Spring naar content

Vraag resveratrol

Kort antwoord

Resveratrol is een antioxidant dat onder andere in de schil van blauwe druiven voorkomt. Het is niet bekend wat het effect van resveratrol is op de prestatie van sporters. Voor zover bekend zijn er geen studies verschenen waarin de inname van resveratrol op de prestatie in welke vorm dan ook bij sporters is onderzocht. De bestaande studies zijn voornamelijk gericht op bestrijding van ziektebeelden (o.a. kanker) of aandoeningen die ziektes kunnen veroorzaken (o.a. hart- en vaatafwijkingen). Voor de enkele studies die gericht zijn op prestatie zijn voornamelijk ratten en muizen gebruikt. Topsport Topics hanteert het beleid dat een advies voor de sportpraktijk alleen gebaseerd is op studies die zijn uitgevoerd bij mensen. De lichaamseigenschappen van proefdieren staan erg ver af van die van (top)sporters. Topsport Topics zal dus eerst deze studies afwachten voordat er werkelijk een advies voor de (top)sporter volgt. Vandaar dus dat wij (nog) geen advies geven over het gebruik van resveratrol in de topsport.

Uitgebreid antwoord

Resveratrol is een antioxidant dat onder andere voorkomt in de pit en schil van de blauwe druif, in pinda’s en in rabarber [6]. Wetenschappers hebben deze stof tot dusver vooral onderzocht als middel tegen verschillende ziektes, zoals kanker en diabetes [2]. Dit onderzoek is veelal bij proefdieren uitgevoerd. Door de effecten die soms in de verschillende studies naar voren komen is het idee ontstaan dat het innemen van resveratrol wellicht kan bijdragen aan prestatieverbetering in de sport. Zo is in een studie bij muizen aangetoond dat dit de zuurstofopname in de spier en de aerobe capaciteit verbetert [5]. Zeer recent is ook gevonden dat ratten na duurtraining verder en langer konden lopen (21%) na inname van resveratrol [4]. Resultaten van dierexperimenten zijn niet altijd te vertalen naar mensen. Ook een prestatieverbetering van 21 procent is te mooi om waar te zijn voor de (top)sportpraktijk. Daarnaast leggen Dolinsky en collega’s niet uit dat de groep ratten die uiteindelijk resveratrol kreeg ook voor de training al beter presteerde dan de ratten die geen resveratrol kregen. De resultaten van deze en andere studies hebben de fabrikanten van voedingssupplementen toch op het idee gebracht resveratrolsupplementen voor mensen op de markt te brengen.

Er zijn, voor zover bekend, geen artikelen verschenen over de effecten van resveratrol op de sportprestatie. In 2010 is er een studie verschenen waarin cognitief functioneren en doorbloeding van de hersenen na inname van resveratrol zijn beschreven [4]. Uit deze studie blijkt dat het cognitief functioneren niet verbetert na de inname van resveratrol. De doorbloeding in de hersenen was wel toegenomen. Kennedy en collega’s stellen dat resveratrol kan leiden tot vaatverwijding, waardoor de doorbloeding toeneemt. De bewijskracht hiervoor is echter nog heel mager, zeker gelet op de conclusies die Baur en collega’s een paar jaar eerder trokken. Zij geven aan dat vaatverwijding wel bij muizen is aangetoond, maar niet bij mensen [1].

Er zijn indicaties dat de ‘sportprestatie’ van ratten en muizen wellicht kan verbeteren door de inname van resveratrol, maar de invloed op de sportprestatie bij mensen is niet onderzocht. Aangezien Topsport Topics het beleid heeft (top)sportadvies te baseren op wetenschappelijke literatuur waarin humaan onderzoek is beschreven, valt er geen advies te geven over het gebruik van resveratrol. Kort gezegd is het niet bekend of resveratrol enig effect heeft op de (top)sportprestatie bij de mens.

Tot slot nog een extra aandachtspunt. Op www.eigenkracht.nl is een artikel gevonden waarin de auteurs waarschuwen voor een onderzoeker die zeer veel gepubliceerd heeft over de effecten van resveratrol. Dipak Das, een Amerikaanse wetenschapper, heeft aan veel studies meegewerkt waarin een positief effect van resveratrol is aangetoond. Deze man is echter ondertussen 145 keer betrapt op wetenschappelijke fraude en heeft in ieder geval 23 studies compleet verzonnen [7]. De publicaties van Das moet men dus met extra argwaan bezien.

Bronnen

  1. Baur JA, Sinclair DA (2006) Therapeutic potential of resveratrol: the in vivo evidence. Nat. Rev. Drug Disc., 5: 493-506.
  2. Chung JH, Manganiello V, Dyck JRB (2012) Resveratrol as a calorie restriction mimetic: therapeutic implications. Trends Cell Biol., 22: 546-554.
  3. Dolinsky VW, Jones KE, Sidhu RS, Haykowsky M, Czubryt MP, Gordon T, Dyck JRB (2012) Improvements in skeletal muscle strength and cardiac function induced by resveratrol during exercise training contribute to enhanced exercise performance in rats. J. Physiol., 2012: 2783-2799.
  4. Kennedy DO, Wightman EL, Reay JL, Lietz G, Okello EJ, Wilde A, Haskell CF (2009) Effects of resveratrol on cerebral blood flow variables and cognitive performance in humans: a double blind, placebo controlled, crossover investigation. Am. J. Clin. Nutr., 91: 1590-1597.
  5. Lagouge M, Argmann C, Gerhart-Hines Z, Meziane H, Lerin C, Daussin F, Messadeq N, Milne J, Lambert P, Elliott P, Geny B, Laakso M, Puigserver P, Auwerx J (2006) Resveratrol improves mitochondrial function and protects against metabolic disease by activating SIRT1 and PGC-1α. Cell 127: 1109-1122.
  6. Nieman DC, Laupheimer MW, Ranchordas MK, Burke LM, Stear SJ, Castell LM (2012) A-z of nutritional supplements: dietary supplements, sports nutrition foods and ergogenic aids for health and performance – part 33. Br. J. Sports Med., 46: 618-620.
  7. http://www.eigenkracht.nl/nieuws/item/649/Fraude, geraadpleegd op 15-01-2013.