Spring naar content

Vraag werpsnelheid honkbal verbeteren

Kort antwoord

Een hoge werpsnelheid is gunstig voor de prestaties van pitchers. Op het hoogste competitieniveau gooien pitchers harder dan op de niveaus daaronder. Lichaamslengte, massa en BMI hangen samen met werpsnelheid. Dat wil zeggen dat grotere en zwaardere pitchers gemiddeld harder gooien. Daarnaast zijn werptechniek, explosieve kracht in schouders en ellebogen, sprongprestatie en gripkracht gerelateerd aan werpsnelheid. Om de werpsnelheid te verbeteren helpt het waarschijnlijk om deze factoren verder ontwikkelen. 

Uitgebreid antwoord

Voor pitchers is werpsnelheid een belangrijke graadmeter voor de prestatie. Een hardere pitch geeft de slagman minder tijd om het baltraject te voorspellen en te bedenken hoe de bal te slaan. De relatie tussen werpsnelheid en prestatie blijkt ook uit een onderzoek onder Amerikaanse Major League-spelers: hoe harder pitchers gooien, hoe beter ze scoren[1]. Ook blijkt dat Major League-spelers hogere balsnelheden halen dan Minor League- en collegiate pitchers. Hoe hoger het niveau, hoe harder de ballen dus worden geworpen.

Lichaamsbouw en werpsnelheid

Uit onderzoek blijkt dat lichaamsbouw gerelateerd is aan werpsnelheid, zoals de vraagsteller al aangaf. Zowel lichaamsgewicht, lengte als BMI hangen samen met werpsnelheid[2]. Dat betekent dat grotere en/of zwaardere spelers gemiddeld harder gooien. De relatie tussen lichaamsbouw en werpsnelheid blijkt indirect ook uit cijfers die Amerikaanse onderzoekers verzamelden uit de Major League[3]. Tussen 1950 en 2010 nam zowel de werpsnelheid als het gewicht van de pitchers toe. In het laatste decennium dat de Amerikanen bekeken (van 2000 tot 2010) waren pitchers uit de Major League gemiddeld ruim 100 kg met een BMI van 27 kg/m2.

Andere factoren

Naast lengte en gewicht ontdekten onderzoekers dat er nog andere factoren samenhangen met werpsnelheid. Onlangs vatten onderzoekers deze samen in een overzichtsartikel[2]. De factoren zijn gerelateerd aan de werpbeweging, kracht, en andere fysieke eigenschappen.

Werpbeweging

Pitchers die harder gooien, hebben een grotere bewegingsuitslag van de schouder in exorotatierichting tijdens de cocking fase. Ze draaien hun schouder dus verder naar buiten. Daarnaast zetten ze hun romp meer in: ze hebben meer romprotatie en buigen deze meer naar voren en opzij tijdens de werpbeweging.

Kracht

Hoe krachtiger de schouder en de elleboog, hoe harder een pitcher kan gooien[2]. Dit werd onlangs bevestigd in een onderzoek onder een paar van de beste high school spelers[4]. Hoewel de romp, het bekken en de benen bijdragen aan de werpsnelheid, spelen de schouders en ellebogen de grootste rol. Explosieve kracht genereren gaat waarschijnlijk makkelijker met zware boven- en onderarmen – vandaar dat een grote lichaamsmassa gunstig kan zijn[3].

Andere fysieke eigenschappen

Prestaties op bepaalde fysieke tests zijn gerelateerd aan werpsnelheid. Zo presteren pitchers die harder gooien doorgaans beter op sprong- en sprinttests. Een groot vermogen is dus belangrijk voor pitchers. Ook hebben pitchers die harder gooien meer gripkracht[2].

Werpsnelheid verbeteren

Hoewel eerdergenoemde factoren samenhangen met werpsnelheid, betekent dat nog niet dat een verbetering van deze factoren leidt tot een hogere werpsnelheid. Voor sommige factoren is dat echter wel waarschijnlijk. Dit geldt vooral voor het trainen van de werptechniek en het ontwikkelen van explosieve kracht, met name in de spieren rondom schouders en ellebogen. Trainingsprogramma’s gericht op het laatste, bijvoorbeeld met dumbbells, elastieken, medicijnballen of een Keiser machine, zijn effectief gebleken voor het verbeteren van werpsnelheid bij junioren[5,6]. Bij senioren zijn er in de wetenschappelijke literatuur geen interventies bekend die de werpsnelheid verbeteren.