Spring naar content

Vraag voetbalacademies

Er bestaat een uitgebreide studie naar de doorstroom en in- en uitstroom bij voetbalopleidingen in Duitsland. Hieruit blijkt dat er jaarlijks een groot aantal spelers bij de jeugdopleidingen in- en uitstroomt. Ook blijven de beste spelers op jonge leeftijd lang niet altijd de besten als zij ouder worden. Zo is de helft van de jonge voetballers die op een bepaald moment zijn geselecteerd voor een jeugdteam, na 3 jaar vervangen door andere spelers. Verder is er vanzelfsprekend een klein aantal spelers dat vanuit de jeugdopleidingen de top (in dit geval de Bundesliga) bereikt. Er volgen namelijk veel meer jonge voetballers een jeugdopleiding dat dat er plekken beschikbaar zijn in het betaald voetbal. Daarnaast is de concurrentie met voetballers uit het buitenland groot. Er is bij Topsport Topics geen vergelijkbaar uitgebreid onderzoek bekend naar de in- en uitstroom van jeugdopleidingen in het voetbal. Wel bestaat er een aantal minder uitvoerige studies, uitgevoerd in Nederland en het buitenland. Zo blijkt uit onderzoek uit 2011 dat ongeveer 22% van de voetballers binnen jeugdopleidingen in Nederland aan de slag kon in het betaald voetbal. Studies uit Portugal en het Verenigd Koninkrijk geven een vergelijkbaar beeld. Over de kwaliteit van jeugdopleidingen valt gebaseerd op deze getallen echter niets te zeggen. Wel blijkt dat het in het voetbal zeer moeilijk te voorspellen is welke jonge spelers uiteindelijk op volwassen leeftijd de top zullen halen.

Jeugdopleidingen en nationale jeugdteams

In de meeste landen bestaan jeugdopleidingen om jonge sporters zo goed mogelijk voor te bereiden op een carrière als topsporter [1]. Dit geldt ook in het voetbal [1]. In Engeland spelen bijvoorbeeld 10.000 jongens voetbal binnen een jeugdopleiding [4]. De veronderstelling is dat geselecteerde spelers profiteren van een optimale trainingsomgeving en hierdoor hun sportprestatie beter kunnen ontwikkelen dan degenen die niet deelnemen aan dergelijke talentprogramma’s [4]. Of de voor jeugdopleidingen geselecteerde voetballers in Duitsland ook daadwerkelijk doorstromen naar de top is uitgebreid onderzocht door Arne Güllich [6]. In Nederland is door Frank Hol en Roel Wolffert in 2011 een vergelijkbaar onderzoek verricht naar het bereiken van de top van spelers geboren in de jaren 1987 tot 1990 [7]. Uit deze studies blijkt dat een groot deel van de voetballers binnen een jeugdopleiding de top (bijvoorbeeld het betaald voetbal en/of het nationale team) niet haalt. Dit kan echter ook niet anders, gezien het grote aantal spelers binnen de nationale jeugdopleidingen, en het kleine aantal plekken dat aan de top te vergeven is [1,6]. 

De top behalen

In Duitsland bestaat de top 2% van de beste spelers in een bepaalde leeftijdsgroep uit ongeveer 3000 voetballers [6]. Welke van hen de top zullen bereiken is uiterst moeilijk te voorspellen. Dit zijn echter lang niet altijd degenen die op jonge leeftijd de besten in hun categorie zijn. Meer dan 50% van de jongens die geselecteerd zijn voor een nationaal jeugdteam (15 tot 19 jaar), heeft namelijk 3 jaar later de jeugdopleiding verlaten [6]. Uit een Portugese studie bleek dat van de 170 spelers die voor hun 17e in nationale jeugdteams speelden, 99% niet geselecteerd werd voor het nationale team op volwassen leeftijd [1].

Omgekeerd zijn de meeste topvoetballers in Portugal tijdens hun jeugd nooit geselecteerd voor een top-jeugdteam [1]. In Duitsland heeft 31% van de volwassen topvoetballers ooit gespeeld in een nationaal jeugdteam [6]. Een groot deel van alle Bundesliga-spelers (89%) heeft minstens 1 jaar aan een jeugdopleiding deelgenomen (vaak op latere leeftijd) [6]. Een kleine minderheid van de huidige Bundesliga-spelers waren al op jonge leeftijd geïncludeerd in deze programma’s [6]. In Nederland stroomt ongeveer 22% van alle spelers uit jeugdopleidingen door naar een plek op professioneel niveau [7]. In het Verenigd Koninkrijk is dit ongeveer 15% [2].

