Spring naar content

Vraag motivatie andere sport

Antwoord

Voor zover bekend zijn er geen wetenschappelijke studies naar het verhogen van motivatie bij topsporters door andere sporten naast de hoofdsport te doen. Het lijkt echter wel waarschijnlijk dat dit de motivatie kan verhogen. Als spelers zich in een andere sport ontwikkelen en succes ervaren, voldoen ze namelijk aan hun behoefte aan competentie[1]. Dit is naast de behoefte aan autonomie en verbondenheid één van de drie basisbehoeften die verklaart waarom mensen tot bepaalde gedragingen komen.

Volgens de Self-Determination Theory of zelfbeschikkingstheorie leidt het vervullen van deze behoeften tot een hogere intrinsieke motivatie[2]. Dit betekent dat sporters hun sport beoefenen omdat ze dat leuk vinden of er veel voldoening uit halen. Intrinsiek gemotiveerde sporters presteren doorgaans beter, houden hun carrière langer vol en hebben een betere mentale gezondheid[3]. Toch zal niet iedere speler een gevoel van competentie ervaren bij een andere sport. Het kan er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat spelers zich incompetent voelen, waardoor de motivatie juist vermindert.

Als sporters een tweede sport aanleren is het als coach belangrijk om de competentie van spelers te ondersteunen door uitdagende activiteiten aan te bieden die passen bij het niveau van de speler. Vertrouwen in de bekwaamheid van spelers, aanmoediging en hulp is hierbij essentieel. Positieve feedback en oprechte lof na een succesvolle taak versterkt ook de competentie van spelers. Kritische en vernederende feedback na fouten of een slechte prestatie kunnen coaches beter achterwege laten.

Ook teamgenoten kunnen een belangrijke rol spelen in het vervullen van de behoefte aan competentie. Wanneer spelers met een leidende rol in een team de goede kwaliteiten benoemen van medespelers leidt dit tot betere prestaties en een toegenomen intrinsieke motivatie[4]. De mindere kwaliteiten benoemen leidt juist tot slechtere prestatie en minder motivatie.

Voor het ondersteunen van de behoefte aan autonomie is het aan te raden om spelers zelf een andere sport te laten kiezen. Het is daarbij wenselijk dat spelers plezier beleven aan de sport.

Variatie in sport(oefeningen)

Spelers een andere sport laten doen helpt misschien ook tegen mentale vermoeidheid, wat kan bijdragen aan een hogere motivatie. Het herhaalde karakter van trainingsoefeningen, overanalyse door coaches, en het constant nadenken over de sport kan namelijk leiden tot mentale vermoeidheid bij topsporters[5]. Omdat mentale vermoeidheid samenhangt met een verminderde motivatie, kunnen coaches helpen om mentale vermoeidheid te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door meer te variëren met trainingsoefeningen of door trainingsoefeningen in te korten. Volgens onderzoekers kan dit mentale vermoeidheid beperken en mogelijk de motivatie verhogen. Het is aannemelijk dat afwisselen met andere sporten ook hieraan bijdraagt, hoewel wetenschappelijk bewijs ontbreekt.

Bronnen

  1. Deci EL, Ryan RM. The” what” and” why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychol Inq. 2000; 11(4):227-268.
  2. Ryan RM, Deci EL. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. Am Psychol. 2000;55(1):68-78. doi:10.1037//0003-066x.55.1.68
  3. Sheehan RB, Herring MP, Campbell MJ. Associations Between Motivation and Mental Health in Sport: A Test of the Hierarchical Model of Intrinsic and Extrinsic Motivation. Front Psychol. 2018;9:707. Published 2018 May 8. doi:10.3389/fpsyg.2018.00707
  4. Fransen K, Vansteenkiste M, Vande Broek G, Boen F. The competence-supportive and competence-thwarting role of athlete leaders: An experimental test in a soccer context. PLoS One. 2018;13(7):e0200480. Published 2018 Jul 11. doi:10.1371/journal.pone.0200480
  5. Russell S, Jenkins D, Rynne S, Halson SL, Kelly V. What is mental fatigue in elite sport? Perceptions from athletes and staff. Eur J Sport Sci. 2019;19(10):1367-1376. doi:10.1080/17461391.2019.1618397