Spring naar content

Weinig bewijs voor positief effect van eiwit op spierpijn of herstel

Voldoende eiwit is nodig voor een optimale spieropbouw en spierherstel. Veel atleten nemen daarom extra eiwit in, bijvoorbeeld na de training. Pasiakos en collega’s hebben de resultaten van uiteindelijk 27 artikelen over het effect van eiwitsuppletie op spierschade, spierpijn en herstel van de spierfunctie en de sportprestatie samengevat in een review.

Tijdens intensieve lichamelijke inspanning kan spierschade ontstaan. Voor herstel en opbouw van de spieren is de inname van voldoende eiwit nodig. Hierbij lijkt ook de timing, soort eiwitten en de combinatie met het innemen van koolhydraten van belang. Als eiwitsuppletie een positief effect heeft op spierherstel of spieropbouw, is dit mogelijk te zien aan een verlaagde concentratie creatinekinase (CK), vaak gebruikt als marker voor spierschade.

Effect van eiwitsuppletie binnen 24 uur na de inspanning

Pasiakos en al hebben 10 studies gevonden waarin het effect van eiwitsuppletie op het spierherstel binnen 24 uur na de inspanning (voornamelijk fietsen) is onderzocht. Uit sommige studies blijkt een positief effect van een eiwit- en koolhydraatsupplement op spierpijn of de concentratie CK. In deze studies is echter geen verbeterde prestatie gevonden. In 2 studies is naast een verminderde concentratie CK een positief effect gevonden op de prestatie. Verbeteringen van de prestatie zonder verschil in CK-niveau zijn echter ook in 2 studies geobserveerd.

Effect van eiwitsuppletie meerdere dagen na de inspanning

Er zijn door de auteurs 16 artikelen gevonden over de effecten van eiwitsuppletie meerdere dagen na inspanning (onder andere fietsen, heuvelaf lopen en excentrische bovenbeenspiertraining). Uit de resultaten hiervan blijkt dat bij suppletie en training over meerdere dagen of weken, eiwitsuppletie (voor, tijdens of na de inspanning) een positief effect heeft op de CK-concentratie en spierpijn. In 3 studies is een verbetering van de prestatie gevonden: in 2 hiervan ging dit samen met een vermindering in spierbeschadiging en spierpijn, en in 1 studie is prestatieverbetering gevonden maar geen verschil in CK of spierpijn. Uit 3 andere studies blijkt echter geen verandering in prestatie.

Conclusie

Pasiakos en zijn collega’s concluderen dat er tot nu toe weinig bewijs is voor het positieve effect van eiwitsuppletie op de sportprestatie of spierherstel. Zij vermoeden dat een positief effect alleen te zien is als bij de deelnemers de eiwitafbraak groter is dan de eiwitopbouw (= een negatieve stikstofbalans). Ook blijkt een groter effect bij ongetrainde deelnemers. Het is daarom niet zeker dat eiwitsuppletie ook bij goed getrainde atleten een positief effect heeft. Volgens de auteurs is er op basis van deze studies geen bewijs dat er een relatie bestaat tussen eiwitsuppletie, markers van spierschade (CK), spierpijn en sportprestatie.

Bron

  1. Pasiakos SM, Lieberman HR, McLellan TM (2014) Effects of Protein Supplements on Muscle Damage, Soreness and Recovery of Muscle Function and Physical Performance: A Systematic Review. Sports Med., DOI 10.1007/s40279-013-0137-7