Spring naar content

Vraag cognitieve ontwikkeling

Het ‘Long Term Athlete Development’-model (LTAD-model) is één van de talentontwikkelingsmodellen waarin het belang van de cognitieve ontwikkeling van een atleet onderkend wordt. Binnen het LTAD-model blijft de praktische invulling van het trainen van de cognitieve capaciteit echter onderbelicht. Het is onduidelijk op welke wijze getraind moet / kan worden om de cognitieve ontwikkeling van talentvolle atleten optimaal te stimuleren. Laat staan dat duidelijk aangegeven wordt hoe de opbouw zou moeten zijn naarmate de atleten ouder worden. Ook op basis van andere wetenschappelijke literatuur is geen antwoord te geven op de vraag hoe de cognitieve ontwikkeling getraind zou moeten worden in de ontwikkeling van een talentvolle atleet. Hoewel er wel degelijk onderzoek is uitgevoerd naar bijvoorbeeld het verschil in cognitieve capaciteit tussen talentvolle en minder talentvolle atleten, is er geen onderzoek bekend over het trainen van de cognitieve capaciteit en de effectiviteit daarvan.

Een mogelijke stap in de goede richting is het boek ‘Athletic Skills Model’ dat in  2012 uitgegeven werd (Arko Sports Media B.V., Nieuwegein). In dit boek gebruiken de auteurs Rene Wormhoudt, Jan Willem Teunissen en Geert Savelsbergh bestaande talentontwikkelingsmodellen als basis voor hun nieuwe ‘Athletic Skills Model’. In tegenstelling tot andere talentontwikkelingsmodellen, is dit model zowel vanuit de sportpraktijk als vanuit de wetenschap tot stand gekomen. Bestaande wetenschappelijke kennis vormt het fundament van de praktische oefenstof die in het boek gegeven wordt. Zo wordt bijvoorbeeld bestaande kennis over diverse vormen van motorisch leren, op basis van de biologische ontwikkelingsleeftijd, gekoppeld aan praktische oefeningen. De cognitieve ontwikkeling komt in het boek aan bod binnen de context van het motorisch leren. Vanuit meerdere bonden is interesse getoond in het model.