Spring naar content

Vraag zenuwpijn

Kort antwoord

Er is geen direct bewijs dat specifieke voedingsmiddelen en supplementen kunnen helpen bij het verminderen van zenuwpijn tijdens of buiten het sporten. Er zijn wel mogelijke voordelen van voedingsmiddelen en supplementen gevonden bij het verminderen van zenuwpijn in dieren en patiënt populaties. Het is echter onbekend of deze voedingsmiddelen en supplementen ook werken bij (top)sporters en tijdens inspanning.

Zenuwpijn

Zenuwpijn wordt vaak omschreven als een tintelende, prikkelende, branderige pijn en kan onder andere veroorzaakt worden door schade aan de zenuw of ontstekingen [1, 2]. Vaak ontstaat zenuwpijn als gevolg van lange-termijn diabetes en door chemotherapie [2]. Er is echter niets tot heel weinig bekend over de oorzaken en prevalentie van zenuwpijn die alleen optreedt tijdens het sporten.

Voeding en supplementen

Omdat zenuwpijn tijdens het sporten niet tot nauwelijks is onderzocht zijn er ook geen onderzoeken die het effect van voeding of supplementen hierop hebben bestudeerd. Er zijn wel onderzoeken die aantonen dat verschillende voedingsmiddelen en supplementen zoals vitamine B, C, en D, mineralen en vetzuren voordelig kunnen zijn bij dieren (doorgaans ratten waarbij schade aan een zenuw wordt gecreëerd door het snijden in zenuwen of via het toedienen van bepaalde middelen) en in patiënt populaties (doorgaans patiënten met diabetes of patiënten die chemotherapie hebben gehad) die last hebben van zenuwpijn [2, 3]. Of deze voedingsmiddelen en supplementen vergelijkbare effecten hebben bij gezonde (top)sporters, en of deze pijn tijdens het sporten verminderen is echter niet bekend.

Bicarbonaat

Het effect van bicarbonaat supplementen op zenuwpijn is niet specifiek onderzocht in dieren of patiënt populaties [2, 3]. Er zijn wel enkele onderzoeken die aantonen dat het toevoegen van bicarbonaat aan een lokale verdoving kan zorgen voor minder (zenuw)pijn tijdens de verdoving [4]. Het mogelijke werkingsmechanisme hierachter is als volgt: een ‘normale’ verdoving is heel zuur. Protonen in deze zure oplossing kunnen zuur-gevoelige receptoren activeren en dit kan pijn veroorzaken. Door bicarbonaat toe te voegen aan de verdoving wordt deze pijn verminderd [4]. Theoretisch is het mogelijk dat tijdens het sporten de lokale zuurgraad bijvoorbeeld door een beperkte bloedtoevoer en afvoer verminderd is en dat dit zenuwpijn kan veroorzaken. Bij een hogere bicarbonaat reserve kan deze verzuring mogelijk beter gebufferd worden waardoor minder zenuwpijn ervaren zou kunnen worden. Echter is er geen bewijs voor deze hypothese.

Bronnen

  1. Leitzelar BN and Koltyn KF. Exercise and neuropathic pain: A general overview of preclinical and clinical research. Sports medicine-open 2021; 7: 1-16.
  2. D’Egidio F, Lombardozzi G, Kacem Ben Haj M’Barek HE, et al. The Influence of Dietary Supplementations on Neuropathic Pain. Life 2022; 12: 1125.
  3. Abdelrahman KM and Hackshaw KV. Nutritional supplements for the treatment of neuropathic pain. Biomedicines 2021; 9: 674.
  4. Hanna MN, Elhassan A, Veloso PM, et al. Efficacy of bicarbonate in decreasing pain on intradermal injection of local anesthetics: a meta-analysis. Reg Anesth Pain Med 2009; 34: 122-125-122-125.