Spring naar content

Vraag lengte voorspellen

Om de volwassen lengte van jonge waterpolosters te voorspellen is de formule van Mirwald te gebruiken. Hierbij meet men de lichaamslengte, zitlengte (afstand van de billen tot de kruin) en het gewicht, en is de tijd tot de piekgroeisnelheid (ook wel PHV, peak height velocity genoemd) te bepalen. Met die informatie is te berekenen met behulp van onderstaande tabel hoeveel een kind nog door zal groeien. Uit onderzoek blijkt dat meisjes na hun eerste menstruatie nog tussen de 5 en 12 cm (gemiddeld 8 cm) door groeien. Hoeveel cm meisjes na de PHV nog door groeien hangt af van hun leeftijd bij het begin van de groeispurt. In de regel zijn meisjes 4 jaar na de groeispurt geheel uitgegroeid.

Lengte voorspellen

Het voorspellen van de uiteindelijke lengte is nuttig bij sporten waarbij de lengte van de atleet een belangrijke rol speelt, zoals bij basketbal, volleybal of turnen. Welke lengte iemand zal bereiken, is voor een groot deel genetisch bepaald. Dit betekent dat de eigenschap “lengte” van beide ouders geërfd wordt. Daarom bestaan er verschillende methoden om de lengte van een kind te voorspellen aan de hand van de lengte van de ouders. Soms is echter de lengte van 1 of beide ouders niet bekend, of twijfelt men aan de betrouwbaarheid van deze formule. Dan kan het nuttig zijn om een andere methode te gebruiken die de lengte van jonge atleten kan voorspellen.

Biologische leeftijd

Sinds de jaren ’60 zijn er methoden ontwikkeld om de lengte van kinderen te voorspellen aan de hand van hun huidige lengte, leeftijd en biologische leeftijd [1]. De biologische leeftijd geeft informatie over het aantal jaar dat een kind nog heeft tot de puberteit. Dit is nodig voor een goede lengtevoorspelling, omdat in de puberteit de groeispurt plaatsvindt. De biologische leeftijd is grofweg op drie verschillende manieren te bepalen: via de mate van volgroeiing van het skelet, met behulp van de ontwikkeling van secundaire geslachtskenmerken, of met behulp van de groeisnelheid van het lichaam [1]. Deze methoden geven allemaal een voorspelling waarbij in 95% van de gevallen de uiteindelijke lengte van het kind maximaal ongeveer 7 cm hoger of lager uitvalt dan de voorspelde lengte. Als het bepalen van de skeletleeftijd door middel van röntgenfoto’s niet gewenst is, is het te adviseren om een methode te gebruiken waarbij men de biologische leeftijd bepaalt aan de hand van de totale lichaamsgroei en de leeftijd waarop de groeispurt optreedt.

Groeispurt

Een vaak gebruikte methode voor lengtevoorspelling maakt gebruik van de leeftijd waarop de groeisnelheid (peak height velocity, PHV) van het kind het hoogst is, ook wel de groeispurt genoemd. Hiervoor is het nodig om gedurende langere tijd, in ieder geval meerdere jaren, regelmatig de lichaamslengte te meten [1]. Aan de hand van meerdere lengtemetingen kan men bepalen hoe snel een kind groeit, en hieruit kan opgemaakt worden of een kind zich voor, tijdens of na de groeispurt bevindt. Met behulp van een tabel (zie hier) is vervolgens uit te rekenen hoeveel centimeter een kind nog zal groeien bovenop zijn huidige lengte. Verschillen in groeisnelheid zijn echter pas te bepalen na een aantal metingen uitgevoerd te hebben, met een interval van meerdere maanden. Soms is het echter gewenst om met metingen op 1 enkel tijdstip een voorspelling te doen.

