Spring naar content

Warmtebroek met warm water werkt beter dan elektrische warmtebroek

Na een warming-up kunnen sporters hun spieren beter warm houden met kleding waarin warm water circuleert dan met elektrisch verwarmde kleding. Met het warme water kan de kleding namelijk tot een hogere temperatuur verwarmd worden dan met elektriciteit zonder dat het voor de sporter onveilig is. Hierdoor blijft de spiertemperatuur na een warming-up geheel behouden of neemt zelfs iets toe in vergelijking met elektrisch verwarmde kleding.

Spieren op temperatuur houden

In de aanloop naar de Olympische Spelen van Londen hebben onderzoekers uit Groot-Brittannië aangetoond dat het extern warm houden van de spieren na een warming-up bijdraagt aan een betere sprintprestatie (zie hier). Door na de warming-up de spieren extern warm te houden is de daling van de spiertemperatuur tussen de warming-up en de wedstrijd namelijk te beperken. Hierdoor kunnen de spieren een hoger vermogen leveren hetgeen tot betere sprintprestaties leidt. Uit deze studies bleek echter ook dat de spiertemperatuur tijdens het elektrisch warm houden alsnog daalde, zij het minder snel dan wanneer sporters bijvoorbeeld een isolerende broek dragen. De oorzaak van deze daling is dat de temperatuur bij het elektrisch verwarmen omwille van de veiligheid maximaal 40 °C mag zijn. Hierdoor is het temperatuurverschil tussen de huid en de spier te klein om de spiertemperatuur volledig op peil te houden. In het geval van circulerend warm water daarentegen is het risico op lokale oververhitting en daarmee op brandwonden kleiner waardoor een hogere temperatuur te gebruiken is. Een aantal van dezelfde onderzoekers die de eerder genoemde studies heeft uitgevoerd, heeft nu onderzocht of kleding waarin warm water circuleert beter in staat is om de spiertemperatuur op peil te houden dan kleding met elektrische warmte-elementen.

Warm water versus elektriciteit

De 10 goedgetrainde wielrenners die aan deze studie deelnamen hebben 2 testen ondergaan. Na een warming-up van 15 minuten, waarin o.a. 5 maximale sprints van 10 seconden zijn uitgevoerd, hadden de wielrenners een passieve hersteltijd van 30 minuten. Tijdens deze periode droegen de wielrenners een broek waarin warm water van 43°C circuleerde. Bij de ene test zijn alleen de bovenbenen verwarmd terwijl in de andere test de hele benen zijn verwarmd. Verder was tijdens beide tests 1 van de benen van de wielrenners afgekneld. Dit is gedaan om te onderzoeken of de doorbloeding van de spier een koelende werking heeft op de spiertemperatuur. Voorafgaand aan de warming-up, na afloop daarvan en na de herstelperiode zijn de huid en spiertemperatuur (op 3 verschillende dieptes) gemeten. Omdat de onderzoeksgroep en onderzoeksopzet van de eerder genoemde studies hetzelfde waren als de huidige, zijn de in die studies gevonden resultaten van de elektrisch verwarmde broek vergeleken met de huidige resultaten.

Na de warming-up was de spiertemperatuur op 8 mm diepte gestegen van 32,1 naar 35,4°C, op 18 mm diepte van 33,8 naar 37,0°C en op 28 mm diepte van 34,7 naar 37,4°C. Als gevolg van het warm houden met warm water bleef de daling van de spiertemperatuur tijdens de hersteltijd van 30 minuten op 8 mm diepte beperkt tot 0,1°C terwijl deze bij het elektrisch warm houden 1,1°C was. Op 18 en 28 mm diepte nam de spiertemperatuur door het warme water zelfs toe met respectievelijk 0,2 en 1,1°C, terwijl het elektrisch warm houden op deze dieptes juist tot een daling van de spiertemperatuur leidde van respectievelijk 1,2 en 0,8°C. Het afknellen van een been leidde op alle dieptes tot een 0,3-0,35°C hogere spiertemperatuur. Verder bleek dat het niet uitmaakte of alleen het bovenbeen werd verwarmd of het gehele been.

Productontwikkeling

Met warm water verwarmde broeken zijn duidelijk beter in staat de spiertemperatuur na een warming-up op peil te houden dan elektrisch verwarmde broeken. Waarschijnlijk komt dit doordat de broeken met warm water een hogere temperatuur hadden dan de elektrische broeken (43 vs. 40°C). Hoewel in deze studie geen prestaties zijn gemeten na de herstelperiode, lijkt het zeer aannemelijk dat de hogere spiertemperatuur tot betere (sprint)prestaties zal leiden. Praktisch gezien blijkt de installatie voor het rondpompen van het warme water helaas zo groot te zijn dat het tot nu toe lastig is deze in de praktijk toe te passen. Echter, nu duidelijk is dat deze toepassing van meerwaarde kan zijn voor sporters zal de productontwikkeling waarschijnlijk snel gaan.

Bron

  1. Raccuglia M, Lloyd A, Filingeri D, Faulkner SH, Hodder S, Havenith G (2015) Post-warm-up muscle temperature maintenance: blood flow contribution and external heating optimization. Eur. J. Appl. Physiol., doi: 10.1007/s00421-015-3294-6