Spring naar content

Vraag meten mentale weerbaarheid

Antwoord

Peter Clough en Doug Strycharczyk definieerden mentale weerbaarheid als volgt: een kwaliteit die in grote mate bepaalt hoe personen reageren op uitdagingen, stress en druk, ongeacht de situatie [2]. Peter Clough ontwikkelde met twee andere collega’s een vragenlijst – de Mental Toughness Questionnaire 48 (MTQ48) – om deze kwaliteit bij sporters in kaart te brengen. Zowel de originele versie in het Engels als de afgeleide Nederlandse versie zijn valide en betrouwbaar bevonden [1, 5, 7].

De vragenlijst bevat 48 vragen op een 5-puntsschaal waarbij 1 staat voor `zeer mee oneens´ en 5 staat voor `zeer mee eens´. De vragenlijst bestaat uit 4 subschalen: uitdaging, toewijding, controle en zelfvertrouwen [1].

 1. Uitdaging: de mate waarin je uitdagingen ziet als kansen voor persoonlijke ontwikkeling.
 2. Toewijding: betrokken zijn in wat je doet en het vermogen om door te zetten ondanks obstakels of moeilijkheden.
 3. Controle: voelen dat je controle hebt over je werk en over de omgeving waarin je werkt. Je bent beter in staat om invloed uit te oefenen op je omgeving en je hebt meer vertrouwen in het werken in complexe situaties of situaties met meerdere taken.
  1. Controle van emotie: in staat zijn om je angsten onder controle te houden en minder geneigd zijn om je emoties aan anderen te laten zien.
  2. Controle van je leven: geloof om zelf invloed te kunnen uitoefenen.
 4. Zelfvertrouwen: het zelfvertrouwen om met succes taken te voltooien die te moeilijk worden geacht door personen met vergelijkbare vaardigheden, maar met minder zelfvertrouwen.
  1. Vertrouwen in eigen bekwaamheid: optimistisch en minder afhankelijk van bevestiging van andere mensen.
  2. Interpersoonlijk zelfvertrouwen: assertiever en minder snel geïntimideerd in sociale situaties.

Gebruik van de MTQ48

De vragenlijst geeft een algemene score voor mentale weerbaarheid, maar ook voor de verschillende subschalen. De algemene score voor mentale weerbaarheid bestaat uit het gemiddelde of de som van de antwoorden op de 48 vragen. Hoe hoger de score, des te beter de (eigen) beoordeling van mentale weerbaarheid. De volgende vragen moeten daarbij omgekeerd worden gescoord: 6, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 46 en 47. Met andere woorden: een score van 4 (op de 5-puntsschaal) op de eerder genoemde vragen wordt een 2, en andersom.

Hieronder volgen per subschaal de bijbehorende vraagnummers:

SubschaalVraag
Uitdaging4, 6, 14, 23, 30, 40, 44 en 48
Toewijding1, 7, 11, 19, 22, 25, 29, 35, 39, 42 en 47
Controle2, 5, 9, 12, 15, 21, 26, 27, 31, 33, 34, 37, 41 en 45
Controle van emotie21, 26, 27, 31, 34, 37 en 45
Controle van leven2, 5, 9, 12, 15, 33 en 41
Zelfvertrouwen3, 8, 10, 13, 16, 17, 18, 20, 24, 28, 32, 36, 38, 43 en 46
Vertrouwen in eigen bekwaamheid3, 8, 10, 13, 16, 18, 24, 32 en 36
Interpersoonlijk zelfvertrouwen17, 20, 28, 38, 43 en 46

Sports Mental Toughness Questionnaire (SMTQ)

Een andere vragenlijst, de Sports Mental Toughness Questionnaire (SMTQ), bevat 14 vragen op een 4-punts Likertschaal waarbij 1 staat voor `helemaal onwaar´ en 4 staat voor `helemaal waar´. De vragenlijst bestaat uit drie subschalen: zelfvertrouwen, standvastigheid en controle [6]. Deze vragenlijst is korter dan de MTQ48, waardoor het invullen van de vragenlijst minder tijd in beslag neemt. Hoewel de Engelse versie van deze vragenlijst valide en betrouwbaar is bevonden [6], bestaat er – voor zover bekend – geen gevalideerde Nederlandse versie van deze vragenlijst. Een coach moet daarom een afweging maken of sporters in staat zijn om de vragenlijst in het Engels in te vullen. De SMTQ is vergeleken met de MTQ48 om te kijken in hoeverre ze dezelfde begrippen constructen meten [3]. Hoewel beide meetinstrumenten overlappen, meten ze niet exact dezelfde componenten van mentale weerbaarheid.

Bronnen

 1. Clough P, Earle K, Sewell D (2002). Mental toughness: the concept and its measurement. In I. Cockerill (ed.), Solutions in Sport Psychology (pp. 32 – 43). London: Thomson.
 2. Clough P, Strycharczyk D (2012). Developing mental toughness: improving performance, wellbeing and positive behaviour in others. Kogan Page Publishers.
 3. Crust L, Swann C (2011). Comparing two measures of mental toughness. ‎Pers. Individ. Differ., 50:217-221.
 4. Crust L, Swann C, Allen-Collinson J, Breckon J, Weinberg R (2014). A phenomenological exploration of exercise mental toughness: perceptions of exercise leaders and regular exercisers. Qual. Res. Sport Exerc. Health, 6:441-461.
 5. Perry JL, Clough PJ, Crust L, Earle K, Nicholls AR (2013). Factorial validity of the mental toughness questionnaire-48. Pers. Individ. Differ., 54:587-592.
 6. Sheard M, Golby J, van Wersch A (2009). Progress toward construct validation of the Sports Mental Toughness Questionnaire (SMTQ). Eur. J. Psychol. Assess., 25:186–193.
 7. https://aqrinternational.co.uk/wp-content/uploads/2018/02/i2KDVs89QCTbXMjhOeSQ_The-MTQ48-Technical-Manual.pdf, geraadpleegd op 16-01-2020