Spring naar content

Vraag voorspellen lengte

Antwoord

Röntgenfotografie

Röntgenfotografie is de gouden standaard om bij kinderen de lengte op volwassen leeftijd te voorspellen[1]. Met een röntgenfoto van de linkerhand en pols kan de groeifase waarin de botten zich bevinden (de botleeftijd) bepaald worden. Hiermee kan vervolgens een schatting gemaakt worden van de lengte op volwassen leeftijd. Er zijn meerdere gangbare methodes voor deze schatting. Een veelgebruikte methode is de Tanner-Whitehouse methode[2,3]. Bij deze methode worden zeven tot twintig hand- en polsbotjes gemeten, afhankelijk van de gebruikte variant. Elk botje wordt afzonderlijk gescoord op groeifase. De gezamenlijke score bepaalt uiteindelijk de botleeftijd, waarmee vervolgens een schatting gemaakt kan worden van de uiteindelijke lengte. De Tanner-Whitehouse methode is gestandaardiseerd voor verschillende landen en verschillende etnische groepen voor zowel jongens als meisjes[2].

De Tanner-Whitehouse methode is ook een nauwkeurige methode. Zo werd bij een groep van 135 jonge mannelijke (blanke) sporters (8-12 jaar) de lengte gemiddeld met slechts 0,60 centimeter onderschat. Voor jongens van 13-17 jaar was dit gemiddeld 0,73 centimeter[1]. Voor de gehele groep komt de gemiddelde voorspelde lengte dus erg goed overeen met de gemiddelde uiteindelijke lengte, maar dat verschil tussen schatting en realiteit varieert wel tussen individuen onderling. Voor 95% van de jongens in deze studie lag dit verschil tussen een onderschatting van 5,84 centimeter en een overschatting van 4,52 centimeter[1].

Het maken van een röntgenfoto is de meest nauwkeurige methode, maar er hangen mogelijk praktische bezwaren aan deze methode. Hetzelfde geldt voor andere (wat minder betrouwbare) methoden zoals lengte-schattingen op basis van een echo of een MRI-scan van de hand en pols[2].

Mirwald methode

Een gemakkelijker uit te voeren methode is die van Mirwald[4]. Bij deze methode worden de lengte, beenlengte en zithoogte (afstand zitoppervlak tot kruin) en het gewicht gemeten. Met behulp van een formule wordt vervolgens de verwachte tijd tot de groeispurt berekend. De leeftijd waarop de groeispurt start, beïnvloedt namelijk ook de uiteindelijke lengte[5]

Het kind wordt vervolgens geclassificeerd als vroegrijp, gemiddeld of laatrijp op basis van de geschatte leeftijd ten tijde van de groeispurt. Voor meisjes geldt hierbij: vroegrijp < 11 jaar, gemiddeld 11-13 jaar, laatrijp >13 jaar. Voor jongens: vroegrijp < 13 jaar, gemiddeld 13-15 jaar, laatrijp >15 jaar.

Nu de verwachte tijd tot de groeispurt berekend is uit de formule en het kind geclassificeerd is als vroegrijp, laat- of gemiddeld, kan in een tabel afgelezen worden hoeveel centimeter dit kind naar verwachting nog zal groeien. De formule en de tabel vind je in dit artikel (tabel 3 en 2, respectievelijk)[4].

De Mirwald methode is valide en betrouwbaar gebleken bij leeftijden van 7 tot 15 jaar [4,6], maar is wat minder nauwkeurig dan de röntgenfotografie. Bij jongens wijkt de gemiddelde geschatte lengte 0,91 centimeter af van de daadwerkelijke volwassen lengte. Bij meisjes is dit 0,92 centimeter. Bij 95% van de jongens wijkt de schatting minder dan 5,35 centimeter af van de uiteindelijke lengte op volwassen leeftijd. Bij meisjes is dit 6,81 centimeter[4].

Bronnen

  1. Ostojic SM. Prediction of adult height by Tanner-Whitehouse method in young Caucasian male athletes. QJM. 2013 Apr;106(4):341-5.
  2. Satoh M. Bone age: assessment methods and clinical applications. Clin Pediatr Endocrinol. 2015 Oct;24(4):143-52.
  3. Thodberg HH, Neuhof J, Ranke MB, Jenni OG, Martin DD. Validation of bone age methods by their ability to predict adult height. Horm Res Paediatr. 2010;74(1):15-22.
  4. Sherar LB, Mirwald RL, Baxter-Jones AD, Thomis M. Prediction of adult height using maturity-based cumulative height velocity curves. J Pediatr. 2005 Oct;147(4):508-14.
  5. Limony Y, Kozieł S, Friger M. Age of onset of a normally timed pubertal growth spurt affects the final height of children. Pediatr Res. 2015 Sep;78(3):351-5.
  6. Toselli S, Merni F, Campa F. Height prediction in elite Italian rugby players: A prospective study. Am J Hum Biol. 2019 Sep;31(5):e23288.