Spring naar content

Vraag migraine en (top)sport

Antwoord

Triggers migraine

In de literatuur is weinig bekend over migraine en (top)sport. Er zijn wel aanwijzingen dat fysieke inspanning een trigger kan zijn voor migraine [1]. Er zijn echter ook studies die aantonen dat inspanning geen invloed heeft op het aantal migraineaanvallen, en dat het zelfs helpt in het voorkomen of behandelen van migraine [1,2].

Veel onderzoekers beschrijven alcohol, honger en stress als factoren die een migraineaanval uitlokken [3-5]. Ook voedingsmiddelen als chocolade, cafeïne, melk en kaas worden veelvuldig genoemd [6]. Dat wil alleen niet zeggen dat deze triggers direct leiden tot een aanval. Het kan zijn dat mensen in het voorstadium van migraine meer behoefte hebben aan dergelijke voedingsmiddelen, waardoor er ten onrechte een verband is gelegd tussen het voedingsmiddel en de migraineaanval. Er is namelijk weinig bewijs dat het vermijden van deze triggers een migraineaanval helpt voorkomen.

Het lijkt dus niet nodig om deze voedingsmiddelen bij voorbaat uit een voedingspatroon te schrappen. Een speler kan dit echter wel proberen als echt het idee bestaat dat een bepaald voedingsmiddel leidt tot meer migraineaanvallen. Een gezonde leefstijl, inclusief voldoende beweging, voeding en slaap, moet echter prioriteit hebben.

Stoppen of doorgaan

Volgens de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap is het van belang om bij de eerste verschijnselen van migraine alle bezigheden te staken en rust te nemen. Doorgaan en negeren van de klachten werkt averechts [7]. Dit advies is echter moeilijk te onderbouwen met gedegen literatuur. In één van de weinige studies naar de relatie tussen fysieke activiteit en migraine blijkt dat er grote verschillen zijn per persoon en migraineaanval [8]. Amerikaanse onderzoekers keken in hoeverre bewegen, zoals traplopen, leidde tot meer pijnklachten bij 132 vrouwen met migraine en overgewicht. Fysieke activiteit verergerde de pijn bij 35 procent van de aanvallen, terwijl de pijn gelijk bleef bij 62 procent van de aanvallen. Inspanning verbeterde de pijn bij 3 procent van de aanvallen. Ongeveer tweederde van de vrouwen had ten minste één migraineaanval waarbij fysieke activiteit tot meer klachten leidde.

Fysieke inspanning, en het vervolgen van training bij opkomende migraineklachten, kan dus in sommige gevallen leiden tot meer pijnklachten. Het is niet bekend of klachten langer aanhouden. Omdat pijnklachten niet bij iedereen – en iedere aanval – erger worden door fysieke inspanning, is het aan te raden om voor de betreffende speler uit te zoeken of inspanning leidt tot meer of langdurige klachten. Op basis hiervan kan gekozen worden om de training te beëindigen of voort te zetten bij het opkomen van migraineklachten. 

Bronnen

  1. Amin FM, Aristeidou S, Baraldi C, et al. The association between migraine and physical exercise. J Headache Pain. 2018;19(1):83. Published 2018 Sep 10. doi:10.1186/s10194-018-0902-y
  2. Varangot-Reille C, Suso-Martí L, Dubuis V, Cuenca-Martínez F, Blanco-Díaz M, Salar-Andreu C, Casaña J, Calatayud J. Exercise and Manual Therapy for the Treatment of Primary Headache: An Umbrella and Mapping Review. Phys Ther. 2022 Mar 1;102(3):pzab308. doi: 10.1093/ptj/pzab308. PMID: 35084039.
  3. Dalkara T, Kiliç K. How does fasting trigger migraine? A hypothesis. Curr Pain Headache Rep. 2013;17(10):368. doi:10.1007/s11916-013-0368-1
  4. Marmura MJ. Triggers, Protectors, and Predictors in Episodic Migraine. Curr Pain Headache Rep 2018;22:81.
  5. Onderwater GLJ, van Oosterhout WPJ, Schoonman GG, Ferrari MD, Terwindt GM. Alcoholic beverages as trigger factor and the effect on alcohol consumption behavior in patients with migraine. Eur J Neurol 2019;26:588-95.
  6. Hindiyeh NA, Zhang N, Farrar M, Banerjee P, Lombard L, Aurora SK. The Role of Diet and Nutrition in Migraine Triggers and Treatment: A Systematic Literature Review. Headache. 2020;60(7):1300-1316. doi:10.1111/head.13836
  7. https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/hoofdpijn – geraadpleegd op 08-04-2022
  8. Farris SG, Thomas JG, Abrantes AM, et al. Pain worsening with physical activity during migraine attacks in women with overweight/obesity: A prospective evaluation of frequency, consistency, and correlates. Cephalalgia. 2018;38(11):1707-1715. doi:10.1177/0333102417747231