Effect van selectie op lange termijn prestatie

Er zijn nog geen bewijzen dat deze opleidingen, een positief effect hebben op de ontwikkeling van hun prestatie op lange termijn [6]. Op jonge leeftijd beginnen met een grote hoeveelheid aan specifieke trainingen en wedstrijden en het deelnemen aan talentprogramma’s tijdens de jeugd lijkt daarom niet te leiden tot een grotere kans op succes op volwassen leeftijd [3,4,6,8]. Zo bleek dat de kans op het bereiken van de top niet groter was bij Duitse voetballers die jong gerekruteerd waren voor een voetbalopleiding, vergeleken met degenen die later pas geselecteerd werden [6]. Bij zwemmers is daarnaast gevonden dat degenen die het jongst begonnen, vaker stopten met hun sport [3]. Degenen die de top wel behalen blijken vaak laat te zijn begonnen met hun sport, of op jonge leeftijd geen uitblinkers te zijn geweest [1,8]. Zo bereikte 28% van de ondervraagde Australische Olympische sporters de topsport-status binnen 4 jaar na het beginnen met de betreffende sport [8].

Conclusie

Er is een grote in- en uitstroom binnen jeugd-voetbalopleidingen in Nederland en het buitenland. Hier zijn grote investeringen mee gemoeid. Het blijkt echter zeer moeilijk om te voorspellen welke jonge voetballers de top zullen bereiken [1,6]. Een groot aantal jong geselecteerde voetballers blijkt na een paar jaar vervangen te zijn door andere spelers die beter presteren [6]. Een (zeer) vroege selectie lijkt daarom niet meer voordeel te bieden voor de ontwikkeling tot topvoetballer dan het beoefenen van een (of liever meerdere) sporten bij reguliere clubs of in informeel verband [6,8]. 

Tot slot

De studies naar de doorstroom van jonge voetbaltalenten naar de top, leveren een groot aantal getallen op. Aangezien logischerwijs weinig voetballers de top kunnen bereiken (omdat er maar weinig spelers op nationaal niveau kunnen spelen), zijn de rendementen van opleidingen tot topvoetballer laag. Dit verschaft echter geen informatie over de kwaliteit van de opleiding. Ook is een vergelijking met het buitenland lastig. Wel is opvallend dat uit studies in Duitsland en Portugal blijkt dat jong geselecteerde voetballers een kleine kans hebben op het bereiken van de top op volwassen leeftijd. Het lijkt nuttig dat opleiders en spelers de mogelijkheid dat spelers binnen een voetbalopleiding uiteindelijk geen carrière zullen maken in het topvoetbal bespreken en hier rekening mee houden.

Bronnen

  1. Barreiros A, Côté J, Fonseca AM (2014) From early to adult sport success: Analysing athletes’ progression in national squads, Eur. J. Sport Sci., 14: S178-S182
  2. Brown G, Potrac P (2009) ‘You’ve not made the grade, son’: De‐selection and identity disruption in elite level youth football. Soccer & Society, 10: 143-159
  3. Fraser-Thomas J, Côté J, Deakin J (2008) Examining adolescent sport dropout and prolonged engagement from a developmental perspective. J. Appl. Sport Psy., 20: 318-333
  4. Green C (2009). Every boy’s dream. England’s football future on the line. London: A & C Black Publishers Ltd.
  5. Güllich A, Emrich E, Schwank B (2006). Evaluation of the support of young athletes in the elite sport system. Eur.J. Sport Soc., 3: 85-108
  6. Güllich A (2014) Selection, de-selection and progression in German football talent promotion. Eur. J. Sport Sci., 14: 530-537
  7. Hol F, Wolfert R (2011) Dromen in Duigen. In: Elsevier, 6 augustus 2011
  8. Vaeyens R, Güllich A, Warr CR, Philippaerts R (2009) Talent identification and promotion programmes of Olympic athletes. J. Sports Sci., 27: 1367-1380