Spring naar content

Vraag kijkgedrag basketbal

Antwoord

Tijdens een wedstrijd weten topbasketballers precies wáár en wannéér ze moeten kijken. In het algemeen geldt dat topbasketballers hun blik langer fixeren op de relevante plaatsen en minder vaak heen en weer kijken dan de minder goede spelers [1]. Deze periode van fixatie en kijkrichting heet ook wel quiet eye.

Met visuele aandachtstraining kan het kijkgedrag en de prestatie van basketballers verbeteren. Zo kunnen spelers leren hun blik te richten op de meest relevante informatie. In de factsheet visuele vaardigheden staan verschillende trainingsvormen om dergelijke vaardigheden te verbeteren.

Een veelgebruikte methode om kijkgedrag te verbeteren is het beperken van de visuele input van spelers. Doordat spelers minder zicht hebben worden ze getraind om alleen naar de relevante informatie te kijken. De occlusiebril – een speciale bril die het zicht van basketballers kan ontnemen – is hiervan een bekend voorbeeld.

Schermtraining

Vanuit de literatuur is slechts één alternatieve trainingsvorm bekend: schermtraining. Bij schermtraining schieten basketballers vanaf een plek achter een scherm (4,5 meter breed en 2,3 meter hoog), terwijl ze van tevoren geen zicht hebben op de basket en het bord. Hierbij hangt het schermzeil tussen twee palen op een hoogte van 2,1 meter [2].

Voordat spelers schieten is het zicht op de basket geblokkeerd, waardoor de visuele input beperkt is. Vlak voordat ze bal loslaten (als ze in de lucht zijn), kunnen ze de basket weer zien. Hierdoor leren ze, net als bij visuele occlusietraining met een bril, gebruik te maken van de visuele informatie als het wel beschikbaar is [2].

Deze trainingsvorm kan leiden tot betere schotprestaties bij zowel jeugdspelers als rolstoelbasketballers [2,3]. Bij rolstoelbasketballers ziet de schermtraining er wel iets anders uit. Van tevoren hebben spelers geen zicht op de basket, omdat het scherm hun zicht blokkeert. Zij rollen vervolgens onder het scherm door en schieten zo snel mogelijk zodra ze zicht hebben op de basket. Voor meer informatie over de schermtraining kun je contact opnemen met Raôul Oudejans.

Bronnen

  1. Lebeau JC, Liu S, Sáenz-Moncaleano C, Sanduvete-Chaves S, Chacón-Moscoso S, Becker BJ, Tenenbaum G (2016). Quiet Eye and performance in sport: A meta-analysis. J. Sport Exerc. Psy., 38: 441-457.
  2. Oudejans RR, Koedijker JM, Bleijendaal I, Bakker FC (2005). The education of attention in aiming at a far target: Training visual control in basketball jump shooting. Int. J. Sport Exerc. Psy., 3: 197-221.
  3. Oudejans RR, Heubers S, Ruitenbeek JRJ, Janssen TW (2012). Training visual control in wheelchair basketball shooting. Res. Q. Exerc. Sport, 83: 464-469.