Spring naar content

Vraag krachttraining bij cerebrale parese

Of goed getrainde sporters met cerebrale parese (CP) baat hebben bij krachttraining is op basis van de literatuur niet te stellen. Wel is bekend dat kinderen en ongetrainde volwassenen met CP profijt kunnen hebben van krachttraining. Een overzichtsstudie van Amerikaanse onderzoekers laat namelijk zien dat volwassenen met een lichte tot middelmatige vorm van CP en spasticiteit – Gross Motor Function Classification System level I tot III – hun spierkracht vergroten na een trainingsprogramma van acht tot twaalf weken [1].

Een andere onderzoeksgroep buigt zich momenteel over het effect van krachttraining bij volwassenen met CP. Zo concludeert deze groep Australiërs recentelijk dat licht beperkte volwassenen (GMFCS level I en II) hun spiergrootte en -kracht verbeteren wanneer zij krachttraining combineren met anaerobe training; waarbij ze maximaal inspannen gedurende twintig tot dertig seconden [2,3]. Ook vergroten zij hun piekvermogen op een sprinttest door dit trainingsprogramma [2].

Navraag bij David O’Mahony – een Strength & Conditioning Coach van topsporters met CP – leert dat krachttraining een toegevoegde waarde kan hebben voor sporters met CP. Hoe groot dit effect is, hangt volgens hem echter af van de ernst van de beperking. Waar licht beperkte sporters waarschijnlijk net zoveel baat hebben bij krachttraining als sporters zonder een beperking, zullen sporters met een ernstigere vorm van CP minder verbeteren door krachttraining.

Bronnen

  1. Ross SM, MacDonald M, Bigouette JP (2016) Effects of strength training on mobility in adults with cerebral palsy: a systematic review. Disability and health journal, 9(3), 375-384.
  2. Gillett JG, Lichtwark GA, Boyd RN, Barber LA (2018) Functional anaerobic and strength training in young adults with cerebral palsy. Med. Sci. Sport. Exer., 50:1549-1557.
  3. Gillett JG, Lichtwark GA, Boyd RN, Barber LA (2015) FAST CP: protocol of a randomised controlled trial of the efficacy of a 12-week combined Functional Anaerobic and Strength Training programme on muscle properties and mechanical gait deficiencies in adolescents and young adults with spastic-type cerebral palsy. BMJ Open, doi: 10.1136/bmjopen-2015-008059.