Spring naar content

Vraag maximum aantal ballen pitchers

Antwoord

Baseballcoaches hanteren vaak richtlijnen voor het maximumaantal ballen dat een pitcher per dag mag gooien, oftewel ‘pitch count’ richtlijnen. De meest genoemde richtlijnen in de wetenschappelijke literatuur zijn de ‘Pitch Smart Guidelines’, opgesteld door USA Baseball en Major League Baseball (zie tabel)[1]. Volgens deze regels mag een 19 tot 22-jarige pitcher (onderste regel) maximaal 120 ballen per dag werpen met het advies om na 1 tot 30 geworpen ballen 1 dag rust te nemen. De Pitch Smart Guidelines zijn geen officiële regels, maar richtlijnen die het blessurerisico moeten beperken. In baseball komen immers veel schouder- en elleboogblessures voor.

LeeftijdMax. aantal pitches per dag0 dagen rust1 dag rust2 dagen rust3 dagen rust4 dagen rust5 dagen rust
7-8501-2021-3536-50n.v.t.n.v.t.n.v.t.
9-10751-2021-3536-5051-6566+n.v.t.
11-12851-2021-3536-5051-6566+n.v.t.
13-14951-2021-3536-5051-6566+n.v.t.
15-16951-3031-4546-6061-7576+n.v.t.
17-181051-3031-4546-6061-8081+n.v.t.
19-221201-3031-4546-6061-8081-105106+

Onderbouwing

De Pitch Smart richtlijnen zijn bedoeld voor jonge spelers. De getallen zijn gebaseerd op enkele kleinschalige onderzoeken en meningen van experts op het gebied van baseballblessures[2]. Verschillende studies hebben een relatie aangetoond tussen het aantal pitches per dag en het blessurerisico bij jeugdspelers. Hoe hoger het aantal pitches, hoe groter het blessurerisico. Zo gaat gedurende een lange serie pitches de balsnelheid achteruit (wat duidt op vermoeidheid), kunnen de spieren minder goed worden aangestuurd en krijgen de spelers meer pijn tijdens het werpen[3,4]. Andere risicofactoren voor blessures bij jeugdspelers zijn spelen voor meerdere teams, pitchen op achtereenvolgende dagen en pitchen bij vermoeidheid[5,6].

Hoewel er wel een relatie is aangetoond tussen het aantal pitches per dag en het blessurerisico, zijn de aantallen in de richtlijnen vrij arbitrair[7,8]. Op basis van de beschikbare data is er namelijk geen harde afkapwaarde op het maximale aantal pitches te plakken, laat staan dat dit getal per leeftijdsgroep valt te nuanceren. Daarnaast is het effect van de pitch count richtlijnen vrijwel onbekend. Met andere woorden: we weten niet goed of ze wel werken als blessurepreventiemaatregel[5].

Volwassen spelers

Voor volwassen spelers is de relatie tussen het aantal pitches en de hoeveelheid blessures niet aangetoond[5,7,8]. De afwezigheid van deze relatie zou kunnen komen door het fenomeen ‘survivorship bias’[5,8]. Dit houdt in dat alleen spelers die relatief ongevoelig zijn voor blessures, en die een grote hoeveelheid belasting aankunnen, de top bereiken. Blessuregevoelige of minder belastbare spelers zouden al eerder in hun carrière afhaken. Doordat er geen relatie tussen het aantal pitches en het blessurerisico is vastgesteld, kunnen we ook niet zeggen of pitch count richtlijnen bij volwassen spelers helpen om blessures te voorkomen.  

Relievers en starters

Starters hebben over het algemeen een groter blessurerisico dan relievers. Starters werpen over het algemeen ook meer ballen in een wedstrijd. Onderzoekers die een groep van 297 Minor League spelers gedurende zeven jaar volgden, ontdekten dat starters gemiddeld 54 en relievers gemiddeld 23 ballen werpen per wedstrijd[9]. Starters hadden ruim twee keer zoveel kans om geblesseerd te raken als relievers. Mogelijk draagt de werpsnelheid hieraan bij: volgens de onderzoekers worden snelle pitchers vaker als starter ingezet en een hogere werpsnelheid is een risicofactor voor blessures. Er zijn in de literatuur geen aparte richtlijnen voor starters en relievers te vinden.

Totale belasting

Tot slot merken verschillende onderzoeken op dat een belangrijke tekortkoming van de Smart Pitch richtlijnen is dat deze geen rekening houden met belasting buiten wedstrijden om[6,10]. Pitchers werpen natuurlijk ook ballen tijdens de warming-up, trainingen en tussen innings door. Om het blessurerisico beter in te schatten, kan het helpen om de totale belasting in kaart te brengen.

Bronnen

  1. Major League Baseball, USA Baseball. Pitch Smart Pitching Guidelines [Internet]. [cited 2022 May 24]. Available from: https://www.mlb.com/pitch-smart/pitching-guidelines
  2. Feeley BT, Schisel J, Agel J. Pitch Counts in Youth Baseball and Softball: A Historical Review. Clin J Sport Med. 2018;28(4):401–5.
  3. Gandhi J, ElAttrache NS, Kaufman KR, Hurd WJ. Voluntary activation deficits of the infraspinatus present as a consequence of pitching-induced fatigue. J Shoulder Elb Surg. 2012;21(5):625–30.
  4. Erickson BJ, Sgori T, Chalmers PN, Vignona P, Lesniak M, Bush-Joseph CA, et al. The impact of fatigue on baseball pitching mechanics in adolescent male pitchers. Arthrosc – J Arthrosc Relat Surg. 2016;32(5):762–71.
  5. Erickson BJ, Chalmers PN, Bush-Joseph CA, Romeo AA. Predicting and preventing injury in major league baseball. Am J Orthop. 2016;45(3):152–6.
  6. Dowling B, McNally MP, Chaudhari AMW, Oñate JA. A review of workload-monitoring considerations for baseball pitchers. J Athl Train. 2020;55(9):911–7.
  7. Karakolis T, Bhan S, Crotin RL. An inferential and descriptive statistical examination of the relationship between cumulative work metrics and injury in major league baseball pitchers. J strength Cond Res. 2013;27(8):2113–8.
  8. Bakshi NK, Inclan PM, Kirsch JM, Bedi A, Agresta C, Freehill MT. Current workload recommendations in baseball pitchers: a systematic review. Am J Sports Med. 2020;48(1):229–41.
  9. Bullock GS, Thigpen CA, Collins GS, Arden NK, Noonan TK, Kissenberth MJ, et al. Hazard of arm injury in professional starting and relief pitchers. J Athl Train. 2022;57(1):65–71.
  10. Mehta S, Tang S, Rajapakse C, Juzwak S, Dowling B. Chronic workload, subjective arm health, and throwing injury in high school baseball players: 3-year retrospective pilot study. Sports Health. 2022;14(1):119–26.