Spring naar content

Vraag spataderen

Er is bij ons geen onderzoek bekend naar de invloed van spataderen op de prestatie. Het is wel mogelijk om aan de hand van algemene literatuur over spataderen een “best educated guess” te formuleren.

Een spatader is een oppervlakkige ader waarvan de wand verwijd is. Deze verwijding zorgt ervoor dat de kleppen in de ader niet goed kunnen sluiten waardoor het bloed niet goed terug kan stromen naar het hart [2]. De oorzaak van het ontstaan van spataderen is nog niet geheel duidelijk, maar er is wel een aantal factoren dat zorgt voor een verhoogd risico zoals: genetische aanleg, hogere leeftijd, vrouwelijk geslacht, zwangerschap en lang stil staan [2]. De spierpomp zorgt er tijdens beweging van de benen voor dat er druk komt te staan op de diepe aderen waardoor 90% van het bloed in de aderen wordt teruggevoerd [1]. De overige 10% van het bloed in de aderen bevindt zich in de oppervlakkige aderen waar zich een spatader kan bevinden. Van die 10% kan maar een zeer kleine hoeveelheid niet terugstromen door de spatader waardoor het niet waarschijnlijk is dat een spatader invloed heeft op het prestatievermogen van de sportster. Het is natuurlijk wel belangrijk dat de sportster geen pijn ervaart door de spatader en dat het niet verergert. Uit voorzorg is het goed om contact op te nemen met een arts.

Bronnen

  1. Chwała M, Szczeklik W, Szczeklik M, Aleksiejew-Kleszczyński T, Jagielska-Chwała M (2015). Varicose Veins of Lower Extremities, Hemodynamics and Treatment Methods. Adv. Clin. Exp. Med., 24: 5-14
  2. Oklu R, Habito R, Mayr M, Deipolyi AR, Albadawi H, Hesketh R, Walker TG, Linskey KR, Long LA, Wicky S, Stoughton J, Watkins MT (2012) Pathogenesis of varicose veins. J. Vasc. Interv. Radiol., 23: 33-39