Spring naar content

Vraag Pure Power Mouthguard

Kort antwoord

Het dragen van de Pure Power Mouthguard tijdens shorttrack zal niet tot prestatieverbeteringen leiden. De verklaring hiervoor is vrij eenvoudig. Shorttrackers halen tijdens wedstrijden en trainingen adem via de mond. Indien zij tijdens inspanning via hun neus gaan ademen omdat ze moeten dichtbijten op een mondbeschermer, zal hun ademminuutvolume aanzienlijk afnemen. Hierdoor daalt het zuurstofaanbod aan de spier. Een goede prestatie is hierdoor onmogelijk. Dit lijkt ook de conclusie uit het enige, overigens slecht uitgevoerde, onderzoek naar deze specifieke mondbeschermer. In het door de fabrikant gefinancierde onderzoek is namelijk geen effect gevonden op een test van het krachtuithoudingsvermogen.

Uitgebreid antwoord

Van oorsprong gebruiken atleten mondbeschermers, zoals het woord al aangeeft, om de mond te beschermen. Echter, sinds enkele jaren zijn er fabrikanten van mondbeschermers die claimen dat het dragen van hun mondbeschermers tot prestatieverbeteringen kan leiden. Een voorbeeld hiervan is de ‘Pure Power Mouthguard’ (PPM). Deze gepatenteerde mondbeschermer zou volgens de uitvinder, Anil Makkar, een positief effect hebben op onder andere de balans, de flexibiliteit, de range of motion, kracht en het uithoudingsvermogen [2]. Inmiddels dragen tal van internationale topatleten, zoals Christiano Ronaldo en Shaquille O’Neal, deze ‘revolutionaire’ mondbeschermer.

Volgens Makkar werkt de PPM doordat de positie van de onderkaak ten opzichte van de bovenkaak verandert. De onderkaak zou in een zogenaamde ‘neutrale’ positie komen, hetgeen de prestatieverbeteringen zou verklaren. De fysiologische werking hierachter is overigens volstrekt onduidelijk. Bij het aanmeten van de mondbeschermer wordt deze ‘neutrale’ positie van de kaak bepaald door de kaakspieren middels elektrostimulatie te ontspannen. De onderkaak is vervolgens, uiteraard door een gespecialiseerde tandarts, zonder al te veel weerstand in een ‘neutrale’ positie te plaatsen. Vervolgens neemt de tandarts een afdruk van de boven- en onderkaak waaruit vervolgens de mondbeschermer wordt gemaakt. De mondbeschermer bedekt overigens alleen het ondergebit.

Om te bewijzen dat de PPM inderdaad de prestatie kan verbeteren heeft de fabrikant een onderzoek gefinancierd [1]. In dit onderzoek hebben 22 proefpersonen 2 maal een aantal krachttesten uitgevoerd evenals een test van het krachtuithoudingsvermogen. De ene keer droegen de proefpersonen de PPM en de andere keer een andere op maat gemaakt mondbeschermer. Opvallend genoeg is geen controlemeting zonder gebitsbeschermer uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt dat de proefpersonen op een aantal krachttesten beter presteerden wanneer zij de PPM in hadden dan wanneer zij de andere mondbeschermer droegen. Zo sprongen de proefpersonen ongeveer 2 centimeter hoger tijdens een verticale sprongtest. Ook zouden de proefpersonen een hoger piekvermogen leveren tijdens een Wingatetest. Echter, het dragen van de PPM had geen effect op het krachtuithoudingsvermogen. Omdat een controlemeting ontbrak is het volledig onduidelijk hoe de proefpersonen gepresteerd zouden hebben zonder dat ze een mondbeschermer in hadden.

Volgens de auteurs is geen effect gevonden op het krachtuithoudingsvermogen omdat de proefpersonen deze test uitvoerden met hun mond open en dus niet dichtbeten op de mondbeschermer. Hieruit blijkt ook meteen waarom de PPM niet zal werken tijdens shorttrack. Een shorttracker zal tijdens het schaatsen namelijk altijd via de mond ademen. Indien hij niet meer door zijn mond kan ademen omdat hij moet dichtbijten op een mondbeschermer, zal hij dus via zijn neus moeten gaan ademen. Hierdoor zal het ademminuutvolume, en dus ook de zuurstofopname, aanzienlijk dalen en de prestatie verslechteren.

Bronnen

  1. Arent SM, McKenna J, Golem DL (2010) Effects of a neuromuscular dentistry-designed mouthguard on muscular endurance and anaerobic power. Comp. Exerc. Physiol., 7: 73-79
  2. Makkar AK, Laingchild TR, Dokuchie PJ, Andary JY, Astaphan KS, Dangstrop D (2010) Methods of preparing customized mouthpieces for enhancing athletic performance. Patentnummer: US 2011/0209714 A1