Spring naar content

Vraag saturatie en herstel mbv Humon

Antwoord

In 2016 heeft Topsport Topics een soortgelijke vraag beantwoord. De conclusie was toentertijd dat het zuurstofgehalte (saturatie) in de spier wel te meten is met dergelijke apparaten, maar dat er te veel haken en ogen aan de bruikbaarheid zitten om een dergelijk apparaat in te zetten voor de bepaling van de trainingsbelasting. De afgelopen jaren is die conclusie niet veranderd.

Sinds de zomer van 2016 is er weinig nieuw onderzoek verschenen dat verder ingaat op dit onderwerp. Er is zover bekend één studie gepubliceerd waarin naar de werking van de zogenoemde Humon Beta is gekeken. De onderzoekers van die studie concluderen dat de Humon Beta de saturatie goed kan meten. Maar de gemeten saturatie lijkt niet veel te zeggen over de trainingsintensiteit of het herstel [1].

Navraag bij dr. Jos de Koning, expert inspanningsfysiologie, leert dat dit niet geheel verrassend is. Zo blijkt dat het herstel van de saturatie op zichzelf geen goede indicator is voor het algehele herstel tijdens een intervaltraining. De saturatie herstelt sneller dan dat afvalstoffen afgevoerd worden. En juist dit laatste is een belangrijke indicator om te bepalen in hoeverre een sporter hersteld is. Daarnaast concludeert De Koning dat de dikte van het vetweefsel van invloed is op de bepaling van de saturatie. Zo blijkt dat er een hogere saturatie gemeten wordt als een sporter een dikkere onderhuidse vetlaag heeft [2].

Als er behoefte is aan meer inhoudelijke achtergrond over saturatie in relatie tot trainingsfysiologie kan het antwoord uit 2016 worden gelezen.

Bronnen

  1. Farzam P, Starkweather Z, Franceschini MA (2018) Validation of a novel wearable, wireless technology to estimate oxygen levels and lactate threshold power in the exercising muscle. Physiol. Reports, 6: e13664
  2. Van der Zwaard S, Jaspers RT, Blokland IJ, Achterberg C, Visser JM, den Uil AR, Hofmijster MJ, Levels K, Noordhof DA, de Haan A, de Koning JJ, van der Laarse WJ, de Ruiter CJ (2016) Oxygenation threshold derived from near-infrared spectroscopy: reliability and its relationship with the first ventilatory threshold. PLoS One, 15;11: e0162914