Spring naar content

Vraag power profile zeilen

Korte antwoord

Er zijn enkele oefeningen waarmee het vermogen van het bovenlichaam te meten is in een zeil-specifieke houding. Eén van deze oefeningen is recentelijk in de literatuur beschreven. Dit is een oefening die onderdeel uitmaakt van een testbatterij waarmee trainers het hele fysieke spectrum van een zeiler in beeld krijgen. Het gaat hier om een door onderzoekers ontwikkelde 49er-zeiltestopstelling, waarbij een sporter in verschillende houdingen 65 kilogram herhaaldelijk omhoog moet trekken. Door de tijd te meten die de sporter nodig heeft om het gewicht te verplaatsen over een vastgestelde afstand, is het mogelijk het vermogen te bepalen. Een gedetailleerdere beschrijving is te lezen in het uitgebreide antwoord.

Een andere oefening is bedacht na overleg met krachtexperts uit het veld en uit de wetenschap. Er zijn zogenoemde pulley machines waarmee vermogen te meten is. Deze staat onder andere op Papendal in de krachttrainingsruimte. Door daar in zeilhoudingen oefeningen uit te voeren, is sportspecifiek het vermogen van het bovenlichaam te meten, waarbij ook de heupstrekkers meegenomen worden. Ook van deze oefening volgt een uitvoerige beschrijving in het uitgebreide antwoord.

Uitgebreide antwoord

Navraag bij (wetenschappelijke) experts waaronder dr. Jo de Ruiter van de Vrije Universiteit Amsterdam blijkt dat er in ieder geval twee mogelijkheden zijn om de power output in een zeilspecifieke houding te meten. Eén van die oefeningen wordt ook genoemd in recent gepubliceerd Deens onderzoek [1]. Het gaat hier om een oefening die onderdeel uitmaakt van een complete zeilsimulatie die is ontworpen om de fysieke capaciteiten van zeilers in kaart te brengen. De simulatie is gebaseerd op 49er races, waarbij zelfs aan de effecten van een nat wetsuit is gedacht door elke zeiler te voorzien van een gewichtsvest van drie kilogram. Het hijsen van een gennaker is nagebootst door met behulp van katrollen een gewicht te verplaatsen. Het gewicht dat de zeilers met behulp van katrollen en 8,8 meter touw moesten verplaatsen was omgerekend 65 kilogram. De zeilers konden “buiten boord” hangen doordat ze op een nagebootste rand van een boot stonden [1]. Een schematische weergave is te zien in figuur 1.

Het vermogen is te berekenen met behulp van de formule: vermogen = (arbeid/tijdsduur), waarbij geldt: arbeid = (kracht x afgelegde weg x aantal herhalingen). Door het aantal herhalingen of met het gewicht te variëren zijn er verschillende protocollen te verzinnen.

Figuur 1: schematische weergave zeilsimulator

De tweede oefening staat iets verder van de praktijk, maar is ook sportspecifiek. Deze methode is gebruiksvriendelijker dan de eerste. De weerstand is makkelijker in te stellen en het geleverde vermogen makkelijker uit te lezen. Zeilers kunnen deze oefening uitvoeren in zogenoemde pulley machines. Een bekend merk van deze machines is Keiser®, een apparaat dat onder andere ook op Papendal staat. Door een zeiler op de grond te laten zitten met de voeten op een vaste plek kunnen zij in een zeilspecifieke houding tegen een bepaald weerstand herhaaldelijk aan een touw trekken. Het grote verschil met de eerder genoemde oefening is dat het touw niet echt binnengehaald kan worden, maar weer ingetrokken wordt door het apparaat. Dit betekent dat een zeiler niet kan overpakken zoals in de praktijk bij het zeilen vaak gebeurt. Zie in figuur 2 een schematische weergave van de oefening.

Figuur 2: pulley machine

Hoewel de firma Keiser benaderd is en hun medewerkers aangeven dat de nieuwste versie van het apparaat uiterst betrouwbaar is, hebben ze tot heden nog geen onafhankelijk onderzoek kunnen overhandigen. Dit wil niet zeggen dat het apparaat niet betrouwbaar is, maar het is wel belangrijk dat gebruikers kritisch zijn of er zelfs eerst zelf nog een kort onderzoek aan wagen.

Toepassen in de praktijk

Er zijn oefenopstellingen te bedenken waarin het vermogen van het bovenlichaam te bepalen is en waarmee de heupstrekkers ook een rol spelen in een zeilspecifieke houding. De oefeningen zijn echter niet voor alle zeilvarianten uitvoerig getest, waardoor het goed is zelf te experimenteren met de toepasbaarheid.

Bron

  1. Bay J, Bojsen-Møller J, Nordsborg NB (2017) Reliable and sensitive physical testing of elite trapeze sailors. Scand. J. Med. Sci. Sports In Press DOI: 10.1111/sms.12993