoeveelheid lactaat in het bloed waren lager bij dezelfde weerstand. De ‘onderzoekers’ concluderen dat het uithoudingsvermogen met 9% is gestegen en de anaerobe drempel zelfs met 11%. Daarnaast zou de zuurstofsaturatie van het arteriële bloed met 4% gestegen zijn. Een fysiologische verklaring voor deze wonderbaarlijke resultaten wordt helaas niet gegeven.

Het hierboven beschreven ‘onderzoek’ is zo twijfelachtig uitgevoerd dat er werkelijk geen zinnig woord te zeggen valt over het effect van Aquadraat ® op de fysieke prestatie. Zo is het onder andere onduidelijk wat de hoeveelheid O2 was in het zuurstofrijke water. Het woord onderzoek staat dan ook niet voor niets tussen aanhalingstekens aangezien het met wetenschappelijk onderzoek niets van doen heeft.

Er is echter wel degelijk enig wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de effecten van het drinken van zuurstofrijk water. De conclusies uit deze onderzoeken zijn eenduidig [1-5]. In tegenstelling tot hetgeen Aqudraat ® claimt, wordt er geen enkel effect gevonden, noch op de fysieke prestatie en evenmin op de onderzochte fysiologische parameters zoals bijvoorbeeld hartfrequentie, zuurstofopname en de hoeveelheid lactaat in het bloed.

Een 3-tal punten maakt direct duidelijk dat het inderdaad onmogelijk is de prestatie te verbeteren door het innemen van zuurstofrijk water. Ten eerste is de oplosbaarheid van zuurstof in water slecht. Fabrikanten van zuurstofrijk water proberen dit te ondervangen door de zuurstof onder druk in het water op te lossen. Het gevolg hiervan is echter dat zodra het flesje zuurstofrijk water wordt geopend, de zuurstof uit het water verdwijnt [2]. Een tweede punt is dat door het drinken van het water de zuurstof in de darmen terechtkomt. In tegenstelling tot de longen is het maar de vraag of de darmen in staat zijn zuurstof op te nemen [4]. Stel nu dat er toch een bepaalde hoeveelheid zuurstof in de darmen wordt opgenomen. Deze zuurstof komt dan niet in het arteriële bloed dat naar de spieren gaat, maar in het veneuze bloed dat naar de longen gaat [4]. Een mogelijk gevolg hiervan zou kunnen zijn dat de eventuele extra opgenomen zuurstof het lichaam weer verlaat via de longen. Een andere, meer aannemelijke, verklaring is dat er hierdoor in de longen minder zuurstof gebonden wordt doordat het zuurstofpercentage al enigszins ‘op niveau’ is. In beide gevallen zou het er in ieder geval niet toe leiden dat het zuurstofpercentage van het arteriële bloed stijgt, waardoor er dus ook geen verhoogd zuurstofaanbod aan de spier is. Het derde punt heeft betrekking op de werkelijke hoeveelheid zuurstof die via het zuurstofrijke water het lichaam binnenkomt. Een gemiddelde ademteug van 500 ml bevat namelijk meer zuurstof dan 1 flesje (500 ml) zuurstofrijk water. Tijdens zware inspanning zou de hoeveelheid zuurstof uit 1 flesje water binnen ongeveer 2 seconden verbruikt zijn. Hier valt dan ook niet tegenop te drinken.

Het is overduidelijk dat het drinken van zuurstofrijk water, zoals Aquadraat ®, niet leidt tot een verbetering van de fysieke prestatie. Het is vanuit een fysiologisch standpunt volstrekt onlogisch zuurstof ‘te drinken’. Het enige mogelijke effect dat het drinken van zuurstofrijk water kan hebben, is een placebo-effect. De fabrikanten verkopen in ieder geval letterlijk en figuurlijk lucht.

Bronnen

  1. Hampson NB, Pollock NW, Piantadosi CA (2003) Oxygenated water and athletic performance [letter]. JAMA. 290:12497-2498.
  2. Leibetseder V, Strauss-Blasche G, Marktl W, Ekmekcioglu C (2006) Does oxygenated water support aerobic performance and lactate kinetics? Int. J. Sports Med., 27: 232-235.
  3. McNaughton LR, Kenney S, Siegler J, Midgley AW, Lovell RJ, Bentley DJ (2007) The Effect of Superoxygenated Water on Blood Gases, Lactate, and Aerobic Cycling Performance. Int. J. Sports Physiol. and Perform., 2, 377-385.
  4. Willmert N, Porcari JP, Foster C, Doberstein S, Brice G (2002) The effects of oxygenated water on exercise physiology during incremental exercise and recovery. J. Exerc. Physiol.Online, 5:16-21.
  5. Wing-Gaia SL, Subudhi AW, Askew EW (2005) The effects of purified oxygenated water on exercise performance during acute hypoxic exposure. Int. J. Sport Nutr. Exerc. Metab., 15: 680-688. [alleen abstract geraadpleegd]
  6. http://www.aquadraat.info/ [geraadpleegd op 03-03-2012]
  7. www.aquadraat.info/files/documents/Oxygenated_Water_Test.pdf [geraadpleegd op 03-03-2012]

NB. Topsport Topics streeft ernaar om zo zorgvuldig mogelijk de beschikbare literatuur te lezen. Helaas is het niet altijd mogelijk een volledig artikel in te zien en zijn wij genoodzaakt alleen de samenvatting te lezen. Uiteraard wordt geprobeerd dit zo min mogelijk te doen, maar bij een onderwerp waarbij zo weinig onderzoek gedaan is, blijft er helaas soms niets anders over. Uiteraard wordt deze kennis niet meegenomen als het aannemelijk is dat de studie niet goed of niet bij een geschikte populatie is uitgevoerd.