Spring naar content

Zware oefeningen tijdens warming-up kunnen sprintprestatie verbeteren

Zware krachtoefeningen voor de benen kunnen de sprintprestatie van jonge voetballers vlak erna iets verbeteren. Uit een Britse studie bij 16 voetbaltalenten bleek dat zij de eerste en de tweede sprint van een serie van 6 sprints van 35 m respectievelijk 0,02 en 0,09 s sneller liepen als zij tijdens de warming-up 3 squat-oefeningen op 91% van 1 RM hadden uitgevoerd.

Zware oefeningen

Uit onderzoek blijkt dat zware oefeningen de sportprestatie vlak erna kunnen verbeteren. Zo presteren badmintonners en zwemmers bijvoorbeeld beter na het doen van zware oefeningen voorafgaand aan de inspanning (zie hier en hier). Britse onderzoekers hebben daarom gekeken wat het effect van zware krachttraining is op de sprintsnelheid van jonge, getrainde voetballers.

Sprintprestatie

Zestien goed getrainde jonge voetballers (17 jaar oud) die 5 maal per week 2 keer per dag trainden, deden mee aan deze studie. Voorafgaand aan het onderzoek deden zij een serie van 6 sprints van 35 m met 10 s rust tussen de sprints. Daarnaast is de maximale spierkracht van de kniestrekkers bepaald. Vervolgens herhaalden zij deze sprintserie in willekeurige volgorde ofwel na een warming -up van 10 minuten met krachttraining (3 squats met 91% van 1 RM) ofwel na dezelfde warming up zonder krachttraining (de controlesituatie).

Uit de resultaten bleek dat de voetballers de eerste sprint 0,02 s sneller aflegden na de krachttraining (namelijk gemiddeld 5:09 s in plaats van 5:11 s) en de tweede sprint zelfs 0,09 s sneller (gemiddeld 5:36 in plaats van 5:45 s) dan in de controlesituatie. Voor de 4 sprints daarna is echter geen verschil gevonden tussen beide condities.

Conclusie

Uit deze resultaten blijkt dat goed getrainde jonge voetballers de sprintprestatie enigszins kunnen verbeteren door tijdens de warming-up zware krachtoefeningen van de kniestrekkers uit te voeren. Dit effect zorgt alleen voor een verbetering van de eerste 2 sprints. Het is daarom de vraag of deze resultaten daarom relevant zijn voor teamsporten waarin sporters gedurende de wedstrijd een groot aantal sprints moeten uitvoeren. Wel zouden sporters voor wie de sprintsnelheid direct na de warming-up bepalend is voor de sportprestatie, zoals in de atletiek, wellicht hun prestatie kunnen verbeteren door vlak voor hun wedstrijd zware krachtoefeningen te doen.

Bron

  1. Low D, Harsley P, Shaw M, Peart D (2014). The effect of heavy resistance exercise on repeated sprint performance in youth athletes. J. Sports Sci., (ahead-of-print), 1-7