Spring naar content

Vraag “morning priming” voor een wedstrijd

Er zijn aanwijzingen dat een kortdurende hoogintensieve training in de ochtend tot minimale verbeteringen kan leiden op prestatiebepalende factoren in de middag, zoals sprinten en springen. De exacte fysiologische reden hiervoor is nog onduidelijk en of dit tot een betere rugbyprestatie leidt is twijfelachtig. Hoogintensieve krachttraining in de ochtend kan een korte explosieve inspanning (zoals sprints) in de middag slechts minimaal verbeteren [2-4]. Er is onduidelijkheid over de effectiviteit van sprinttraining in de ochtend, omdat het soms wel en soms niet korte explosieve inspanning in de middag verbetert [2,4]. Uit de enkele beschikbare studies blijkt dat er geen reden is om aan te nemen dat een matig-intensieve training in de ochtend een positief effect heeft op rugbyprestaties in de middag [1].

Wedstrijdprestatie

Het is aannemelijk dat de rugbyprestatie niet verbetert door matig-intensieve training in de ochtend en niet of nauwelijks verbetert door een hoogintensieve training in de ochtend. Een minimale verbetering van enkele sprints is waarschijnlijk niet voldoende is om de totale wedstrijdprestatie te beïnvloeden. Over het mentale aspect van training in de ochtend is niets bekend. Op een dag met drie wedstrijden is het te verwachten dat voldoende slaap en het vermijden van vermoeidheid betere opties zijn dan vroeger dan normaal opstaan voor een hoogintensieve training.

Bronnen

  1. Bishop D (2003) Warm up II Performance changes following active warm up and how structure the warm up. Sports Med., 33: 483-498
  2. Cook C J Kilduff L P Crewther B T Beaven M, West D J (2014) Morning based strength training improves afternoon physical performance in rugby union players. J. Sci. Med. Sport 17: 317-321
  3. Ekstrand LG, Battaglini CL, McMurray RG, Shields EW (2013) Assessing explosive power production using the backward overhead shot throw and the effects of morning resistance exercise on afternoon performance. J. Strength Cond. Res. 27: 101-106
  4. Russell M, King A, Bracken RM, Cook CJ, Giroud T, Kilduff LP (2015) A comparison of different modes of morning priming exercise on afternoon performance. Int. J. Sports Physiol. Perform. Epub ahead of print. DOI: 10.1123/ijspp.2015-0508