Spring naar content

Vraag externe warming-up

Kort antwoord

Spieren extern warm houden tussen de innings zal de werpprestatie van honkballers waarschijnlijk ten goede komen. Hoewel er geen studies bekend zijn waarin expliciet werpers zijn onderzocht, is wel bekend dat spieren langer warm blijven door warmhoudkleding, waardoor ze een hoger piekvermogen kunnen leveren dan afgekoelde spieren.

Het meeste onderzoek naar het effect van externe warming-up is uitgevoerd bij beenspieren. Fysiologisch gezien zijn er geen verschillen te verwachten in het effect van temperatuurstijging op het functioneren van verschillende spieren. Het advies is daarom om in een trainingssituatie eens uit te proberen wat het effect is van het extern warm houden van romp- en armspieren op de werpprestatie.

Uitgebreid antwoord

Een warme spier functioneert beter dan een koude spier [1]. De zenuwgeleiding is sneller, net als de glycogeenafbraak en er is sprake van een snellere anaerobe stofwisseling. Deze voordelen resulteren onder andere in een hoger piekvermogen, een must voor veel sporters om zo goed mogelijk te kunnen presteren [3,4,5].

Opwarmen

Voor een wedstrijd heeft een sporter meestal tijd genoeg voor een gedegen warming-up waardoor de spiertemperatuur voldoende kan stijgen om een topprestatie te kunnen leveren. Meer over hoe een goede warming-up er uit moet zien is te lezen in het factsheet warming-up van Topsport Topics op allesoversport.nl.

Er zit echter geregeld aanzienlijk veel tijd tussen een warming-up en een wedstrijd. Zo moeten sporters vaak plaats nemen in een zogenoemde call room, maar het kan ook zijn dat een sporter rustmomenten heeft tussen momenten van inspanning, zoals honkballers tussen de innings. Zij kunnen bijvoorbeeld geen actieve warming-up doen als hun team aan slag is. De spiertemperatuur begint direct na de warming-up te dalen en na tien tot vijftien minuten is deze dermate gedaald dat het ten koste gaat van de prestatie [5]. Spieren extern warm houden zou in dit geval een oplossing kunnen zijn.

Warm houden

Er zijn aanwijzingen dat een sporter tot ongeveer tien procent meer vermogen kan leveren als de spiertemperatuur op peil blijft na een warming-up en niet afkoelt [2]. Deze winst in behoud van vermogen kan ook werkelijk tot een betere prestatie leiden tijdens kortdurende explosieve inspanning [2].

Er zijn geen studies bekend waarin onderzocht is of de werpprestatie behouden blijft door arm- en rompspieren extern warm te houden. Het meeste onderzoek is uitgevoerd bij de beenspieren en daarvoor geldt dat zowel een jas als een warm bad in staat zijn om de spiertemperatuur op peil te houden. Een bad is logischerwijs niet praktisch in de sport, dus blijft warmhoudkleding de meest voor de hand liggende optie. De verwarmingselementen in de broeken die in onderzoek worden gebruikt behalen doorgaans een temperatuur van 40-43 graden Celsius. Deze temperatuur zorgt zowel oppervlakkig als diep in de spier voor temperatuurbehoud na een fysieke warming-up [2-5].

Testen

Fysiologisch gezien is het aannemelijk dat de werpprestatie minder verval kent als opgewarmde spieren extern op temperatuur blijven. Het is echter wel belangrijk om in een trainingssituatie uit te proberen wat het effect is van warmhoudjassen. Deze jassen zijn verkrijgbaar in sommige motorspeciaalzaken. Niet alleen om een beeld te krijgen van het behoud van prestatie, maar ook van het effect van een eventuele toegenomen kerntemperatuur. Waar een behoud van spiertemperatuur wenselijk is, moet de kerntemperatuur niet teveel toenemen. Het is niet bekend hoeveel deze stijgt als een sporter een dergelijke jas draagt, maar een te hoge kerntemperatuur kan zijn weerslag hebben op de prestatie, en waarschijnlijk ook leiden tot een verminderd welbevinden.

Tot slot

In dit antwoord is alleen ingegaan op het effect van extern warm houden van spieren op een korte explosieve inspanning. Voor een inspanning van langere duur volstaat passieve externe warming-up niet (volledig) om het behoud van prestatie te garanderen [3].

Bronnen

  1. Åstrand, P.P., Rodahl, K., Dahl, H.A. and Strømme, S.B. (2003). Textbook of Work Physiology. Champaign, Il. USA; p 404
  2. Faulkner SH, Ferguson RA, Gerret N, Hupperets M, Hodder SG, Havenith G (2012) Reducing muscle temperature drop post warm-up improves sprint cycling performance. Med. Sci. Sport. Exerc.,
  3. McGowan CJ, Pyne DB, Thompson KG, Rattray B (2015) Warm-Up strategies for sport and exercise: mechanisms and applications. Sports Med., 45: 1523 1546
  4. McGowan CJ, Thompson KG, Pyne DB, Raglin JS, Rattray B (2016) Heated jackets and dryland-based activation exercises used as additional warm-ups during transition enhance sprint swimming performance. J. Sci. Med. Sport., 19: 354-358
  5. Raccuglia M, Lloyd A, Filingeri D, Faulkner SH, Hodder S, Havenith G (2016) Post-warm-up muscle temperature maintenance: blood flow contribution and external heating optimisation. Eur. J. Appl. Physiol., 116: 395-4040