Spring naar content

Vraag combinatie hoogtetrainingen

Er is bij ons geen onderzoek bekend over de effecten van trainen op (gesimuleerde) hoogte (bijvoorbeeld in een hoogtekamer) na verblijf op hoogte. Het is dus niet mogelijk om op deze vraag antwoord te geven gebaseerd op wetenschappelijke bewijzen.

Sommige experts zijn van mening dat trainen op, al dan niet gesimuleerde, hoogte (bijvoorbeeld in een hoogtekamer) kan leiden tot bepaalde aanpassingen binnen de spieren. Deze zouden bij topsporters voor prestatieverbetering kunnen zorgen [2,3,6]. Andere onderzoekers menen echter dat er geen goede redenen zijn om aan te nemen dat trainen op (gesimuleerde) hoogte beter is dan trainen op zeeniveau [4]. Beide standpunten zijn tot nu niet voldoende onderbouwd.

Tot slot is het niet mogelijk om een advies te geven over de verhouding in duur tussen beide soorten hoogtetraining. Ook is het niet mogelijk om te zeggen wanneer een optimaal effect bereikt is, omdat ook hier niet voldoende onderzoek naar gedaan is. Hoewel in de praktijk de vuistregel wordt gebruikt dat de prestatiepiek na LHTL rond de 2 tot 4 weken na afloop ligt, is hier geen bewijs voor [1,5]. Voor beide soorten training geldt dus dat niet bekend is wanneer het optimale effect bereikt is.

Bronnen

  1. Chapman RF, Stickford ASL, Lundby C, Levine BD (2014). Timing of return from altitude training for optimal sea level performance. J. Appl. Phys, 116: 837-843
  2. Faiss R, Girard O, Millet GP (2013). Advancing hypoxic training in team sports: from intermittent hypoxic training to repeated sprint training in hypoxia. Br. J. Sports Med., 47: i45-i50
  3. Millet GP, Roels B, Schmitt L, Woorons X, Richalet JP (2010). Combining hypoxic methods for peak performance. Sports Med., 40: 1-25
  4. Rusko HK, Tikkanen HO, Peltonen JE (2003). Oxygen manipulation as an ergogenic aid. Curr. Sports Med. Rep., 2: 233-8.
  5. Siebenmann C, Cathomen A, Hug M, Keiser S, Lundby AKM, Hilty MP, Goetze JP, Rasmussen P, Lundby, C. (2015). Hemoglobin mass and intravascular volume kinetics during and after exposure to 3,454 m altitude. J. Appl. Phys., jap-01121