Spring naar content

Vraag ARP

De ARP (accelerated recovery performance) is een apparaat dat gebruik maakt van elektrostimulatie, wat gunstig zou zijn voor bijvoorbeeld het herstel van spierschade. Er zijn fysiotherapeuten in Nederland die de ARP gebruiken. Het zou net anders functioneren dan andere elektrostimulatie-apparaten, waarvan overigens het nut voor topsporters niet is bewezen. Zo zou de ARP werken met een hogere frequentie. Wat dit voor een effect zou moeten bewerkstelligen is echter niet duidelijk.

Er zijn geen studies bekend waarin het effect van de ARP op herstel na inspanning of op een sportprestatie beschreven is. Voor zover bekend is de laatste 20 jaar slechts 1 zeer summier uitgewerkt onderzoek verschenen (onduidelijk waar gepubliceerd) waarin de effecten van de ARP beschreven staan. En deze studie gaat ook nog eens over revalidatie van voorstekruisbandletsel [1]. Ook na contact met de leverancier blijkt dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor de werking van de ARP bij topsporters. Het is niet duidelijk hoe de ARP in welke vorm dan ook een bijdrage kan leveren aan de prestatie van een gezonde topsporter. [2]. Het overgrote gedeelte van de artikelen waar de leverancier naar verwijst komt uit de jaren ’80 en het is niet duidelijk of in dit onderzoek de ARP is gebruikt of een andere vorm van elektrostimulatie. Daarnaast zijn deze studies niet gericht op sportgerelateerde zaken die van belang zijn voor een topsporter. Bij veel studies uit de jaren ’80 ging het bijvoorbeeld over botaanmaak en is er onderzoek uitgevoerd bij ratten of kinderen [2].

Al met al valt er dus niet te zeggen of de ARP kan bijdragen aan een versneld herstel of prestatieverbetering bij topsporters.

Bronnen

  1. Richardson AB, Tokumura S, Brusovanik G, Brown DJ, Chun K, Kikuchi C, O’Carroll D, Noh T, Burdick D, Kan DM, Burns JA (2013) The Accelerated Recovery Performance (ARP) Trainer as a Method for Improving Rehabilitation Following ACL Reconstruction. Poster format
  2. www.arpwave.com gezien op 11 februari 2013