Spring naar content

Vraag genderverschillen in feedback ontvangen

Kort antwoord

Uit de beperkte hoeveelheid literatuur over verschillen in omgaan met feedback tussen jongens en meisjes blijkt dat er veel overeenkomsten zijn in het ontvangen van feedback, maar ook enkele verschillen. Het belangrijkste verschil is dat, hoewel beiden het belangrijk vinden zich gewaardeerd te voelen, deze behoefte sterker is bij meisjes. Zowel sportende jongens als meisjes vinden het belangrijk om snel feedback te ontvangen van hun coaches. Deze feedback moet positief van toon zijn, maar wel constructief en informatief. Meisjes zijn mogelijk gebaat bij minder aanmoediging en technische informatie, en jongens bij minder kritiek en meer aandacht.

Uitgebreid antwoord

Jonge sporters

Uit onderzoek bij sportende scholieren (gemiddelde leeftijd 14,5 jaar) blijkt dat meisjes het belangrijker vinden dan jongens om zich gewaardeerd te voelen door hun coach wanneer ze goed presteren. Jongens vinden dit ook belangrijk, maar hechten er minder waarde aan dan meisjes [1].

Verder blijken er met name overeenkomsten te zijn in de manier waarop sportende jongens en meisjes graag feedback ontvangen. Zo vinden beiden het belangrijk om snel (kort na de actie) feedback te ontvangen van hun coaches. Deze feedback moet positief van toon zijn, maar wel constructief en informatief. Er moet niet alleen gezegd worden wat fout ging, maar ook wat de volgende keer beter moet. Zowel jongens als meisjes houden niet van feedback waardoor ze zich teveel gestuurd voelen [1]. Beiden ontvangen graag regelmatig feedback. Op jonge leeftijd of wanneer iemand een bepaalde vaardigheid nog niet beheerst, heeft men waarschijnlijk de voorkeur voor een hogere feedbackfrequentie. Bij oudere en ervarener sporters gaat teveel feedback het leerproces juist tegen. De meeste jongens en meisjes ontvangen feedback liever individueel dan in een groep [1].

Gymles

Kinderen hebben tijdens een gymles andere voorkeuren voor feedback dan kinderen die een sport beoefenen. Tijdens een gymles blijkt feedback in de vorm van aanmoediging, technische informatie en kritiek er voor te zorgen dat scholieren zich minder competent voelen, minder inzet tonen en minder plezier hebben in de gymles [2]. Deze factoren worden juist positief beïnvloed wanneer de docent meer tijd aan de scholieren besteedt en ze complimenteert [2].

Jongens en meisjes blijken de ontvangen feedback tijdens de gymles anders te ervaren. Meisjes voelen zich vaker aangemoedigd door hun docent dan jongens, en hebben het idee hebben dat ze meer technische informatie krijgen. Jongens denken vaker dan meisjes dat ze kritiek krijgen en dat ze genegeerd worden [2]. Of de docenten jongens en meisjes ook inderdaad anders behandelden is in deze studie niet onderzocht. Echter, of de docenten jongens en meisjes nou anders behandelden óf dat de jongens en meisjes zich alleen anders behandeld voelden, in beide gevallen zou het wellicht lonen om rekening te houden met het type feedback dat men geeft aan jongens en meisjes. Zo zouden meisjes mogelijk gebaat kunnen zijn bij minder aanmoediging en technische informatie, en jongens bij minder kritiek en meer aandacht.

Het verschil in feedbackvoorkeur tussen kinderen die een sport beoefenen en kinderen tijdens de gymles heeft waarschijnlijk te maken met een verschil in groep en situatie. Kinderen die een sport beoefenen waar ze zelf voor hebben gekozen zijn waarschijnlijk gemotiveerder dan kinderen die aan een gymles mee moeten doen. Wellicht verschilt hierdoor ook het type informatie dat ze willen ontvangen.

Tot slot

Bovenstaand antwoord is gebaseerd op een beperkte hoeveelheid literatuur. Er is maar weinig bekend over verschillen in omgaan met feedback tussen jongens en meisjes. Veel van de studies zijn daarnaast erg lang geleden uitgevoerd, van matige kwaliteit, of niet gerelateerd aan de situatie zoals door de vraagsteller beschreven. Uit de overige literatuur blijkt dat er veel overeenkomsten zijn tussen jongens en meisjes in het ontvangen van feedback, maar ook enkele verschillen.

Naast de voorkeuren van de pupillen heeft een coach mogelijk zelf ook een voorkeur voor een type feedback, bijvoorbeeld om de beste prestatie uit een pupil te halen. Een coach zal een middenweg moeten vinden in beide voorkeuren.

Bronnen

  1. Chen DD, Rikli RE (2003). Survey of preferences for feedback style in high school athletes. Percept. Mot. Skills, 97:770-776.
  2. Nicaise V, Bois JE, Fairclough SJ, Amorose AJ, Cogérino G (2007). Girls’ and boys’ perceptions of physical education teachers’ feedback: effects on performance and psychological responses. J. Sports Sci., 25:915-926.