Spring naar content

Vraag gewrichtshoeken tennis

Antwoord

De minimale en maximale gewrichtshoeken in de onderste extremiteit verschillen per tennisslag. Zo hebben tennissers andere gewrichtshoeken bij de forehand dan bij de service. Hieronder volgen, voor zover bekend, de gewrichtshoeken van de heup, knie en enkel – uitgesplitst per slag. Hierbij staan soms ook de gewrichtshoeken op een bepaald moment tijdens de beweging, zoals bij het raakpunt. In Tabel 1 volgt een overzicht van de gewrichtshoeken met extra informatie over de spelers. Hoewel dit een indicatie geeft van de gewrichtshoeken in het tennis, verschillen deze waarden uiteraard sterk per persoon.

Heup

Forehand

Bij de forehand ligt de maximale heupflexie tussen de 40 en 56 graden [12]. Hierbij geldt: hoe harder spelers slaan, hoe groter de heupflexie. Op het moment dat spelers de bal raken en met hoge snelheid spelen, is er sprake van 5 graden heupextensie. Bij een lage balsnelheid ligt de gemiddelde heupflexie rond de 7 graden.

Backhand

Voor zover bekend is er geen informatie over de gewrichtshoek van de heup tijdens de backhand.

Service

Als een speler met zijn voet op de baan neerkomt bij de service is de heupflexie van het voorste been gemiddeld 69 graden, terwijl het achterste been een heupflexie van 13 graden laat zien [10]. Bij een overdreven landingspositie tijdens de service (arabesque) is de heupflexie van het voorste been groter: gemiddeld 101 graden [10]. Het achterste been laat een gemiddelde heupflexie zien van 9 graden – vergelijkbaar met de 13 graden bij een normale landing [10].

Knie

Forehand

Bij de forehand zit de maximale knieflexie van de linkerknie (bij rechtshandigen) gemiddeld tussen de 48 en de 62 graden [7,8,11,12]. De rechterknie buigen spelers iets minder: hier ligt de maximale knieflexie gemiddeld tussen de 37 en de 47 graden [8,11]. Spelers buigen hun knieën meer wanneer ze harder slaan [12]. Op het moment dat spelers de bal raken, hebben ze een gemiddelde knieflexie tussen de 21 en 25 graden [12].

Backhand

Bij de backhand zit de maximale knieflexie gemiddeld rond de 35 tot 40 graden [1]. Bij een dubbelhandige backhand buigen rechtshandige spelers de linkerknie meer dan bij een enkelhandige backhand [1]. Bij de backhand ligt de gemiddelde minimale knieflexie tussen de 8 en 23 graden [1].

Service

Bij de service ligt de maximale knieflexie gemiddeld tussen de 65 en de 96 graden [2,3,9,10,13,16]. De maximale knieflexie lijkt hierbij hetzelfde voor verschillende leeftijdscategorieën en geslacht [2,16]. De knieflexie hangt echter wel af van het tennisniveau: goede spelers buigen hun knieën meer dan minder goede spelers [13]. Als spelers de bal raken ligt de gemiddelde knieflexie rond de 24 graden, als de schouders maximaal zijn ingedraaid is dat 13 graden [4].

Enkel

Forehand

Bij de forehand ligt de maximale dorsaalflexie van de enkel tussen de 3 en 9 graden [7,12]. Bij een running forehand lijkt deze gewrichtshoek groter met een maximale dorsaalflexie van 25 graden [15]. Op het moment dat spelers de bal raken, is de enkel in plantairflexie met een gemiddelde gewrichtshoek tussen de 16 en 25 graden [7,12].

Backhand

Voor zover bekend is er geen informatie over de gewrichtshoek van de enkel tijdens de backhand.

Service

Tijdens een servicebeweging ligt de dorsaalflexie van de enkel tussen de 9 en de 14 graden [5]. De dorsaalflexie van de enkel lijkt groter bij jongens dan bij meisjes [6].

180° draai op tennisbaan

Bij een draai van 180 graden op de tennisbaan is de enkel in dorsaalflexie met een hoek van maximaal 18 tot 24 graden [14]. Op het moment dat een speler zijn voet op de grond zet, is de enkel 0 tot 3 graden in plantairflexie [14]. De enkel buigt gedurende de beweging maximaal 10 tot 12 graden naar binnen (inversie enkel), terwijl dit bij het plaatsen van de voet op de grond slechts 1 graad betreft [14].

Bronnen

 1. Akutagawa S, Kojima T (2005). Trunk rotation torques through the hip joints during the one-and two-handed backhand tennis strokes. J. Sports Sci., 23: 781-793.
 2. Connolly M, Middleton K, Reid M (2019). Differences in tennis serve kinematics between elite adolescent male and female players. ISBS Proceedings Archive, 37: 431-434.
 3. Fenter B, Marzilli TS, Wang YT, Dong XN (2017). Effects of a three-set tennis match on knee kinematics and leg muscle activation during the tennis serve. Percept. Mot. Skills, 124: 214-232.
 4. Fleisig G, Nicholls R, Elliott B, Escamilla R (2003). Tennis: Kinematics used by world class tennis players to produce high‐velocity serves. Sports Biomech., 2: 51-64.
 5. Goktepe A, Ak E, Söğüt M, Karabörk H, Korkusuz F (2009). Joint angles during successful and unsuccessful tennis serves kinematics of tennis serve. Joint Dis. Rel. Surg., 20: 156-60.
 6. Goktepe A, Karabork H, Kocaman E (2010). An examination of the differences in the angles created in the lower and upper extremities during tennis serves by male and female players. International Conference on 3D Body Scanning Technologies, Lugano, Switzerland.
 7. Herbaut A, Chavet P, Roux M, Guéguen N, Gillet C, Barbier F, Simoneau-Buessinger E (2016). The influence of shoe drop on the kinematics and kinetics of children tennis players. Eur. J. Sport Sci., 16: 1121-1129.
 8. Nesbit SM, Serrano M, Elzinga M (2008). The role of knee positioning and range-of-motion on the closed-stance forehand tennis swing. J. Sports Sci. Med., 7: 114-124.
 9. Reid M, Elliott B, Alderson J (2008). Lower-limb coordination and shoulder joint mechanics in the tennis serve. Med. Sci. Sports Exerc., 40: 308-315.
 10. Reid M, Giblin G (2015). Another day, another tennis coaching intervention, but does this one do what coaches purport?. Sports Biomech., 14: 180-189.
 11. Sandamas P (2013). Knee joint loading in the open and square stance tennis forehands (Unpublished master’s thesis). University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland.
 12. Seeley MK, Funk MD, Denning WM, Hager RL, Hopkins JT (2011). Tennis forehand kinematics change as post-impact ball speed is altered. Sports Biomech., 10: 415-426.
 13. Sgrò F, Mango P, Nicolosi S, Lipoma M (2013). Analysis of knee joint motion in tennis flat serve using low-cost technological approach. International Workshop on Computer Science in Sports (IWCSS). 77: 250-254
 14. Starbuck C, Damm L, Clarke J, Carré M, Capel-Davis J, Miller S, Stiles V, Dixon S (2016). The influence of tennis court surfaces on player perceptions and biomechanical response. J. Sports Sci., 34: 1627-1636.
 15. Stiles VH, Dixon SJ (2006). The influence of different playing surfaces on the biomechanics of a tennis running forehand foot plant. J. Appl. Biomech., 22: 14-24.
 16. Whiteside D, Elliott B, Lay B, Reid M (2013). The effect of age on discrete kinematics of the elite female tennis serve. J. Appl. Biomech., 29: 573-582.