Spring naar content

Vraag herstel peesweefsel door voeding

Het geldende advies om het herstel van spierweefsel te bevorderen, te weten 20 gram eiwit innemen direct na inspanning, is ook voldoende voor het herstel van peesweefsel. Hoewel spier- en peesweefsel van elkaar verschillen qua structuur en functie blijkt de eiwitsynthese in beide weefsels vergelijkbaar. Het blijkt dat voornamelijk de eerste 7 uur na een zware inspanning het herstel van peesweefsel optreedt. De eerste uren na een zware inspanning is de belastbaarheid van de pezen dus afgenomen.

De hersteltijd verschilt nauwelijks tussen verschillende pezen, zoals de achillespees en de kniepees. Het lichaamsgewicht bepaalt voor tweederde de variatie in hersteltijd. Met andere woorden, hoe zwaarder een sporter is des te langer het herstel zal duren. Na 24 uur is normaal gesproken de spierpees weer volledig hersteld na een eenmalige zware inspanning.

Zoals hierboven aangegeven is het advies om direct na de inspanning in totaal 20 gram eiwitten in te nemen om zo het herstel van zowel spier- als peesweefsel te bevorderen. Over het algemeen luidt het advies voor een inname van 1,4-1,7 gram eiwitten per kg lichaamsgewicht per dag tijdens intensieve trainings- of wedstrijdperioden. Of er voedingssupplementen zijn die het herstel van peesweefsel kunnen bevorderen is niet bekend.

Pezen

Pezen vormen de overgang van spieren naar bot. Zij dragen de spieractiviteit over op het bot zodat bewegingen mogelijk zijn. Hoewel een spier als het ware overloopt in een pees, verschillen de structuren en functies wel degelijk van elkaar. Zo kunnen spiervezels zichzelf verkorten of door krachten van buiten de spier worden verlengd. Pezen kunnen alleen door krachten van buiten de pees verlengd worden. Daarnaast zijn pezen veel minder elastisch dan spieren. Dit komt omdat ze voornamelijk uit het stugge collageen bestaan. Door de geringe elasticiteit van pezen is de kracht die een spier opwekt goed over te brengen op een bot. Tijdens herhaald springen kunnen er grote krachten op een pees komen te staan en overbelasting ligt dan op de loer [1]. Zeker de achillespees en de kniepees zijn pezen die regelmatig geblesseerd raken. Meestal duurt het herstel van dit soort blessures lang. Het voorkomen van overbelasting en het zorgen voor een goed en snel herstel is aan te raden. Welke rol voeding speelt bij het peesherstel na inspanning komt hieronder aan bod.

Hersteltijd

Het blijkt dat voornamelijk de eerste 7 uur na een zware inspanning belangrijk is voor het herstel van peesweefsel [4]. Direct na de geleverde inspanning is de dikte van pezen afgenomen (met andere woorden de pees is nog enigszins uitgerekt). Een afgenomen peesdikte gaat gepaard met peesschade in de vorm van een toegenomen hoeveelheid afbraakproducten van collageen [4]. De belastbaarheid van de pees is tijdens deze periode dan ook afgenomen [4]. Na 7 uur is de pees voor het grootste gedeelte weer hersteld en na 24 uur is er na een eenmalige zware belasting volledig herstel opgetreden. Er is geen verschil tussen de achillespees en de kniepees. Het lichaamsgewicht bepaalt voor tweederde de variatie in hersteltijd. Daarbij geldt dat hoe zwaarder de sporter hoe langer het herstel duurt.

Voeding

Hoewel pezen en spieren uit verschillende weefsels bestaan blijkt dat spier- en peesweefsel wel ongeveer dezelfde eiwitaanmaak hebben [2]. Eiwitten spelen een belangrijke rol bij de opbouw en daarmee het herstel het weefsel. Om er voor te zorgen dat er een positieve eiwitbalans is in het peesweefsel en daarmee het herstel in gang te zetten zal een sporter na een zware inspanning eiwitten in moeten nemen. Het blijkt dat het geldende advies voor de hoeveelheid eiwitten die een sporter moet innemen om het spierherstel zo optimaal mogelijk te laten verlopen hetzelfde is voor het herstel van peesweefsel. Twintig gram eiwitten (bijvoorbeeld wei-eiwitten) innemen direct na een zware training of wedstrijd is voldoende voor het eerste herstel van zowel spier- als peesweefsel. Er zijn onderzoekers die naast deze 20 gram eiwitten ook nog adviseren om 30 gram koolhydraten in te nemen direct na de inspanning [2]. Voor sporters die in een zwarte trainings- of wedstrijdperiode zitten geldt verder het advies om 1,4-1,7 gram eiwitten per kg lichaamsgewicht per dag in te nemen voor een zo optimaal mogelijk herstel van spier- en peesweefsel [3].

Het is niet bekend of er voedingssupplementen zijn die het herstel van peesweefsel kunnen bevorderen.

Bronnen

  1. Cook JL, Purdam CR (2009) Is tendon pathology a continuum? A pathology model to explain the clinical presentation of load-induced tendinopathy. Br. J. Sports Med., 43: 409-416
  2. Poortmans JR, Carpentier A, Pereira-Lancha LO, Lancha Jr A. (2012) Protein turnover, amino acid requirements and recommendations for athletes and active populations. Braz. J. Med. Biol. Res., 45: 875-890
  3. Rodriquez NR, Di Marco NM, Langley S (2009) American college of sports medicine position stand. Nutrition and athletic performance. Med. Sci. Sports Exerc., 41: 709-731
  4. Wearing SC, Smeathers JE, Hooper SL, Locke S, Purdam C, Cook JL (2014) The time course of in vivo recovery of transverse strain in high-stress tendons following exercise. Br. J. Sports Med., 48: 383-387