Spring naar content

Vraag krachtsverschil en prestaties

Antwoord

Krachtsverschil en sportprestaties

Er is in de literatuur op dit moment geen eenduidige relatie aangetoond tussen een links-rechts krachtsverschil en verminderde prestaties. Uit verschillende studies blijken tegenstrijdige resultaten op het gebied van sprong- en sprintprestaties en wendbaarheid [1-5]. Waar sommige studies een negatief effect van asymmetrie op deze prestaties vinden, laten anderen geen verband zien.

Er is een enkele aanwijzing dat asymmetrie mogelijk een negatief effect heeft op specifieke sportbewegingen, zoals nauwkeurig een bal richting een doelwit trappen of power output tijdens een fietstest, maar deze bevindingen zijn gebaseerd op slechts twee kleine studies [1].

Het is daarnaast belangrijk op te merken dat vrijwel al het onderzoek op dit gebied tot nu toe gebaseerd is op associatiestudies. Dit betekent dat er alleen is onderzocht of slechtere (of betere) prestaties vaker voorkomen bij sporters met een hogere mate van asymmetrie, zonder dat er een oorzakelijk verband is aangetoond. Met andere woorden: er kan in die studies niet worden aangetoond of asymmetrie direct leidt tot slechtere prestaties, en ook niet of verminderen van de asymmetrie de prestaties verbetert. Daarnaast blijft uit deze studies onduidelijk hoeveel van een eventuele slechtere prestatie te wijten is aan het verschil in kracht tussen de ledematen.

Streven naar balans?

Uit de studies komen dus tegenstrijdige resultaten voort ten aanzien van de relatie tussen asymmetrie in kracht en sportprestaties. In de studies die wel een relatie aantoonden tussen asymmetrie en prestaties, worden bovendien slechts zwakke tot matige relaties aangetoond. Het lijkt dus niet direct nodig te streven naar een perfecte links-rechts krachtbalans. Of er een bepaalde afkapwaarde is vanaf wanneer asymmetrie wel zorgelijk is voor de sportprestaties en je dus wel zou moeten streven naar het verminderen van deze disbalans, is op basis van de huidige literatuur niet te zeggen. Daarnaast geldt ook hier weer dat er geen universele drempel is voor asymmetrie die van toepassing is op alle tests en populaties. Je leest hier meer over in het antwoord naar de relatie tussen links-rechts krachtsverschil en blessures. In dat antwoord lees je ook dat het kiezen van de juiste test en index voor het bepalen van de asymmetrie een hele uitdaging is.

Conclusie

Kortom, op basis van de huidige literatuur is er geen duidelijk verband tussen asymmetrie in kracht en sportprestaties. Er is dan ook geen advies te geven over het maximaal toelaatbare krachtsverschil en er is op dit moment geen reden om te streven naar een zo klein mogelijk krachtsverschil.

Bronnen

  1. Bishop C, Turner A, Read P. Effects of inter-limb asymmetries on physical and sports performance: a systematic review. J Sports Sci. 2018 May;36(10):1135-1144.
  2. Fox KT, Pearson LT, Hicks KM. The effect of lower inter-limb asymmetries on athletic performance: A systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2023 Jun 8;18(6):e0286942.
  3. Domínguez-Navarro F, Gámez-Payá J, Ricart-Luna B, Chulvi-Medrano I. Exploring the Implications of Inter-Limb Asymmetries on Sprint, Agility, and Jump Performance in Young Highly-Trained Basketball Athletes: Is There a Relevant Threshold? Medicina (Kaunas). 2024 Jan 10;60(1):131.
  4. Jiang D, Liu Z, Ling X, Dai J, Long L, Lu Y, Zhou S. Investigating the impact of inter-limb asymmetry in hamstring strength on jump, sprint, and strength performance in young athletes: comparing the role of gross force. Front Physiol. 2023 May 25;14:1185397.
  5. Espada MC, Jardim M, Assunção R, Estaca A, Ferreira CC, Pessôa Filho DM, Verardi CEL, Gamonales JM, Santos FJ. Lower Limb Unilateral and Bilateral Strength Asymmetry in High-Level Male Senior and Professional Football Players. Healthcare (Basel). 2023 May 28;11(11):1579.