Spring naar content

Vraag krachttraining vliegwiel

Antwoord uit 2016

Begin 2016 heeft Topsport Topics voor Jeroen Otter, bondscoach shorttrack, al eens uiteengezet welke effecten krachttraining met een vliegwiel heeft ten opzichte van traditionele krachttraining. Voor een uitgebreide omschrijving van het principe van krachttraining met een vliegwiel wordt dan ook naar dat antwoord verwezen. 

Destijds waren er onvoldoende aanwijzingen dat vliegwieltraining bij topsporters tot andere, laat staan betere, aanpassingen van de getrainde spieren zou leiden dan traditionele krachttraining. Kanttekening daarbij was dat er twee jaar geleden relatief weinig goede literatuur voor handen was om een goede vergelijking te maken tussen beide trainingsvormen. 

Weinig nieuwe (en goede) literatuur

De literatuur die sinds 2016 is gepubliceerd, biedt weinig aanvullende inzichten ten opzichte van het antwoord dat destijds voor Jeroen is geschreven. Er is sindsdien maar één redelijk goede studie uitgevoerd bij topsporters [2]. Daaruit blijkt dat tophandballers na een trainingsperiode van zes weken met een vliegwiel, hoger kunnen springen en sneller sprinten en en meer spiermassa hebben opgebouwd, dan de handballers die traditionele krachttraining deden. 

Naast de bovengenoemde handbalstudie zijn er sinds begin 2016 drie literatuuroverzichten gepubliceerd [3-5]. Helaas is de kwaliteit van twee daarvan van dien aard dat daar geen conclusies aan te verbinden zijn [3,4]. Zo zijn in beide literatuuroverzichten studies opgenomen waarin geen controlegroep was opgenomen die traditionele krachttraining deed. Het literatuuroverzicht dat dan nog overblijft laat zien dat vliegwieltraining niet tot een grotere toename van de maximale spierkracht leidt [5]. Daarnaast concluderen de auteurs dat ze onvoldoende gegevens hebben om uitspraken te kunnen doen over de effecten op spierniveau. De studie die is uitgevoerd bij de handballers is overigens in geen enkele van de literatuuroverzichten opgenomen.  

Praktijk

Vooralsnog biedt de literatuur dus onvoldoende onderbouwing om te stellen dat krachttraining met een vliegwiel tot betere resultaten leidt (op spierniveau en in prestatie) dan traditionele krachttraining. Er bestaan hoogstens voorzichtige aanwijzingen dat dit het geval is. Aangezien er ook geen negatieve effecten zijn gevonden van deze trainingsvorm, zouden sporters dus eens kunnen proberen hoe zij reageren op een periode van krachttraining met een vliegwiel. Bovendien kan het een variatie zijn op traditionele vormen van krachttraining. Bij het bepalen van de trainingload tijdens training met een vliegwiel is de uitvoeringssnelheid van de beweging belangrijk, aangezien deze een duidelijke relatie vertoont met de weerstand [1]. 

Bronnen

  1. Carroll KM, Wagle JP, Sato K, Taber CB, Yoshida N, Bingham GE, Stone MH (2018) Characterising overload in inertial flywheel devices for use in exercise training. Sports Biomech., 21: 1-12
  2. Maroto-Izquierdo S, García-López D, de Paz JA (2017) Functional and muscle-size effects of flywheel resistance training with eccentric-overload in professional handball players. J. Hum Kinet., 60: 133-143 
  3. Maroto-Izquierdo S, García-López D, Fernandez-Gonzalo R, Moreira OC, González-Gallego, de Paz JA (2017) Skeletal muscle functional and structural adaptations after eccentric overload flywheel resistance training: a systematic review and meta-analysis. J. Sci. Med. Sport, 10: 943-951
  4. Nuñez Sanchez FJ, Sáez de Villarreal (2017) Does flywheel paradigm training improve muscle volume and force? A meta-analysis. J. Strength Cond. Res., 31: 3177-3186
  5. Vicens-Bordas J, Esteve E, Fort-Vanmeerhaeghe A, Bandholm T (2018) Is inertial flywheel resistance training superior to gravity-dependent resistance training in improving muscle strength? A systematic review with meta-analyses. J. Sci. Med. Sport, 21: 75-83