Formule van Mirwald

Een recente formule, ontwikkeld door Mirwald in 2002, maakt een lengtevoorspelling mogelijke die is gebaseerd op de PHV met metingen op 1 tijdstip [4,6]. Hierbij maakt men gebruik van het feit dat er tijdens de groei een verandering in de verhouding tussen de lengte van de benen en de rest van het lichaam optreedt. Men meet daarom de totale lengte, zitlengte (lengte van de billen tot de kruin) en het gewicht, en gebruikt ook de kalenderleeftijd. Ook gebruikt men de beenlengte, door de zitlengte van de totale lengte af te trekken. Een kleine meetfout heeft daarom relatief grote gevolgen voor de uitkomst. Met de formule is de tijd tot de PHV te berekenen. Ook is te bepalen of het betreffende meisje deze PHV vroeg (voor het 10e jaar), gemiddeld (tussen 10 en 12 jaar) of laat (na 12 jaar) bereikt. Aan de hand van de bovenstaande tabel is vervolgens af te lezen hoeveel cm iemand vervolgens nog zal groeien. Op de internetsite van de universiteit van Saskatchewan hebben bewegingswetenschappers een pagina ter beschikking gesteld waarop de gegevens van kinderen kunnen worden ingevuld. Een computerprogramma berekent dan aan de voorspelde eindlengte: http://taurus.usask.ca/growthutility/phv_ui.cfm?type=2. Deze formules kunnen de volwassen lengte echter niet op de centimeter nauwkeurig voorspellen: in 95% van de gevallen valt de eindlengte van het kind binnen 7 cm hoger of lager dan de voorspelde lengte uit [6].

Groei na de eerste menstruatie

De meeste meisjes menstrueren voor het eerst gemiddeld 2 jaar na het begin van de puberteit [2]. Na de menstruatie kan een meisje tussen de 5 en 12 cm doorgroeien, afhankelijk van haar leeftijd. Dit is gemiddeld 8 cm. Meestal valt bij meisjes het begin van de puberteit samen met een versnelde groei. Hoeveel cm meisjes na de PHV nog doorgroeien hangt af van hun leeftijd bij het begin van de groeispurt. Als bij meisjes de groeispurt vroeger dan gemiddeld inzet, groeien zij tijdens de groeispurt relatief sneller. In de regel zijn meisjes 4 jaar na de groeispurt geheel uitgegroeid.

Conclusie

Het is mogelijk om de toekomstige lengte van kinderen te voorspellen zonder gebruik te maken van röntgenfoto’s of de lengte van de ouders. In dat geval moet de leeftijd waarop de PHV plaatsvindt vastgesteld worden door de kalenderleeftijd, lengte, gewicht en zitlengte te meten en deze in te voeren in de onderstaande formule van Mirwald. Met behulp van de tabel is vervolgens de eindlengte te berekenen.

Tot slot

Voor een snelle en redelijk betrouwbare voorspelling kan de lengte van beide ouders een goede indicatie geven van de toekomstige lengte van jonge atleten. Dit kan bijvoorbeeld met de volgende berekening: uiteindelijke lengte = (lengte vader + lengte moeder) -6,5 cm [4]. In 95% van de gevallen wordt het kind uiteindelijk niet meer dan 5 cm korter of langer dan de voorspelde lengte aan de hand van deze formule. Hiermee blijft deze formule de meest precieze methode. Ook is de skeletleeftijd, ondanks de nadelen, een goede manier om de biologische leeftijd van kinderen te bepalen.

Formule van Mirwald (2002):

Tijd tot piekgroeisnelheid = -9.376

+ (0,0001882*(Beenlengte * zitlengte))

+ (0,0022*(leeftijd * beenlengte))

+ (0,005841* (leeftijd * zitlengte))

– (0,002658* (leeftijd * gewicht)

+ (0,07693* (gewicht * lengte))

Bronnen

  1. Baxter-Jones AD (1995) Growth and development of young athletes. Sports med., 20:59-64
  2. Biro FM, McMahon RP, Striegel-Moore R, Crawford PB, Obarzanek E, Morrison JA et al. (2001) Impact of timing of pubertal maturation on growth in black and white female adolescents: The National Heart, Lung, and Blood Institute Growth and Health Study. J. Peds.,138:636-643
  3. Gertych A, Zhang A, Sayre J, Pospiech-Kurkowska S, Huang HK (2007) Bone age assessment of children using a digital hand atlas. Comp. Med. Im. Graph., 31:322-331
  4. Malina RM, Coelho E Silva MJ, Figueiredo AJ, Carling C, Beunen GP (2012) Interrelationships among invasive and non-invasive indicators of biological maturation in adolescent male soccer players. J. Sports Sci., 30:1705-1717
  5. Mirwald RL, Baxter-Jones AD, Bailey DA, Beunen GP (2002) An assessment of maturity from anthropometric measurements. Med. Sci. Sports Exerc., 34:689-694
  6. Sherar LB, Mirwald RL, Baxter-Jones AD, Thomis M (2005) Prediction of adult height using maturity-based cumulative height velocity curves. J. Peds,147:508-514