Spring naar content

Vraag training met ogen dicht

We hebben slechts één artikel kunnen vinden over specifieke sporttraining met de ogen dicht. Hierdoor is het wetenschappelijke bewijs onvoldoende. Op basis van dit artikel en algemene informatie over balans is het wel mogelijk om een “best educated guess” te formuleren.

De balans van mensen vermindert wanneer zij de ogen sluiten [4]. Dit komt doordat visuele feedback een grote rol speelt bij het handhaven van balans. Je blik op een vast punt fixeren kan dus helpen om evenwicht te bewaren of te verbeteren. Zodra iemand geen visuele feedback krijgt (dus met gesloten ogen) is het behouden van balans voornamelijk afhankelijk van het evenwichtsorgaan en de informatie die de hersenen krijgen uit de positie van ledematen ten opzichte van elkaar (proprioceptie) [1]. Je zou dus verwachten dat het oefenen met de ogen dicht het evenwicht en de proprioceptie verbeteren en daardoor mogelijk ook de balans.

Uit een literatuuroverzicht blijkt, niet onverwacht, dat de balans van sporters verbetert door de balans te trainen [2]. Bij de balanstraining is het gebruikelijk om ook een onderdeel daarvan uit te voeren waarbij de ogen gesloten zijn. Bijvoorbeeld het balanceren op één been op een zachte ondergrond met ogen open en ogen dicht. Omdat het maar om één of enkele onderdelen met gesloten ogen gaat is het niet met zekerheid te zeggen of oefeningen met de ogen dicht ook daadwerkelijk de balans zouden verbeteren. Het zou ook kunnen dat de balanstraining met de ogen open belangrijker is.

Voor zover bij Topsport Topics bekend is er slechts één studie waarin is uitgezocht of het trainen met de ogen dicht de sportprestaties verbetert. Deze studie laat zien dat balletdansers tot 16 procent beter presteren op dansbalanstests als zij vier weken lang, vijf keer per week met hun ogen dicht trainen [3]. De Britse auteurs hebben dit uitgezocht door 18 balletdansers in twee groepen te verdelen. De ene groep deed het trainingsprogramma met de ogen dicht en de andere groep deed exact dezelfde training met de ogen open.

Dansers verbeteren dus hun dans-specifieke balans door dansoefeningen met de ogen dicht te doen. Of dit ook geldt voor shorttrackers en hun balans is niet uitgezocht. Een “best-educated guess” is dat het trainen met ogen dicht de balans van schaatsers zou kunnen verbeteren.

Bronnen

  1. Aman JE, Elangovan N, YehI-L, Konczak J (2015) The effectiveness of proprioceptive training for improving motor function: a systematic review. Front. Hum. Neurosci., 8:1075, DOI:10.3389/fnhum.2014.01075
  2. Hrysomallis C (2011) Balance ability and athletic performance. Sports Med., 41: 221-232
  3. Hutt K, Redding E (2014) The effect of an eyes-closed dance-specific training program on dynamic balance in elite pre-professional ballet dancers: a randomized controlled pilot study. J. Dance Med. Sci., 18: 3-11
  4. Lacour M, Barthelemy J, Borel L, Magnan J, Xerri C, Chays A, Ouaknine M (1997) Sensory strategies in human postural control before and after unilateral vestibular neurotomy. Exp. Brain Res., 115: 300-310