Spring naar content

Zwemwarming-up zo kort mogelijk voor bezoek aan de call-room

Het beëindigen van de warming-up 45 minuten voor aanvang van een wedstrijd leidt tot 1,5 % prestatieverlies in vergelijking met het beëindigen van een warming-up 20 minuten voor de start. Bij belangrijke wedstrijden moet zwemmers zich 20 minuten voor de race melden in de call-room. Een onderzoeksgroep uit Engeland die zich vooral bezig houdt met inspanningsfysiologie heeft onderzocht wat het effect is van een langdurige pauze tussen de warming-up en de wedstrijd op de zwemprestatie.

Bij grote zwemwedstrijden worden de zwemmers voor de start van de race in de call-room verwacht. Dit betekent dat zwemmers zich al twintig minuten voor de start moeten melden. Dat zou weleens negatieve gevolgen kunnen hebben voor de effecten van een warming-up. Zwemmers en coaches geven aan dat de warming-up soms zelfs al 45 minuten voor de start van de wedstrijd wordt beëindigd. Om te onderzoeken wat het effect is van een relatief lange pauze tussen de warming-up en de wedstrijd is er een maximale zwemtest van 200 meter gezwommen na een rustpauze van 20 en 45 minuten.

Acht zwemmers (4 mannen en 4 vrouwen van gemiddeld 18 jaar) die internationale wedstrijden zwemmen hebben deelgenomen aan het onderzoek van de Engelse wetenschappers. Zij voerden twee keer een identieke warming-up uit en wachtten vervolgens eenmaal twintig minuten en eenmaal 45 minuten voordat zij de 200 meter vrije slag zwommen. Het lot bepaalde of de zwemmers eerst twintig of eerst 45 minuten moesten wachten. Tussen beide tests zaten zeven dagen. Onder andere de kerntemperatuur is gemeten voor en direct na de warming-up. Vervolgens is deze ook nog voor, direct na en drie minuten na de zwemtest gemeten. Verder werd uiteraard de zwemtijd gemeten.

Alle acht zwemmers zwommen 1,5 procent harder na twintig minuten rust dan na 45 minuten rust. Daarnaast was na twintig minuten wachten de lichaamstemperatuur 0,4 °C hoger voor de start van de zwemtest.

De Engelse onderzoekers speculeren over de reden waarom sneller gezwommen wordt na twintig minuten wachten in vergelijking met 45 minuten wachten. Zij veronderstellen dat de hogere lichaamstemperatuur de belangrijkste reden is. Na 45 minuten is de kerntemperatuur weer gezakt naar de beginwaarde, terwijl na twintig minuten de lichaamstemperatuur nog boven de begintemperatuur ligt (0,4 °C).

De belangrijkste uitkomst van deze studie is dat alle acht zwemmers sneller zwemmen na twintig minuten wachten dan na 45 minuten wachten. Het is dus echt van belang de warming-up pas zo kort mogelijk voor het melden in de call-room te stoppen. Hier kunnen zwemmers direct profijt van hebben tijdens de wedstrijd en daardoor kunnen ze wellicht tot een betere prestatie komen.

Bron

  1. West DJ, Dietzig BM, Bracken RM, Cunningham DJ, Crewther BT, Cook CJ, Kilduff LP (2012) Influence of post warm-up recovery time on swim performance in international swimmers. J. Sci. Med. Sport, DOI: 10.1016/j.jsams.2012.06.002